www.wimjongman.nl

(homepagina)


Drieënzeventig: Een verjaardag om te onthouden

Gary - 11 mei 2021

Er is een grote verschuiving gaande in Israël nu het Benjaminitische tijdperk van Netanyahu (en ook Gantz) tot een einde lijkt te komen. Het nieuws doet de ronde dat Naftali Bennett en Yair Lapid mogelijk met succes hebben onderhandeld over een nieuwe regeringscoalitie. In een onverwachte uitkomst lijkt het erop dat de nationalist Bennett daadwerkelijk premier kan worden. Hem aan het roer van de Israëlische regering te hebben in de nasleep van de opname is een natuurlijke pasvorm die veel waarnemers hebben voorzien. Naftali was letterlijk een commando in de IDF en nam deel aan Operatie Grapes of Wrath. Hoe passend dat hij Israël in eerste instantie zou leiden als de toorn van God wordt uitgestort. Net zo belangrijk is dat Bennett van oudsher tegen de oprichting van een Palestijnse staat is en heeft opgeroepen tot annexatie van de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria). Hij heeft ook opgeroepen tot Israëlische controle over het Tempelbergcomplex zelf.

Het lijkt erop dat Naftali Bennett ergens volgende week kan worden beëdigd, niet lang na Israëls 73e [Gregoriaanse] verjaardag (bron).

Vergeet niet dat grote profetische verschuivingen in de geschiedenis zijn gekomen in samenhang met de stam van Benjamin. Het was bijvoorbeeld Benjamins aankomst in Egypte die de onthulling van Jozefs identiteit (een type van Christus) teweegbracht en die ertoe leidde dat Jakob (Israël) en zijn hele familie in Egypte verbleven tijdens de zevenjarige hongersnood. Het was de burgeroorlog tussen de stammen van Israël en de stam van Benjamin die effectief een einde maakte aan de periode van de rechters en leidde tot het tijdperk van de koningen. De eerste koning, Saul, was zelf een Benjaminiet. De apostel Paulus, die de Kerk hielp leiden tijdens de bedelingovergang, was een Benjaminiet.

De stam van Nafthali is een belangrijk profetisch merkteken op zich, niet alleen vanwege de openbare bediening van Christus, maar ook als een van de eerste stammen die werden gedecimeerd en verbannen tijdens de Assyrische invasie meer dan 700 jaar eerder.

Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. (Matt. 4:15-16, HSV)

Zo begint wat wel eens het jaar van ons vertrek zou kunnen worden. Het jaar dat het water breekt. Het jaar waarin de wereld oogst wat zij heeft gezaaid.

Op de Joodse kalender werd Israël 73 op 17 april. Op diezelfde dag werd prins Philip begraven. Hij was 73 jaar getrouwd geweest met koningin Elizabeth. Het eerste gebruik van het woord harpazo ("opname") in het tijdperk van de Kerk was toen Filippus door God werd weggevoerd in het verslag dat is opgetekend in Handelingen 8 (v. 39).

Ook onze geliefde broeder Dan ging de Troonzaal van God binnen op 17 april na het produceren van vele grafieken die lieten zien dat die specifieke dag belangrijk was. Zijn laatste hoge waakdag was Pinksteren.

Naast het feit dat Psalm 90:10 zou kunnen wijzen naar juist dit jaar dat net begonnen is op de Bijbelse kalender (Lente 2021 tot Lente 2022), als Israël 73 is, is het ook intrigerend dat de laatste twee verzen in de Bijbel 20-21 zijn:

De [Ene] die [van] deze dingen getuigt, zegt: "Ja, Ik kom spoedig!" Amen. Kom, Here Jezus! De genade van onze Heer Jezus Christus [is] met allen [de heiligen. Amen.] (Openb. 22:20-21, LSV)

Het laatste vers in Openbaring voordat het gedeelte over de Verdrukking begint is 5:14. En de oordelen en de toorn van God die in het boek Openbaring geschetst worden, benadrukken specifiek de getallen 7 en 3 - drie series van zeven oordelen elk: zeven zegels, zeven bazuinen, en zeven schalen des toorns. En natuurlijk leveren drie reeksen van zeven oordelen in totaal 21 oordelen op. Israël werd 73 in 2021.

Bovendien kunnen de verjaardagsgelijkenissen van de derde dag, waarvan gedacht werd dat ze overeenkwamen met het teken van Openbaring 12, nog steeds zeer relevant zijn - in plaats daarvan overeenkomend met de laatste 10 jaar van de vijgenboomgeneratie. Israël werd 70 jaar in 2018, waarbij Israëli's 70 uur lang feest vierden, en een paar maanden later vaardigde de Israëlische regering de Joodse Natie-Staat Wet uit. Die scharnierende gebeurtenissen kunnen het begin van de laatste tien jaar hebben gemarkeerd. "De derde-dag verjaardag" zou wijzen op een 2021-opname en het begin van Daniël's 70ste Week. Het teken van Openbaring 12 komt onafhankelijk overeen met 2021 als zijnde 1260, 1290, en 1335 dagen voorafgaand aan deze huidige periode.

Als u zich het verbazingwekkende chiasme herinnert dat Jeff identificeerde, maakte het verder duidelijk dat wij inderdaad aan de rand van de geschiedenis staan en het einde naderen van de generatie van de vijgenboom. Het is heel goed mogelijk dat deze parallelle structuur extra lagen heeft die verder bevestigen waar we ons in de geschiedenis bevinden. Ik denk dat er een ander interessant chiasme aan het spelen is. Ik moet Unsealed lezer Abel lof toezwaaien dat hij dit als eerste opmerkte:

1. In de Schrift kunnen wij onderscheid maken tussen de natie Israël als volk en de natie Israël als geografische entiteit. Als een verenigde geografische entiteit met een centrale regering, was haar oprichting onder Saul. Saul was natuurlijk een goddeloze koning, dus God gaf het koninkrijk voor altijd aan David en zijn nakomelingen.

2. Als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk van Israël onder het huis van David (David + de zoon van David, Salomo), dan bestond het koninkrijk 80 jaar. David regeerde 40 jaar over Israël (1 Kon. 2:11) en Salomo regeerde 40 jaar over Israël (1 Kon. 11:42).

3. Elders in de Schrift (b.v. 2 Sam.) vernemen wij echter dat Davids regering was onderverdeeld in zeven jaar en 33 jaar. Na de dood van Saul werd David niet onmiddellijk erkend als koning over alle stammen. De bevelvoerende generaal van Sauls leger, Abner, installeerde Sauls zoon Ish-bosheth als koning over Israël. Ish-bosheth regeerde twee jaar voordat hij werd vermoord. De volle zeven jaar waren er conflicten tussen de kampen van David en Saul. Pas rond het einde van de zeven jaar liep Abner uiteindelijk over naar David en werd David koning over alle stammen.

Deze chronologie is verbazingwekkend gelijk aan wat we nu meemaken.

Dus laten we dit samenvoegen en de mogelijke parallellen overwegen:

Huis van Saul = Heerschappij van Satan

Huis van David = Heerschappij van God

Saul wordt gedood = Satan neergeworpen

Abner = een type van de komende valse profeet? Of misschien een type van Satan die is neergeworpen?

Ish-bosheth = een type van de antichrist; een marionet van Satan en zijn plan om David te dwarsbomen om koning te worden.

Zeven jaar van David in Hebron = de Verdrukking / Tijd van Jakobs Benauwdheid; merk ook op dat David in Hebron gezien kan worden als Israël in de woestijn.

73 jaar van David + Salomo regerend over alle stammen = 73 jaar van de moderne staat Israël voordat de Verdrukking, of de Tijd van Jakobs Benauwdheid, begint.

De parallellen gaan vanaf daar alleen maar dieper. Om te bevestigen dat er inderdaad een soort parallel is, de eerste premier van de moderne staat Israël was David Ben-Gurion. David Ben-Gurion was twee keer premier. Zijn tweede ambtstermijn duurde zeven en een half jaar. Koning David regeerde in Hebron zeven en een half jaar (1 Koningen rondt af op zeven jaar, 2 Sam. zegt dat het technisch zeven en een half jaar was).

David regeerde 33 jaar over een verenigd koninkrijk en toen regeerde Salomo. Tijdens Salomo's regering bereikte Israël zijn grootste omvang met nieuwe territoriale aanwinsten. Dit loopt parallel met de moderne staat Israël: in 1981, 33 jaar na de oprichting van Israël, werd de 19e regering van Israël gevormd en begon Menachem Begin aan zijn tweede termijn. Bovendien breidde Israël in 1981 zijn grenzen uit door de Golan Hoogvlakte te annexeren.

De moderne parallel loopt zowel naar achteren als naar voren. De holocaust begon in 1941, zeven jaar voordat Israël werd opgericht. Hitler was, zoals eerder gezegd, een type van de komende Antichrist. Hij markeerde zelfs mensen en de munteenheid van zijn rijk werd letterlijk het "merkteken" [Mark] genoemd. Van de andere kant bekeken, zou de Verdrukking natuurlijk in 2021 kunnen beginnen.

En terwijl al deze bijbelse connecties met de dag sterker (en luider) worden, begint zich een militair conflict in Israël te ontspinnen in Jeruzalem en Gaza, Iran is opzienbarend dicht bij een nucleaire aanval, het Wereld Economisch Forum [WEF] roept op tot digitaal wereldburgerschap, en van Klaus Schwab van het WEF is onthuld dat hij heeft opgeroepen tot een Wereldwijde Gezondheidspas met een implanteerbare microchip voor iedere man, vrouw en kind (bron). Om dat alles af te ronden, zoals we onophoudelijk hebben gewaarschuwd, komt de formele "buitenaardse" onthulling misschien op 25 juni. Dat is over slechts zes weken.

Het warmt sneller op dan we ons kunnen voorstellen. Terwijl de draak klaar staat om te verslinden, staat de Here Jezus Christus klaar om te verlossen. Als je Hem nog niet kent, ken Hem dan nu.

Bron: Seventy-Three: A Birthday To Remember - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates