www.wimjongman.nl

(homepagina)


De opkomst en ondergang van leiders - politiek en spiritueel

Door Howard Bass - 10 juni 2021

( )

Mike Evans op een persconferentie in Jeruzalem, op 7 juni 2021 (Foto: screenshot)

Een Amerikaanse christelijke evangelische leider is onlangs negatief in het nieuws gekomen hier in Israël vanwege de vernietigende opmerkingen die hij maakte aan het adres van de aanstaande premier van Israël, Naftali Bennett.

Israël is hem geen verantwoording schuldig, ook al ben ik van mening dat nederige oprechte gelovigen die het Joodse volk vanwege Jezus liefhebben, meer zouden kunnen opkomen voor hun broeders en zusters die hier wonen om meer "gewaardeerd" te worden.

Ik zeg niet dat hij een antisemiet is, maar zijn opmerkingen zouden heel goed gesproken kunnen zijn door iemand die dat in hart en nieren wel is, christen of niet, niet-Jood of niet. Luister naar de video met de eerste anderhalve minuut van zijn antwoord aan een verslaggever die ik persoonlijk ken, waarin hij zelfs een valse vergelijking maakt van wat hij heeft gedaan met wat Corrie Ten Boom en Dietrich Bonhoeffer hebben gedaan door zich uit te spreken tegen de nazi's. Niet eens appels en peren! Mike Evans schaadt onze eigen positie als evangelische gelovigen in Israël ten opzichte van ons volk en onze regering, door zijn arrogante ontkenningen van het tegendeel.

Ik heb zelf in de afgelopen maanden geschreven dat Trump en Netanyahu beiden "doelwit" zijn, zowel vanwege hun conservatieve beleid als vanwege hun persoonlijkheden. God kan iedereen gebruiken, en Hij kan ook over iedereen beschikken, naar Zijn eigen onnaspeurlijk oordeel. God heeft Zijn plan te vervullen, en deze regeringen en hun heersers zijn aan de macht gebracht, of toegestaan, om dingen tot stand te brengen die lang geleden geschreven zijn ter lering en vermaning van ons. De Vader heeft Zijn eigen tijdschema te volgen, en dingen moeten op hun plaats zijn om op schema te blijven. En, vaker dan we misschien willen toegeven, doet Hij dat met een wijsheid en op een manier die hoger en beter is dan de onze. En niet te vergeten dat Hij misschien wil dat zowel Trump als Netanyahu zich bekeren en in waarheid gered worden! Evangelicals hebben hen beiden opgeblazen tot waar ze niet nodig voor zijn! Ik heb dat uit de eerste hand meegemaakt.

Het evangelie is niet partijdig, en ik probeer dat ook niet te zijn. Ik ben noch rechts noch links (maar als gelovige wel rechts, terwijl ik vroeger links was) omdat het evangelie van ons verlangt dat we ons op de smalle weg begeven die naar het leven leidt, en dat we leren anderen te aanvaarden en met hen om te gaan die God op die weg brengt, van welke kant we ook waren en van welk kamp we ook deel uitmaakten. (cursief toegevoegd)

Ondanks al het goede dat Netanyahu tot stand heeft gebracht, en ondanks het feit dat hij veel heeft gedaan om de vijgenboom te doen bloeien, heeft hij niets gedaan om de plaatselijke gelovigen opzettelijk te helpen, ondanks zijn hofmakerij en zijn zeer welkome steun van evangelische christenen die beweren van Israël te houden. Veel evangelischen doen dat niet. Veel Joodse gelovigen is het recht ontzegd om te immigreren en staatsburger te worden gedurende zijn ambtsjaren. Hij benoemde steeds ultra-orthodoxe partijen en ministers in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat deze zaken controleert. Christelijke ministeries die Israël steunen, hebben te maken gehad met te veel wisselingen van vrijwilligers, omdat Israël de duur van de aan hen verleende visa heeft beperkt. Sommige niet-Joodse gelovigen die getrouwd zijn met Israëlische burgers die gelovig zijn, hebben te horen gekregen dat zij het land moeten verlaten, in plaats van dat zij op grond van hun huwelijk het staatsburgerschap krijgen.

Dit is allemaal "oké" voor mij, want het bewijst de Schrift dat Israël de vijand is van het evangelie ter wille van de heidenen, terwijl het nog steeds geliefd is ter wille van de vaderen - Abraham, Isaäk en Jakob. Hoe meer een "Joodse" staat Israël wordt, des te moeilijker zullen zij het maken voor volgelingen van Jesjoea/Jezus. Dit is ook goed voor ons, want het helpt ons om niet lauw te zijn. 🙂

Harry Truman heeft eens gezegd dat wie president wil worden, een gevaarlijk man is. Iemand anders heeft gezegd dat macht de neiging heeft te corrumperen, en dat absolute macht absoluut corrumpeert. Wij plaatselijke bewoners hebben dat hier gezien; het is gewoon de menselijke natuur, vooral wanneer het om politieke macht en machinaties gaat. Het is niet waarschijnlijk dat de nieuw gevormde regeringscoalitie een volledige termijn zal volhouden, maar de Heer zal dat gebruiken om meer heidenen tot verlossing te brengen - waaronder veel Arabieren - en om meer Israëlische en diaspora Joden tot bekering te brengen, en in hun hart te kiezen wat Israël voor hen betekent, of ze hierheen emigreren of niet. (Ps 137) God is ook de gebeden van de heiligen aan het verzamelen, smekend om Zijn rechtvaardige oordelen tegen degenen die zich tegen Hem verzetten, en tegen Zijn Messias en volk. Het evangelie is onze boodschap tot het einde der tijden aan wie dan ook, ongeacht wie premier van Israël of president van de VS is. In de Geest is het behoorlijk opwindend om te zien dat profetieën recht onder onze neus in vervulling gaan tijdens ons leven; in het vlees is het behoorlijk beangstigend.

Bron: The Rise and Fall of Leaders — Political and Spiritual | Streams in the Negev