www.wimjongman.nl

(homepagina)


Al duurt het visioen lang

Door Hal Lindsey - 26 februari 2021

()

Habakkuk 2:3 geeft een prachtige belofte over de dingen die God aan zijn profeten openbaart. Hij vertelde Habakuk dat zelfs als het geopenbaarde niet snel gebeurt, je er zeker van kunt zijn dat het uiteindelijk zal gebeuren. De Heer zei: "Het visioen is nog voor de vastgestelde tijd; het spoedt zich naar het doel, en het zal niet falen. Al duurt het lang, wacht er op, want het zal zeker komen."

Het visioen dat God aan Habakuk had gegeven was niet alleen zonneschijn en licht. De profeet was ontzet door een visioen van de gevreesde Babyloniërs die Israël zouden treffen, ook al erkende hij dat dit was wat zij verdienden. God gaf Habakuk ook een visioen van de vernietiging van Babylon en van een glorierijke toekomst voor Israël. De eerste twee gebeurtenissen kwamen binnen enkele tientallen jaren uit. De laatste belofte wacht op volledige vervulling, maar "spoedt zich ook naar het doel."

Het punt is, dat Habakuks visioen zowel een belofte als een waarschuwing bevatte. God houdt altijd Zijn woord. Voor sommigen betekent dat angst. Verschrikkelijke dingen komen over deze wereld. Zelfs nu zien we het begin ervan. Maar Hij verzekert ons van de uiteindelijke overwinning. Hebreeën 10:37 past het vers uit Habakkuk toe op de wederkomst van Christus. "Nog een weinig tijd, en Hij die komt, zal komen."

God vertelt Zijn kinderen dat wij niet tot toorn zijn bestemd (1 Thessalonicenzen 5:9). Hij zal ons redden uit de komende verdrukking. In de tussentijd zou lijden ons niet moeten verbazen. In Mattheüs 10:22 zei Jezus: "Jullie zullen door allen gehaat worden omwille van mijn naam." Dat is geen pretje. Maar in Openbaring 2:10 zei Jezus iets tegen de gemeente van Smyrna dat ons vandaag grote troost moet geven. "Vrees niet wat u te wachten staat."

We moeten niet verrast zijn door lijden, maar we moeten er ook niet bang voor zijn.

Hier in het begin van de 21e eeuw kijkt het grootste deel van de wereld naar de toekomst met een soort hulpeloze bezorgdheid. Veel dingen gaan verkeerd. Rampspoed doemt op vanuit een groot aantal richtingen. De planeet aarde lijkt een omslagpunt te hebben gepasseerd. Een cascade van tragedies bedreigt ieder mens op aarde.

Texas ondervond onlangs het soort problemen dat we kunnen verwachten in een verslechterende wereld. De meeste Texanen hadden te kampen met een gebrek aan elektriciteit, en vervolgens met een gebrek aan water. Een hoog percentage van Texas gebruikt elektriciteit voor verwarming. Dat betekende ijskoude temperaturen zonder verwarming. Ironisch genoeg betekende het stroomtekort als gevolg van het koude weer dat grote hoeveelheden bevroren voedsel in de vriezers van supermarkten ontdooiden. Door de ijzige wegen konden vrachtwagens die winkels niet bevoorraden. De combinatie van deze omstandigheden dwong winkels om voedsel weg te gooien, midden in een voedseltekort.

De wereld ziet zijn toekomst hierin. Als we het hebben over verslechterende infrastructuur, hebben we het over de verslechterende levensaders van elektriciteit, water, voedsel, en andere materialen. We worden steeds afhankelijker van deze levensaders, zelfs als ze minder betrouwbaar worden. Onze regering kiest ervoor om de brandstoftoevoer af te snijden. We gaan van betrouwbare energiebronnen over naar onbetrouwbare. Water wordt schaarser en de overdracht ervan minder betrouwbaar. Mensen vragen zich af wanneer de volgende klap gaat komen. Volgens de Bijbel zal het niet één klap zijn die valt, maar een storm ervan.

Gelukkig spreekt de Bijbel niet over deze calamiteiten als een verschrikkelijk einde, maar als een glorieus begin. De komst van Jezus staat aan de horizon. Hij zal Zijn Kerk opnemen vóór de zeven jaren van verdrukking. Aan het einde van die zeven jaar zal Hij naar de aarde terugkomen om in volmaakte gerechtigheid te regeren. De slechte dingen zullen niet blijven duren. Maar Hij zal heersen voor eeuwig en altijd!

Hoewel Hij nog uitblijft... wacht op Hem want Hij zal zeker komen! In de tussentijd, zelfs in moeilijke tijden, verlaat Hij ons nooit. Hij verlaat niet zij die hun vertrouwen op Hem stellen.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey