www.wimjongman.nl

(homepagina)


TERWIJL ZANGVOGELS STERVEN EN COVIDS DE WERELD TEISTEREN

()

Voor degenen onder u die lang hebben gezegd dat zij "in bijbelse tijden wilden leven", wordt uw wens totaal vervuld, met veel meer "aan dek" en klaar om te gaan. Als het lijkt alsof de hele wereld een of andere pijn doormaakt, dan heb je helemaal gelijk. Deze door zonde vervloekte wereld kreunt letterlijk om bevrijd te worden uit zijn Genesis 3 slavernij, terwijl ons mensen het leven wordt ontnomen in een mate die voorheen onvoorstelbaar was. Wie zit er achter dit alles vraag je je af? Is het de Nieuwe Wereld Orde, de Illuminati, de Bilderbergers of misschien de Kerk van Satan? Allemaal zeer goede gissingen, maar voor het juiste antwoord, kijk hoger dan die ik net noemde. Veel hoger.

door Geoffrey Grider 22 juli, 2021

Kijk ergens en vertel me wat je ziet? Je ziet angst, paniek, wanhoop op een wereldwijde schaal en raad eens? Dit is slechts het kleine, prille begin van wat ons te wachten staat. Het grote werk is nog niet eens begonnen.

Vorig jaar kwam de dystopische indiefilm 'Songbird' uit, en we hebben dat angstaanjagende audiofragment al meerdere keren in de podcast laten horen. Het is een film over een wereld die gek geworden is ten tijde van een wereldwijde pandemie zoals COVID. Maar in een verbluffend voorbeeld van voorspellend programmeren sterven er in recordaantallen zangvogels nu de nieuwe Delta-variant alle krantenkoppen inpalmt. We staan op het punt om de 17e maand in te gaan sinds dit allemaal begon, zonder het einde in zicht.

"En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt," Hebreeën 9:27 (HSV)

Voor degenen onder u die lang hebben gezegd dat zij "in bijbelse tijden" wilden leven, wordt uw wens totaal vervuld, met veel meer "aan dek" en klaar om te gaan. Als het lijkt alsof de hele wereld door een of andere pijn gaat, dan heb je helemaal gelijk. Deze door zonde vervloekte wereld kreunt letterlijk om bevrijd te worden uit zijn Genesis 3 slavernij, terwijl ons mensen het leven wordt ontnomen in een mate die voorheen onvoorstelbaar was. Wie zit er achter dit alles vraag je je af? Is het de Nieuwe Wereld Orde, de Illuminati, de Bilderbergers of misschien de Kerk van Satan? Allemaal zeer goede gissingen, maar voor het juiste antwoord, kijk hoger dan die ik net noemde. Veel hoger.

"Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën." Mattheüs 24:3-8 (HSV)

Herinner je je nog de God waar je nooit tijd voor had toen je je 'carrièrepad' plande, toen je stapels geld spaarde, en je druk bezig was met het baren en opvoeden van die 2,5 aan kinderen? Herinner je je nog al die zondagen waarop je geen tijd of zin had om naar de kerk te gaan, maar in plaats daarvan de ochtend doorbracht in het sportstadion? God herinnert het zich, en nu herinnert Hij je er in niet mis te verstane bewoordingen aan dat je een onverbreekbare afspraak met Hem hebt, liever vroeg dan laat. Kijk rond en vertel me wat je ziet? Je ziet angst, paniek, wanhoop op een wereldwijde schaal en raad eens wat? Dit is nog maar het prille begin van wat ons te wachten staat. De grote dingen zijn nog niet eens begonnen.

"En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal." Openbaring 9:20,21 (HSV)

De waarheid is dat niemand van ons, gevaccineerd of ongevaccineerd, een garantie heeft om de volgende morgen te zien of zelfs maar de voltooiing van deze dag. Denkt u werkelijk dat uw verlossing ligt in de spuit van het mRNA-vaccin, gefinancierd door Bill Gates? Is flip-flopping Fauci uw redder? Ik kom vandaag tot u met een boodschap van hoop, maar die is niet te vinden in iets wat deze wereld te bieden heeft, bij lange na niet. Elk land op aarde is nu in paniek, terwijl de gebeurtenissen uit de hand blijven lopen. Ze vechten voor het recht om de Titanic van na de ijsberg te mogen besturen. Het schip dat zelfs God niet kon laten zinken, heeft zelfs zijn eerste reis niet eens voltooid.

"En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?" 2 Korintiërs 2:14-16 (HSV)

Ik las eerder een artikel in The Atlantic, getiteld "Then the Birds Began to Die", en ik raad je ten zeerste aan om het te gaan lezen. In dat artikel spreekt de auteur met weemoed over de massale sterfte van alle zangvogels, samenhangend met alle ravage die wordt aangericht door COVID. Het artikel bevat een of twee bijbelverwijzingen, maar ik kon niet zeggen of de vrouw christen was of niet, zo klinkt ze niet. Wat me wel opviel, was het algemene gevoel van hopeloosheid en naderend onheil dat uit haar artikel spreekt. Voor verloren mensen is dit zeer waar, maar voor de wedergeboren gelovige is het werelden apart van wat ons te wachten staat.

"Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!" Johannes 21:18,19 (HSV)

Iedereen wil dat zijn leven "terug naar normaal" gaat, maar er is geen normaal meer, het abnormale is het nieuwe normaal. De God van de Hemel is begonnen Zichzelf in deze wereld van ons te voegen, op typisch bijbelse wijze als je ooit tijd doorbrengt met de profeten, maar dit is geen zondagsschoolverhaal voor de kleintjes. Dit is het echte werk, en onze wereld gaat uit zijn dak, alles gaat zijwaarts met verbluffende snelheid. Je kunt omhoog kijken en leven, of je kunt over je schouder kijken en wegrennen, maar je hebt een afspraak met de Schepper van alle dingen, en die zal niet verbroken worden. Wees er zeker van dat je klaar bent voor die dag, het zal zo veel eerder komen dan je denkt dat het zal gebeuren. Ik zie je, daar, of in de lucht.

Bron: As Songbirds Die And COVID Ravages The Globe, A Lost And Dying World Is Waking Up To The Fact That We All Have An Unbreakable Appointment • Now The End Begins