www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vrienden

Door Hal Lindsey - 17 oktober 2021

"Jullie zijn Mijn vrienden," zei Jezus in Johannes 15:14-15, "als jullie doen wat Ik jullie opdraag. Niet langer noem Ik u slaven, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, want alles wat Ik van Mijn Vader heb gehoord, heb Ik u bekend gemaakt."

In de geschiedenis van de wereld en terug, is er geen andere verklaring zoals dat. De Schepper van alles kiest ervoor om een groep mensen "vrienden" te noemen. Het verbijstert me te weten dat Zijn proclamatie van vriendschap mij omvat. Ik hoop dat het ook voor jou geldt. Zo niet, dan kan dat.

Johannes 1:3 vertelt ons iets over Hem die ons "vrienden" noemt. Er staat: "Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en zonder Hem is niets geworden van wat gemaakt is." Denk aan het heelal - wat we kunnen zien en wat we niet kunnen zien. Hij maakte elk sterrenstelsel en elk atoom in het geheel. En Hij noemt ons "vrienden."

Het woord voor vriend dat hier gebruikt wordt is het Griekse woord, "philos." "Vriend" is een goed, maar enigszins ontoereikend woord ervoor. Het draagt de connotatie van "dierbare vriend." "Philos" is verwant aan het Griekse woord voor broederlijke liefde - "phileo." Het is dat soort sterke en persoonlijke vriendschap.

Jezus sprak over het brengen van Zijn vrienden in Zijn vertrouwen. Door Zichzelf openbaart Hij alles wat we over God moeten weten. Hij deelt met ons de hoge raad van Vader, Zoon, en Heilige Geest. Hij brengt ons binnen. Wij weten niet alles wat de Drie-enige God weet. Maar we kunnen ware en cruciale dingen over Hem weten, omdat Jezus Hem aan ons heeft geopenbaard.

Hij nodigt ons uit om deel te nemen aan een gesprek met Hem door gebed en Bijbelstudie. Hij heeft ons tot Zijn vertrouwelingen gemaakt. Welk groter voorrecht kan er zijn dan Hem op deze nauwe, persoonlijke en liefdevolle manier te kennen - Zijn vriend te zijn.

Petrus, Paulus, Jacobus en Judas beginnen hun brieven in het Nieuwe Testament met zichzelf dienaren van Christus te noemen. Ook wij moeten onszelf op die manier zien. Wij hoeven Gods daden niet te begrijpen om Zijn geboden te gehoorzamen. Wij zullen het niet altijd begrijpen, en Hij is ons nooit uitleg verschuldigd. Maar ondanks het feit dat wij niet alles weten, brengt Jezus ons op de hoogte van de belangrijkste dingen.

Niet alleen deelt Hij Zijn gedachten met ons, Hij nodigt ons uit om onze gedachten met Hem te delen. We noemen dat gebed.

Bijbelse vriendschap omvat het idee van in vrede zijn met iemand. Je kunt vrede hebben met God door Zijn genade. En er is nog iets dat je moet weten over bijbelse vriendschap. Het staat sterk, wat er ook gebeurt. Spreuken 17:17 zegt: "Een vriend houdt te allen tijde van iemand."

Als u dat soort nabijheid met God wilt hebben, ontvang dan Jezus Christus in uw leven. Ontvang Zijn geschenk van vergiffenis. Hij zal het grootboek van al uw zonden zuiveren. U zult in vrede zijn met Hem. En, op dat moment, zal uw eeuwige bestemming veranderen.

[Opmerking: Toen kwam Pinksteren en werden we kinderen genoemd en gedoopt met de Naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest en noemen we voortaan elkaar broer en zus.]

Bron: Hal Lindsey