www.wimjongman.nl

(homepagina)


Volgens de Bijbel

27 juni 2021 - door Daymond Duck

Een: volgens de Bijbel, zal er een één-wereld-religie komen onder leiding van iemand die de Valse Profeet wordt genoemd tijdens de Verdrukkingsperiode.

In februari 2019 ondertekenden Paus Franciscus en een Moslim Sheikh, Ahmed al-Tayeb, een overeenkomst genaamd het Document over Menselijke Broederschap voor Wereldvrede. Het doel van dit document is om de religies samen te voegen om een wereldvrede te creëren. Franciscus en de Imam richtten een Hoger Comité van Menselijke Broederschap op om mensen van alle achtergronden, geloofsovertuigingen en nationaliteiten samen te brengen.

Het comité kwam in sept. 2019 twee keer bijeen.

Zij kondigden plannen aan om een complex te bouwen genaamd het "Abrahamic Family House" in Abu Dhabi. De plannen waren dat het "Abrahamic Family House" een kerk, een moskee en een synagoge zou hebben (aparte plaatsen voor christenen, moslims en joden om te aanbidden) en een vierde plaats voor mensen van alle religies om samen te komen als één lichaam.

Franciscus en de Imam zouden vrede, coëxistentie en broederschap tussen alle religies promoten.

Op 15 juni 2021 werd gemeld dat de bouw van het Abrahamitische Familiehuis in volle gang is. De funderingen van de kerk, moskee en synagoge zijn gelegd, de bouw is voor ongeveer een vijfde voltooid, en de gebouwen zullen naar verwachting in 2022 opengaan. De moskee zal de Imam Al Tayeb Moskee heten, de kerk zal de Sint-Franciscuskerk heten en de synagoge zal de Moses ben Maimon Synagoge heten (naar een beroemde joodse geleerde uit de 12e eeuw).

De VAE beschouwen zichzelf als een tolerante natie en gaan er prat op dat zij tientallen godsdiensten toestaan om er hun godsdienst te belijden. Een VAE-functionaris zei dat christenen, joden en moslims samen meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken.

Het artikel zei ook dat de eerste hindoetempel in 2023 in de VAE geopend zal worden.

Tenminste een paar Bijbelprofetie-leraren geloven dat Paus Franciscus en de Imam Al Tayeb proberen de Chrislam (de samensmelting van Christendom, Jodendom en Islam; de drie geloven die hun begin herleiden tot Abraham) te vestigen als de één-wereld religie.

Twee: volgens de Bijbel zal de periode van Verdrukking beginnen wanneer de Antichrist een verbond voor vrede in het Midden-Oosten bekrachtigt.

Op 12 juni 2021 werd gemeld dat de regering Biden de door de regering Trump onderhandelde Abraham Akkoorden steunt en deze graag wil uitbreiden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Biden beveelt echter aan om deze akkoorden normalisatieakkoorden te noemen in plaats van de Abraham Akkoorden. De wisseling van regeringen heeft het streven naar een vredesverdrag in het Midden-Oosten niet gestopt.

Drie: volgens de bijbel zal Jeruzalem in het einde der tijden een bedwelmende beker en een lastig te heffen steen zijn voor de wereld.

In 1967 brachten 80.000 of meer troepen van verschillende Arabische naties 1000 of meer tanks en zware wapens in de buurt van Israëls grenzen in voorbereiding op een aanval. Op 5 juni 1967 lanceerde Israël een preventieve aanval, versloeg de Arabische naties, veroverde Oost-Jeruzalem en herenigde de stad.

Joden noemen de hereniging van Jeruzalem "Jeruzalemdag".

Zij vieren "Jeruzalemdag" en hun soevereiniteit over de stad door te zingen, te dansen en met de Israëlische vlag te zwaaien in een optocht door het centrum van de stad.

Onder leiding van Iran noemde de in Gaza gevestigde terreurgroep Hamas deze viering een offensief, en dreigde met geweld als de Joden de viering niet zouden afgelasten.

Jeruzalemdag viel op 10 mei 2021; de Joden annuleerden de parade niet, maar deze werd onderbroken door sirenes bij de Klaagmuur omdat Hamas raketten op Jeruzalem afvuurde (tijdens de recente mei-oorlog van 11 dagen).

De 11 mei-oorlog eindigde; de parade werd opnieuw gepland voor 15 juni 2021; Hamas dreigde opnieuw met geweld; de Joden annuleerden de parade nog steeds niet, maar zij herzagen de route om de parade net buiten de stad te houden. Deze keer reageerde Hamas met het oplaten van brandgevaarlijke ballonnen (ballonnen met brandbommen) in Israël, die verschillende, meestal kleine, branden veroorzaakten. Op 17 juni 2021 nam Israël vergeldingsmaatregelen door 10 Hamas-doelen in de Gazastrook te bombarderen.

Deze controverse over Jeruzalem past duidelijk in de Bijbelse profetie.

Een zeer interessante opmerking kwam van Yair Golan, een lid van de nieuwe coalitie van Premier Naftali Bennetts coalitie: "Dit is niet alleen een parade van vlaggen; er zullen andere nationalistische initiatieven zijn, die tot doel hebben de oorlog van Gog en Magog te bewerkstelligen."

Veel Bijbelprofetieleraren geloven dat de Slag van Gog en Magog nabij is, en de Bijbel zegt dat deze zal plaatsvinden in 'de laatste jaren' en 'de laatste dagen'.

Het moet gebeuren.

Op 20 juni 2021, na meer rellen en geweld door Hamas, stuurde de Israëlische Premier Bennett een waarschuwing aan Hamas dat "ons geduld op is", we zullen geen "meer geweld" van jullie, van welke aard dan ook, tolereren.

Sommige Israëlische functionarissen zeiden dat het geweld moet stoppen of Israël zal de 11-daagse oorlog van mei hervatten.

Vier: volgens de Bijbel zullen de Joden in twee grote golven terugkeren naar het Beloofde Land aan het einde van het tijdperk: de eerste grote golf zal bestaan uit ongelovige Joden vóór de Verdrukkingsperiode, en de tweede grote golf zal bestaan uit gelovige Joden aan het einde van de Verdrukkingsperiode.

Op 17 juni 2021 werd gemeld dat in 1948 6% van de Joodse wereldbevolking in Israël woonde, maar dat vandaag de dag meer dan 40% van de Joodse wereldbevolking in Israël woont.

Covid, lockdowns, gesloten vliegvelden, gesloten grenzen, oorlog, etc., vertraagden de terugkeer in de afgelopen maanden, maar deze dingen konden het niet stoppen, en het aantal aanvragen van jongvolwassen Joden (leeftijd 18-35) die naar Israël willen verhuizen is sterk gestegen (met meer dan 40%). De wereldwijde pandemie, vliegtuigen die aan de grond staan, duizenden raketten die op Israël worden afgevuurd, moslimdreigingen, enzovoort, hebben Gods Woord er niet van weerhouden in vervulling te gaan.

Vijf: volgens de Bijbel zal de kennis sterk toenemen in de tijd van het einde. Onlangs werd gemeld dat IBM zei dat kennis binnenkort elke 12 uur zal verdubbelen vanwege quantum computing.

Britt Gillette, oprichter van de "Eindtijd Bijbel Profetie"-website en auteur van verschillende boeken, merkte onlangs op dat Google van plan is om een miljoen-qubit kwantum computer te bouwen tegen 2029. IBM en het Verenigd Koninkrijk zijn overeengekomen om 300 miljoen dollar te investeren in een quantum computing project, en vele andere bedrijven over de hele wereld investeren in quantum computing toepassingen.

Kwantumcomputing zal kennis versnellen, de ontwikkeling van wapens, alles traceren, het voor één natie mogelijk maken om iedereen op aarde te controleren, en nog veel meer. Het lijkt duidelijk dat de geprofeteerde toename van kennis in de tijd van het einde plaatsvindt (Dan. 12:4).

Zes: volgens de Bijbel heeft de God die deze wereld en alle mensen geschapen heeft, de naties gewaarschuwd dat Hij hen in stukken zal hakken en mee zal sleuren in de slag van Armageddon omdat zij tegen Jeruzalem komen, de Joden verstrooien en het land Israël verdelen in de tijd van het einde (tijdens de Verdrukkingsperiode; Zach. 12:1-3; Joël 3:2).

De geschiedenis is nog niet zover, maar God lijkt de wereldleiders te waarschuwen om Israël en Jeruzalem met rust te laten.

In zijn uitgave van 18 juni 2021 van "Koenig's Eye View from the White House" concludeerde William Koenig dat Trump, Netanyahu en de wereld zich op een normale manier leken te bewegen, totdat zij het "Peace to Prosperity Plan" ondertekenden in het Witte Huis op 28 jan. 2020.

Onmiddellijk na de ondertekening van dat document spraken de leiders van Duitsland, Frankrijk, het VK, de EU, de Arabische Liga en de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) hun steun uit voor de tweestatenoplossing, VN-resoluties 242 en 338, en het Arabische vredesinitiatief van 2002 dat het land van Israël zal verdelen, enz.

Vervolgens ondertekenden Trump en Netanyahu op 15 september 2020 de Abraham Akkoorden, die ook het land Israël zullen verdelen.

Koenig merkte op dat Covid-19 op het toneel kwam als een wereldwijde pandemie en wereldwijde problemen veroorzaakte. Trump werd uit zijn ambt gezet, en Netanyahu is nu ook uit zijn ambt.

Als de wereld Gods waarschuwingen blijft negeren (en dat zal gebeuren), zal de Gemeente worden Opgenomen, en de wereldleiders zullen in de Verdrukkingstijd zijn.

Zeven: volgens de Bijbel zullen Rusland, Iran, Turkije en anderen Israël aanvallen in de slag van Gog en Magog in de laatste dagen en laatste jaren (Ezech. 38:1-8, 16).

Iran verrijkt uranium voor gebruik in nucleaire raketten, en sommigen speculeren dat de Slag van Gog en Magog zou kunnen worden ontketend doordat Israël eerst de nucleaire faciliteiten van Iran aanvalt.

Op 18 juni 2021 heeft Iran een nieuwe president gekozen, Ebrahim Raisi. Rusland en Turkije feliciteerden Raisi snel met zijn overwinning. Hij zal in augustus 2021 aantreden. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lapid zei dat Raisi bekend staat als de Slager van Teheran omdat hij verantwoordelijk is voor het doden van duizenden Iraniërs.

Israël verwacht dat Raisi de uraniumvoorraad van Iran zal uitbreiden, en een niet bij naam genoemde Israëlische bron zei: "Er zal geen andere keuze zijn dan terug te gaan en aanvalsplannen voor te bereiden voor het nucleaire programma van Iran."

Denk er eens over na; Iran begon de recente 11-daagse oorlog met Israël, Iran is op zoek naar nucleaire raketten, en de Slager van Teheran is binnenkort de President van Iran.

Buiten de laatste dagen en de laatste jaren om, weet alleen God wanneer deze oorlog zal plaatsvinden, maar het lijkt dichtbij te zijn.

Overigens zei Paulus: "in de laatste dagen zullen er gevaarlijke tijden komen" (II Tim. 3:1), en op 18 juni 2021 werd gemeld dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken tegen het Congres zei: "De situatie (in Iran) wordt steeds gevaarlijker."

Ook over de verkiezing van Raisi zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: "Iraniërs werd het recht ontzegd om hun eigen leiders te kiezen in een vrij en eerlijk verkiezingsproces."

Miljoenen denken dat dat dit ook in de VS is gebeurd.

Acht: volgens de Bijbel zullen de naties die zich belasten met Jeruzalem aan het einde van het tijdperk te maken krijgen met het oordeel van God (Zach. 12:3).

Op 6 dec. 2017 erkende President Trump Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en gaf hij opdracht de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem (geopend op 14 mei 2018). Hij vervolgde dat met een bevel om het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem, dat de Palestijnen bediende, te sluiten (4 mrt. 2019).

Op 22 juni 2021 werd gemeld dat Pres. Biden het VS-consulaat in Oost-Jeruzalem wil heropenen, en dat zou Trumps erkenning van Jeruzalem als de ongedeelde hoofdstad van Israël terugdraaien. Biden heeft de goedkeuring van premier Bennett nodig om een Consulaat in Jeruzalem te openen, en het rapport zei dat hij er tegen is, maar het waarschijnlijk zal goedkeuren om te voorkomen dat Biden in verlegenheid wordt gebracht.

Als Bennett Biden dit laat doen, kunnen de VS en Israël beide in de problemen komen met God (Gen. 12:3, Joël 3:2; Zach. 12:3).

Negen: wat betreft de mogelijkheid om iedereen te volgen: op 21 juni 2021 werd gemeld dat sommige mensen die zijn ingeënt voor Covid in real time worden gevolgd door 5G mobiele telefoontorens. Gegevens over hun locatie, vitale functies, etc., worden geüpload naar computers en opgeslagen in enorme databases.

Deze schrijver kan de juistheid van dit verslag niet bewijzen, maar als het waar is, stemmen mensen er waarschijnlijk onbewust mee in te worden gevolgd wanneer zij ermee instemmen te worden gevaccineerd.

Ik heb weinig kennis van dit soort dingen, maar het lijkt mij dat zij nanochips in hun lichaam hebben die een beetje werken als een computerbesturingssysteem.

Sommigen zeggen dat dit interne besturingssysteem niet het Merkteken van het Beest is, maar het is een stap in die richting, en toekomstige vaccinaties zullen hen daar brengen.

Tenslotte, ben je klaar voor de Opname?

Als je klaar wilt zijn voor de Opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je, en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: According to the Bible :: By Daymond Duck - Rapture Ready