www.wimjongman.nl

(homepagina)


Arabieren aan Biden: Laat Iran je niet voor de gek houden

door Khaled Abu Toameh - 9 december 2021

  • Iran heeft vastgehouden aan hun voorwaarden en eisen, waaronder dat Washington en de Westerse mogendheden bevroren Iraanse fondsen vrijgeven voordat een akkoord wordt bereikt, volgens Tariq Alhomayed, een Saoedische journalist en voormalig hoofdredacteur van de Arabischtalige krant Asharq Al-Awsat. Hij voegde eraan toe dat Iran weigerde te praten over ballistische raketten, drones en hun terroristische milities in het Midden-Oosten, terwijl de mullahs hun alarmerende tempo van uraniumverrijking voortzetten.

  • "Het is duidelijk dat Washington Iran heeft gesmeekt om terug te keren naar de onderhandelingstafel," zei hij. "Washington heeft Iran niet gedreigd met het gebruik van geweld. Het is waar dat we uitspraken van Washington horen over ongeduld, maar die zijn niet serieus en ook niet echt. De Amerikanen hebben geen enkele serieuze boodschap overgebracht aan de Iraniërs." - Tariq Alhomayed, Asharq Al-Awsat, 24 november 2021.

  • De Iraakse schrijver Ali Alsarraf meent dat de mullahs in Teheran, door garanties te vragen dat de VS in de toekomst niet opnieuw sancties tegen Iran zullen instellen, hopen dat ze immuun worden voor alles wat hun milities in het Midden-Oosten doen, inclusief het treffen van Amerikaanse bases en het dwingen van die bases om Irak en Syrië te verlaten.

  • "Net als in het geval van Noord-Korea zou de wereld gedwongen zijn om de Iraanse agressie met de grootste omzichtigheid te benaderen, omdat de kans groot is dat Iran ballistische en nucleaire wapens op haar buren kan laten neerdalen. In tegenstelling tot Noord-Korea heeft Iran in de hele regio proxy-troepen die voortaan straffeloos kunnen optreden, beschermd door de nucleaire paraplu van Iran." - Baria Alamuddin, bekroond Libanees journaliste en omroepster, Arab News, 28 november 2021.

  • Het is indrukwekkend om te zien dat een groeiend aantal Arabieren, vooral diegenen... wier landen bezet zijn door deze Iran gesteunde milities, de Israëlische vrees voor de kwade plannen van de mullahs delen.

  • De boodschap van deze Arabieren aan de regering Biden is: neem een harde houding aan tegenover Iran voordat het te laat is. Iran is niet alleen een gevaar voor Israël, maar terroriseert ook Arabische landen en bedreigt de wereldvrede en -veiligheid.

( )

Aan de vooravond van de hervatting van de Iraanse nucleaire besprekingen in Wenen, hebben de Arabieren de regering-Biden opnieuw gewaarschuwd zich niet te laten misleiden door de mullahs van Teheran.

Aan de vooravond van de hervatting van de Iraanse nucleaire besprekingen in Wenen, hebben Arabieren de regering Biden opnieuw gewaarschuwd tegen gedupeerd te worden door de mullahs van Teheran.

De Arabieren, die de bezorgdheid van Israël delen over de versnelde inspanningen (en bedrieglijke tactieken) van Iran om kernwapens te verkrijgen, waarschuwden de regering-Biden ook tegen het bereiken van een tijdelijke overeenkomst die Iran meer tijd zou geven om door te gaan met deze desastreuze en gevaarlijke plannen.

"Ongetwijfeld weerspiegelt een tijdelijk nucleair akkoord, als het wordt uitgevoerd, het falen van het beleid van de regering van president Biden, die aankondigde dat het zou streven naar een bredere, sterkere en meer omvattende overeenkomst," schreef de Saoedische schrijver en politiek analist Yahya Talidi.

Talidi wees erop dat de Amerikaanse regering verward lijkt door haar veranderende beleidsprioriteiten en doelstellingen in het Midden-Oosten, "wat een gebrek aan interesse weerspiegelt in het versterken van factoren van stabiliteit en veiligheid in de regio." De vorige nucleaire overeenkomst in 2015, voegde hij eraan toe, was een mislukking.

"De mislukking heeft logische en realistische oorzaken, met name dat het beperkt was tot een specifieke tijdsperiode (het loopt af in 2025) en niet de ambities van hegemonie en uitbreiding van het Iraanse regime en zijn ballistische raketten aanpakte.

"Deze mislukking kan zich vandaag in Wenen herhalen. Een tijdelijke overeenkomst zou permanent kunnen worden, waardoor Iran zijn nucleaire infrastructuur kan handhaven en het land kan voorzien van uranium, waarmee het zijn voorraad heeft verdubbeld, en dan zal de regio verstrikt raken in een oncontroleerbare nucleaire wapenwedloop."

Tariq Alhomayed, een Saoedische journalist en voormalig hoofdredacteur van de Arabischtalige krant Asharq Al-Awsat, waarschuwde de regering-Biden dat Iran alleen maar meer tijd probeert te winnen door terug te keren naar de onderhandelingen met de VS en andere wereldmachten:

"De onderhandelingen in Wenen, gericht op het bereiken van een definitief akkoord over het Iraanse nucleaire dossier, zouden volgende week worden hervat, en alles wijst erop dat we te maken hebben met tijdverspillende onderhandelingen....

"Het is duidelijk dat de Iraanse [leiders] er niet op uit zijn om deze onderhandelingen serieus nieuw leven in te blazen, en daarom niet gebrand zijn op de voltooiing van het akkoord, vooral omdat het bereiken van het akkoord hen thuis kan verzwakken."

Alhomayed wees erop dat Iran heeft vastgehouden aan zijn voorwaarden en eisen, waaronder dat Washington en de Westerse mogendheden bevroren Iraanse fondsen vrijgeven alvorens tot een akkoord te komen. Hij voegde eraan toe dat Iran weigert te praten over ballistische raketten, drones en hun terroristische milities in het Midden-Oosten, terwijl de mullahs hun alarmerend tempo van uraniumverrijking voortzetten.

"Iran doet dit allemaal om te profiteren van de tijdsfactor... Als er geen nucleaire overeenkomst wordt bereikt, zal Teheran niveaus van verrijking hebben bereikt die het in staat stellen zijn nucleaire project uit te voeren door een fait accompli te stellen en de overwinning te verklaren."

Volgens Alhomayed heeft de regering-Biden verzuimd Iran een harde boodschap te sturen in de aanloop naar de hervatting van de besprekingen in Wenen.

"Het is duidelijk dat Washington Iran heeft gesmeekt om terug te keren naar de onderhandelingstafel.... Washington heeft Iran niet gedreigd met het gebruik van geweld. Het is waar dat we uitspraken van Washington horen over ongeduld, maar die zijn niet serieus en ook niet echt. De Amerikanen hebben geen enkele serieuze boodschap overgebracht aan de Iraniërs."

De Iraakse schrijver Ali Alsarraf uitte zijn bezorgdheid dat Biden met Iran dezelfde "zonde" zou begaan die hij met Afghanistan beging.

Iran, zei hij, kan geen concessies doen aan zijn eisen omdat andere partijen, waaronder Rusland, de mullahs aanmoedigen om een hardline aanpak te onderschrijven in hun contacten met de regering Biden:

"De huidige situatie is dat Iran en Rusland met één stem spreken en zeggen dat er geen manier is om tot een akkoord te komen tenzij het oorspronkelijke akkoord behouden blijft zonder enige toevoeging eraan...

"Dit standpunt zegt, met andere woorden, dat alle vorige zes rondes zinloos waren. Iran wil ook dat alle sancties in één keer worden opgeheven, en daarbovenop wil het garanties dat de VS niet opnieuw sancties zullen opleggen na de volledige terugkeer van het akkoord. Terugkeer naar de oorspronkelijke versie van het nucleaire akkoord betekent afzien van het toevoegen van kwesties die verband houden met de destabiliserende activiteiten van Iran in de regio, waaronder de activiteiten van zijn terroristische milities in Irak, Libanon en Jemen."

Alsarraf meent dat de mullahs in Teheran, door garanties te zoeken dat de VS in de toekomst niet opnieuw sancties tegen Iran zullen instellen, hopen dat ze immuun worden voor alles wat hun milities in het Midden-Oosten doen, inclusief het treffen van Amerikaanse bases en het dwingen van die bases om Irak en Syrië te verlaten.

"Met de recente aankondiging van Iran dat het 25 kilogram 60% verrijkt uranium heeft geproduceerd, lijkt uitstel van de besprekingen voor een onbekende periode geen aanvaardbare optie... Want 90% van de verrijking die nodig is om een kernwapen te produceren, is heel dichtbij. Er bestaat geen twijfel over dat Iran dit gebruikt voor chantage doeleinden."

Baria Alamuddin, een bekroonde Libanese journaliste en omroepster in het Midden-Oosten, zei dat ze het gebruik van militair geweld steunde om Iran ervan te weerhouden kernwapens te verwerven.

De nucleaire capaciteit van Iran, schreef Alamuddin, heeft onmiddellijke gevolgen voor de veiligheid in de wereld.

"Net als in het geval van Noord-Korea zou de wereld gedwongen zijn om de Iraanse agressie met de grootste omzichtigheid te benaderen, vanwege de waarschijnlijkheid dat het ballistische en nucleaire wapens op haar buren zou kunnen laten neerdalen... In tegenstelling tot Noord-Korea heeft Iran volmachten in de hele regio die voortaan straffeloos zouden kunnen optreden, beschermd door de nucleaire paraplu van Iran."

Zij wees erop dat ondanks spectaculaire Israëlische sabotagedaden, Iraanse wetenschappers buitengewone moeite hebben gedaan om de nucleaire ontwikkeling weer op te bouwen en op schema te houden, zelfs in een tijd waarin duizenden verarmde burgers sterven aan eindeloze COVID-19 uitbraken en een groot deel van het land zonder water komt te zitten.

"Volgens inlichtingenambtenaren heeft Teheran beschadigde apparatuur vervangen door nieuwe technologie die sneller en met grotere volumes werkt... Vertrouwen op cyberaanvallen en speldenprik sabotage heeft Iran dus alleen maar dubbel zo hard laten werken. Het dilemma voor de VS is simpel: Als Iran vastbesloten is om kernwapens te ontwikkelen, en de wereld is serieus van plan om Iran te stoppen, dan is er uiteindelijk geen alternatief voor een vorm van militair geweld, zoals chirurgische aanvallen om nucleaire sites permanent te elimineren. Deze pil is niet te vermijden. De ayatollahs moeten niet de illusie koesteren dat zij zich sluipenderwijs een weg kunnen banen naar een nucleaire uitbraakcapaciteit".

Alamuddin waarschuwde dat de westerse ambivalentie en naïviteit de zaak alleen maar erger hebben gemaakt: "Iran moet botweg en krachtig worden verteld: Als jullie verder gaan op deze weg, zullen we jullie stoppen!"

Rafik Khoury, een andere Libanese schrijver en politiek analist, uitte ook zijn bezorgdheid over de zachte aanpak van de regering Biden ten opzichte van Iran:

"Washington lijkt Teheran te smeken om terug te keren naar de indirecte onderhandelingen," merkte Khoury op.

"De mannen van de eerste rij in de regering Biden waren de mannen van de tweede rij in de regering van president Barack Obama. Bidens mannen leerden de les van het rijden vanaf de achterbank, ondanks Biden's verklaring dat 'Amerika weer de baas is'."

Khoury adviseerde de regering-Biden om niet dezelfde fout te maken die Obama maakte door te vertrouwen op lege en valse beloften van Iran.

Hij merkte op dat Biden, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan aanvankelijk aandrongen op een bredere en meer permanente overeenkomst die gekoppeld zou zijn aan een stopzetting van de ontwikkeling van raketten en "destabiliserende" activiteiten van Teheran in het Midden-Oosten.

"Toen Teheran weigerde te praten over andere zaken dan de terugkeer naar de nucleaire overeenkomst en de opheffing van de sancties, krabbelde de Amerikaanse regering terug," voegde Khoury eraan toe.

De standpunten van deze Arabische schrijvers en journalisten zijn niet ongewoon in de Arabische wereld, waar velen Iran blijven beschouwen als een grote bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten.

Het is indrukwekkend om te zien dat een groeiend aantal Arabieren, vooral diegenen die in de Golfstaten wonen of wier landen worden bezet door deze Iran gesteunde milities, de Israëlische vrees voor de kwade plannen van de mullahs delen.

De boodschap van deze Arabieren aan de regering Biden is: neem een harde houding aan tegenover Iran voordat het te laat is. Iran is niet alleen een gevaar voor Israël, het terroriseert ook Arabische landen en bedreigt de wereldvrede en veiligheid.

Khaled Abu Toameh is een prijswinnende journalist die in Jeruzalem woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Arabs to Biden: Do Not Let Iran Play You for a Fool :: Gatestone Institute