www.wimjongman.nl

(homepagina)


De vloek van het "Jaar eindigend op 1"

11 oktober 2021 - door Michael Snyder

()

Wat ik vandaag met jullie ga delen is heel vreemd. Onlangs stelde een vriend van mij, "Ben" geheten, voor dat ik wat onderzoek zou doen naar jaren die eindigen op het cijfer één. Dus begon ik wat te spitten, en ik bleef steeds meer dingen vinden. In het bijzonder blijkt er een patroon van grote tragedies te zijn dat zich elke 20 jaar herhaalt. Ik weet niet wat het betekent, maar het is zeker vreemd. Ik zal met u delen wat ik gevonden heb, en u kunt zelf beslissen wat u ervan vindt.

1841: President William Henry Harrison stierf aan longontsteking terwijl hij nog in functie was. Velen geloven dat zijn dood werd veroorzaakt door "de vloek van Tippecanoe", en ik zal later in dit artikel uitleggen wat dat is.

1861: Dit is het jaar waarin de Burgeroorlog begon, en die duurde tot 1865. 1861 was ook het jaar waarin Abraham Lincoln voor het eerst president werd, en hij werd later vermoord in 1865 toen hij nog in functie was.

1881: President James Garfield werd vermoord toen hij nog in functie was.

1901: President William McKinley werd vermoord terwijl hij nog in functie was.

1921: Warren Harding werd de 29e president van de Verenigde Staten in 1921, en hij stierf terwijl hij nog in functie was in 1923. Dit was ook het jaar waarin Adolf Hitler voorzitter werd van de Nazi Partij.

1941: Dit was het jaar waarin de Japanners Pearl Harbor aanvielen en de VS de Tweede Wereldoorlog ingingen. President Franklin D. Roosevelt begon aan een nieuwe termijn van zijn presidentschap in 1941, en hij stierf later aan een hersenbloeding in 1945 tijdens zijn vierde ambtstermijn.

1961: Dit was het jaar waarin John F. Kennedy het Witte Huis betrad en de Koude Oorlog in volle gang kwam. Het was het jaar waarin de bouw van de Berlijnse Muur begon en het was het jaar van de noodlottige Varkensbaai invasie. Natuurlijk leidde de Varkensbaai uiteindelijk tot de Cubaanse raketcrisis in 1962 en de moord op president Kennedy in 1963.

1981: Dit was het jaar dat Ronald Reagan werd ingehuldigd. Later datzelfde jaar werd hij neergeschoten en bijna gedood door een moordenaar.

2001: Dit was het jaar dat George W. Bush werd ingehuldigd. Later datzelfde jaar, op 9/11 veranderde de wereld voor altijd.

2021: Dit was het jaar dat Joe Biden het Witte Huis betrad. Dit is ook het jaar van de val van Afghanistan, vaccinmandaten, een ongekende crisis aan de zuidgrens, "Bidenflation" en wijdverspreide tekorten. En onnodig te zeggen dat dit jaar nog lang niet voorbij is.

Dus als er een duidelijk patroon zit in wat ik zojuist met u heb gedeeld, wat kan dat dan veroorzaakt hebben?

Wel, sommige historici wijzen op een vloek die vóór zijn dood werd uitgesproken over William Henry Harrison. Omdat Harrison zijn volk zoveel leed berokkende, sprak een Shawnee leider, Tenskwatawa geheten, een vloek uit over alle toekomstige Amerikaanse presidenten die gekozen zouden worden in jaren eindigend op een nul...

Toen Harrison gouverneur was van het Indiana Territory, onderhandelde hij over een verdrag met inheemse volken waarin de Shawnee grote stukken land afstaan aan de Amerikaanse regering. Tecumseh en zijn broer waren woedend over Harrisons oneerlijke tactiek bij de onderhandelingen en organiseerden een groep lokale stammen die Harrisons leger aanvielen. Dit was het begin van de Slag bij Tippecanoe.

Tijdens de oorlog van 1812 versterkte Harrison zijn anti-inheemse reputatie nog verder toen hij de Britten en de stammen die hen bijstonden versloeg in de Slag bij de Theems. Deze extra nederlaag en het verlies van nog meer land aan de Amerikaanse regering is naar verluidt de reden dat Tecumseh's broer Tenskwataw - bij de Shawnee bekend als "De Profeet" - een vloek des doods uitsprak over alle toekomstige Amerikaanse presidenten die werden gekozen in jaren eindigend op een nul.

En het is zeker waar dat zeven opeenvolgende Amerikaanse presidenten die werden verkozen in een "jaar met nul", stierven in hun ambt als gevolg van die kwade vloek. Het volgende komt van Wikipedia...

De Vloek van Tippecanoe (ook bekend als Tecumseh's Vloek of de 20-jarige Presidentiële Vloek) is het veronderstelde patroon van sterfgevallen in functie van presidenten van de Verenigde Staten die de verkiezingen wonnen in jaren die gelijkelijk deelbaar zijn door 20,[1] te beginnen met de verkiezingen van 1840. Vanwege de timing van de presidentsverkiezingen zijn dat ook de jaren die eindigen op 0. De presidenten die aan deze beschrijving voldoen zijn William Henry Harrison (gekozen in 1840), Abraham Lincoln (1860), James A. Garfield (1880), William McKinley (1900), Warren G. Harding (1920), Franklin D. Roosevelt (1940) en John F. Kennedy (1960).

Ronald Reagan (1980) raakte ernstig gewond door een geweerschot, maar overleefde het meer dan 15 jaar na zijn tweede termijn. George W. Bush (2000) overleefde zijn ambtstermijn, ondanks een moordaanslag. Thomas Jefferson (1800) en James Monroe (1820) gingen de vermeende vloek vooraf, en overleefden hun presidentschappen met respectievelijk 17 en 6 jaar.

Aangezien Ronald Reagan en George W. Bush niet tijdens hun ambtstermijn zijn gestorven, betekent dit dat de Vloek van Tippecanoe nu is verbroken?

Misschien.

Maar er blijven tragische gebeurtenissen plaatsvinden in jaren eindigend op één die volgen op presidentsverkiezingen die vallen in jaren eindigend op nul.

En ik hoef u niet te vertellen dat Joe Biden tot winnaar van onze laatste presidentsverkiezingen werd uitgeroepen in een jaar dat eindigt op nul, en dat hij werd ingehuldigd in een jaar dat eindigt op één.

Dit is zonder twijfel al een historisch slecht jaar geweest, en we hebben nog een groot deel ervan te gaan.

Er is dus zeker nog veel tijd voor nog meer tragische gebeurtenissen.

We zijn in zo'n chaotische periode van onze geschiedenis beland, en het is op dit kritieke moment dat Joseph Robinette Biden Jr. zich in het Witte Huis bevindt.

Het is nog maar 9 maanden, en er zijn al zoveel verschrikkelijke dingen gebeurd tijdens zijn ambtstermijn.

Dit jaar heeft zeker gevoeld als "vervloekt" tot nu toe, en de komende maanden zijn ook niet veelbelovend.

Bron: The “Year Ending In 1” Curse – End Of The American Dream