www.wimjongman.nl

(homepagina)


Verdeelde tijden

Door Hal Lindsey - 27 maart 2021

()

Wanneer racistische onenigheid in een debat opduikt, verdiept dat de verdeeldheid en wakkert het de hartstochten aan. Dat is een goede reden om racistisch taalgebruik alleen toe te passen wanneer we er zeker van zijn dat het van toepassing is. Sommige zaken zijn duidelijk racistisch van aard, en zo moeten we ze ook aanpakken. Maar vandaag de dag is "ras-provocatie" een gangbare praktijk geworden, vooral in de media, de academische wereld en de politiek. Dit schaadt de samenleving en is destructief voor individuen.

Onze scholen leren kinderen om altijd op te passen voor "micro agressies". Maar geen enkel kind zou met zo'n last moeten worden opgezadeld. Ik wil de realiteit van micro agressie niet ontkennen. Ze komen zeker voor. Maar door hun aard, zijn ze verborgen... gecamoufleerd. Mensen leren te zoeken naar verborgen motieven achter alles wat gedaan wordt door mensen van een andere etniciteit en het wekt frustratie, woede en paranoia op. Dat moeten we niemand aandoen - vooral kinderen niet. Het is een recept voor ongelukkigheid en/of mislukking. En wij willen dat onze kinderen - al onze kinderen - slagen en de weg van de vreugde volgen.

We moeten ons altijd uitspreken tegen racisme. Maar omdat dat woord zo krachtig is, zijn sommigen geneigd het te gebruiken tegen alles wat hen niet zint. Zo zijn de filibusterregels van de Amerikaanse Senaat de laatste tijd racistisch genoemd. Senator Elizabeth Warren van Massachusetts legt uit: "De filibuster heeft diepe wortels in racisme."

Ze verwijst naar racistische senatoren die ooit de filibuster [eindeloos aan de praat blijven] gebruikten om burgerrechtenwetgeving tegen te houden. Maar racisten uit het verleden aten ook kip en ademden lucht. Moeten we ons dan onthouden van kip en zuurstof? Het is prima om te zeggen dat je het niet eens bent met de regels voor filibusters. Maar bestempel die regels niet willekeurig als racistisch. Dat doet iedereen pijn.

Jezus waarschuwde dat rassenconflicten dramatisch zouden toenemen kort voor Zijn tweede komst. In Mattheüs 24:7 zei Hij dat in de laatste dagen, "Natie tegen natie zal opstaan." Als je Bijbelprofetie hebt bestudeerd, weet je waarschijnlijk dat het woord "natie" het Griekse woord "etnos" is. Etnos heeft te maken met rassen en stammen - "bevolkingsgroepen" in de volksmond van vandaag. Met andere woorden, Jezus voorspelde het tijdperk van identiteitspolitiek.

Maar zelfs studenten van Bijbelprofetie begrijpen misschien niet dat "etnos" een extra connotatie heeft. In het Nieuwe Testament verwees Jezus met "etnos" telkens naar bevolkingsgroepen die nog niet gelovig waren. Met andere woorden, als u een volgeling van Jezus bent, hoeft deze profetie u niet te omvatten.

Christenen geloven in Handelingen 17:24. "Hij [God] maakte uit één, elk volk van de mensheid om te leven op de gehele aardbodem." Sommige van de oude manuscripten zeggen, "uit één bloed." Sommige laten het woord bloed weg. Maar in beide gevallen benadrukt dit vers de fundamentele waarde van ieder mens op aarde.

Efeziërs 2:11-18 spreekt over Joden en heidenen die één zijn gemaakt in Christus Jezus. Maar dat geldt niet alleen voor Joden en heidenen. Gelovigen van alle rassengroepen - Aziaten, zwarten, Latino's, blanken, enz. - zijn één gemaakt in Christus. Mensengroepen in de wereld splitsen wel uit duizend verschillende richtingen. Maar dat hoeft ons niet te overkomen. Wij moeten gekenmerkt worden door liefde. In Johannes 13:35 zegt Jezus: "Hieraan zullen allen weten, dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde hebt voor elkander."

Vroeger noemden we Amerika een smeltkroes. Vandaag de dag kan bijna elke geïndustrialiseerde natie op dezelfde manier beschreven worden. Als christenen het gebod van Christus met betrekking tot de liefde naleven, dienen wij als zout en licht voor de rest van de mensheid, zolang wij hier zijn.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey