www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

Centrale Bank Digitale Valuta's en de komende wereldwijde slavernij

Centrale Bank Digitale Valuta's zijn de toekomst van de valuta, en wanneer ze arriveren, zullen ze de wereld tot slaaf maken. Om te begrijpen waarom, moet je eerst begrijpen wat ze zijn, hoe ze de visie van de machthebbers dienen, en waarom ze onvermijdelijk zijn.

Wat zijn Centrale Bank Digitale Valuta's?

Digitale Munteenheden van Centrale Banken (CBDC's) moeten nog op grote schaal worden gelanceerd, maar voorstanders zien een door de overheid gecontroleerde cryptocurrency voor zich, die dan de nationale munteenheden vervangt. CBDC's zullen digitale tokens op een computernetwerk gebruiken om een nationale munt te vertegenwoordigen. Ze zullen vertrouwen op blockchain, dezelfde technologie achter Bitcoin, Etherium en andere populaire cryptocurrencies.

Als vervanging voor papiergeld zullen CBDC's dienen als het digitale equivalent van papiergeld voor gebruik als betaalmiddel en als officiële rekeneenheid. Het zal zijn eigen uniek serienummer of digitaal watermerk dragen om vervalsing te voorkomen.

Over de hele wereld praten centrale banken openlijk over de invoering van CBDC's, onder meer in Engeland, Canada, China, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dus waarom zou u zich zorgen maken? Omdat CBDC's heel verschillend zijn van Bitcoin en andere populaire cryptocurrencies. Bitcoin is gedecentraliseerd. Geen enkele autoriteit controleert het. Centrale banken daarentegen zullen de CBDC's beheren, reguleren en controleren. Zoals je snel zult zien, is dit eenvoudige onderscheid het verschil tussen de droom van een Libertariër en de nachtmerrie van elke burger...

Hoe Centrale Bank Digitale Valuta's ongekende macht geven aan de overheid

In de toekomst "zul je niets bezitten en gelukkig zijn". Dat zegt Klaus Schwab, de oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum. Schwabs visie wordt gedeeld door veel van 's werelds rijkste en machtigste individuen. Zij zien een wereld voor zich waarin je niets bezit. Maar dit roept de vraag op. Als je niets bezit, wie bezit dan alles? Het antwoord is eenvoudig. Zij bezitten alles.

Dus hoe willen ze hun visie werkelijkheid laten worden? Ze zullen het doen door een gebeurtenis genaamd "de Grote Reset". Hoewel deze vage term een aantal beleidsideeën dekt, is de kern van de Grote Reset een complete revisie van het globale monetaire systeem. Dit is niets nieuws. Het is al eerder gebeurd. Alleen al sinds 1900 hebben we vier mondiale monetaire systemen gehad - de goudstandaard, de goudwisselstandaard, Bretton Woods, en de Amerikaanse fiat-dollarstandaard. Gemiddeld hebben deze systemen elk ongeveer 40 jaar geduurd. We zitten nu in jaar 50 van de Amerikaanse fiat-dollar-standaard, wat betekent dat we te laat zijn voor een nieuw wereldwijd monetair systeem. Naar alle waarschijnlijkheid, zal de kern daarvan bestaan uit digitale valuta van de centrale bank. Als dat zo is, zullen overheden ongekende macht krijgen over individuen.

In zo'n systeem zullen privé-bankrekeningen verdwijnen. In plaats daarvan zal iedereen een rekening hebben bij de centrale bank. In tegenstelling tot papiergeld, dat mensen privé kunnen inwisselen, zullen alle transacties plaatsvinden in een digitaal grootboek. Dit betekent dat centrale bankiers de mogelijkheid zullen hebben om alle transacties te bekijken. Niets zal privé zijn.

Waarom Centrale Bank Digitale Munten onvermijdelijk zijn

Voordat deze CBDC's de standaard kunnen worden, moet papiergeld als eerste worden afgeschaft. We zijn nu op weg naar dat doel. De COVID-19 pandemie heeft de trend naar cashloze betalingen versneld. Volgens het Pew Research Center zegt bijna een derde van de Amerikaanse volwassenen dat ze tijdens een bepaalde week meestal geen aankopen doen met contant geld. En hoe jonger je bent, hoe groter de kans dat je cashloos betaalt. Dit betekent dat de trend nog lang zal aanhouden.

Maar zelfs als mensen niet vrijwillig voor cashloze betalingen kiezen, zal papiergeld toch verdwijnen. Dat komt omdat nieuwe technologieën het binnenkort onmogelijk zullen maken om vervalsing te voorkomen. 3D desktop printing technologieën zullen binnenkort objecten creëren waarbij elk molecuul perfect gepositioneerd is. Met dergelijke technologieën zullen valsemunters de wereld overspoelen met perfecte kopieën van elke nationale munteenheid. Niemand zal nog het verschil kunnen zien tussen vals en echt geld. Als dat gebeurt, zullen zowel de valse als het echte waardeloos zijn. Wereldregeringen zullen geen keus hebben. Ze zullen snel alle fysieke valuta afschaffen, en alle economische transacties zullen digitaal gaan. De vervanging zal ofwel een reeks van centrale bank digitale valuta's zijn, of een enkele centrale bank digitale valuta voor de hele wereld.

Denk je dat de meeste mensen CBDC's zullen verwerpen? Ik hoop het, maar het is hoogst onwaarschijnlijk. Regeringen zullen ervoor zorgen dat de invoering snel en gemakkelijk gaat. Ze zullen simpelweg een campagne lanceren om "uw digitale portemonnee te claimen." Om mensen aan te moedigen dit te doen, geven ze een eerste storting van $10.000 (of $20.000, $30.000, of welk bedrag dan ook dat nodig is om mensen tot actie aan te zetten). Zodra iedereen meedoet, elimineren ze papiergeld en andere opties voor betaling van goederen en diensten. Het resultaat zal een door de overheid gecontroleerd economisch systeem zijn, gebaseerd op CBDC.

De wereldwijde aanval op vrijheid

Het einde van papiergeld en de vervanging door CBDC zal regeringsleiders onbeperkte macht geven. Niet alleen biedt het een manier om elke financiële transactie permanent vast te leggen, maar CBDC zal ook bijhouden waar je heen gaat en wat je doet. Het zal bijhouden welke websites je bezoekt en met welke vrienden je contact hebt. Hoewel de meeste van deze gegevens al beschikbaar zijn door het volgen van credit- en debitcards, mobiele telefoons en profielen in de sociale media, zal een door de staat gesteunde digitale munt onbeperkte toegang tot deze informatie bieden. Het zal een gesloten, door de overheid gecontroleerd economisch systeem creëren waarin iedereen afhankelijk is van digitale valuta van de centrale bank om deel te nemen aan de samenleving.

Dit geeft de overheid de mogelijkheid om je gedrag te controleren, tot in de kleinste details van het dagelijks leven. Als de regering besluit dat ze je niet mogen, kunnen ze de toegang tot je rekening afsluiten en je bevriezen in het economische systeem. Ze kunnen je vertellen wat je wel en niet kunt kopen. Ze kunnen je vertellen waar je wel en niet heen kunt gaan. In essentie, zullen ze volledige controle over je leven hebben.

Neem bijvoorbeeld China's "sociaal krediet" systeem, dat een gecentraliseerd dossier aanlegt voor individuen en bedrijven. Het systeem gebruikt een numerieke score om mensen en bedrijven te straffen en te belonen op basis van hun economische en persoonlijke gedrag. Stelt u zich een soortgelijk systeem voor waar u woont. De overheid zou bepaalde bedrijven kunnen straffen, zoals wapenwinkels. Of ze kunnen u dwingen broccoli te kopen in plaats van ijs, omdat ze "weten wat het beste voor u is". De mogelijkheden zijn eindeloos.

Maar het belangrijkste in de ogen van centrale bankiers zal de mogelijkheid zijn om uw economisch gedrag echt te manipuleren. Vandaag de dag kunnen centrale bankiers geld drukken, maar ze kunnen banken niet dwingen het uit te lenen, en ze kunnen u niet dwingen het uit te geven. Dit betekent dat ze geen controle hebben over de snelheid van het geld, een essentieel onderdeel van economische planning. Maar met CBDC? Dan kunnen ze negatieve rentetarieven invoeren. Stel dat u bijvoorbeeld 1000 dollar van CBDC op uw rekening heeft staan. Vanwege een trage economie en de onzekerheid over uw werksituatie, kiest u ervoor het te sparen. De centrale bankiers willen dat u het uitgeeft en de economische groei stimuleert. Met de digitale valuta van de centrale bank kunnen ze een negatieve rente op je rekening zetten, waarbij ze je vertellen dat je de 1000 dollar op een bepaalde datum moet uitgeven of anders 5% aan negatieve rente verliest. Voor centrale bankiers is dit een instrument dat ze altijd al misten, en het geeft hen de mogelijkheid om individueel gedrag direct te controleren. Omdat CBDC's hun macht vergroten, kunt u er zeker van zijn dat ze er alles aan zullen doen om ze werkelijkheid te laten worden. En hoewel ik graag zou denken dat we ze kunnen vermijden, is de opkomst van CDBC's onvermijdelijk.

De Bijbel voorspelde dit alles

Voor wie de Bijbel heeft gelezen, komt dit alles niet als een verrassing. Bijna tweeduizend jaar geleden voorspelde het Boek Openbaring een mondiaal economisch systeem dat griezelig veel lijkt op het systeem dat we vandaag de dag vorm zien krijgen.

De Bijbel zegt dat er een tijd zal komen waarin een werelddictator van iedereen op aarde zal eisen een merkteken op hun rechterhand of hun voorhoofd te krijgen (Openbaring 13:16). Zonder dit merkteken zullen mensen niets kunnen kopen of verkopen (Openbaring 13:17). Hoe zal dit in zijn werk gaan? De precieze details zijn niet duidelijk. Maar de wereldwijde stormloop op het creëren van centrale bank digitale munteenheden geeft ons een glimp van hoe zo'n systeem zou kunnen werken.

De Bijbel zegt dat de antichrist met een wereldregering zal regeren (Openbaring 13:7). Om te controleren wie kan kopen en wie kan verkopen, heeft hij een systeem nodig dat elke transactie op aarde kan traceren. Hij heeft een manier nodig om alle financiële transacties te monopoliseren en een manier om mensen uit het systeem te gooien als ze niet doen wat hij wil. CBDC's creëren zo'n systeem. Alles wat nodig is om deze 'Grote Reset' te bewerkstelligen is een wereldwijde economische crisis. Hongerige mensen zullen meer dan bereid zijn zo'n systeem over te nemen als dat het verschil betekent tussen wel of niet eten.

Dus wat betekent dit allemaal? Het betekent dat we snel een tijd naderen waar de profeten voor waarschuwden. We zitten midden in een wereldwijde pandemie (Lucas 21:11). Israël is terug in het land (Jeremia 23:7-8). Het Joodse volk is terug in Jeruzalem (Lucas 21:24-28). En het Evangelie wordt over de hele wereld verkondigd (Mattheüs 24:14). De eindtijd nadert. De verdrukking, de antichrist en de wereldregering staan voor de deur. Maar eerst moet de Opname plaatsvinden. Wanhoop dus niet. Hoewel het lijkt alsof de wereld in elkaar stort, zou iedere christen vrede moeten hebben. We weten hoe het afloopt. Jezus komt (Openbaring 22:20), en Hij komt spoedig!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, March 2021