www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vaccineren of niet, doe het voor God

Door Howard Bass - 18 jan, 2021

()

[Commentaar: We horen steeds vaker dat voorgangers uitspraken doen over zaken waar ze zich onvoldoende of helemaal niet over hebben laten informeren. De vraag is of vaccinatie de gemeenschappen niet ernstig zal verdelen. Daar ben ik wel bang voor. De schrijver van dit artikel is dan wel geen voorstander van deze covid-vaccinatie, maar wil het om de lieve vrede maar laten doen. Hij geeft heel duidelijk de onzekerheid aan die bij veel mensen heerst. Kan ik het doen, of geeft het schade. Het geeft aan in welke spagaat de kerk zit. Laat ik me vaccineren of niet. Maar het gaat erom of men zich heeft afgevraagd of het goed is, of het wel veilig is als met een dergelijk haast je bijna gedwongen wordt om onbewezen veiligheid te moeten accepteren. Gaat men in de gemeenschap de niet gevaccineerden afwijzen vanwege het innemen van een ander standpunt? Gevaccineerde mensen zijn doodsbenauwd voor ongevaccineerden terwijl ze zeggen immuun te zijn voor de ziekte vanwege de vaccinatie. Ook dat is een spagaat.]

Kol 3:14-17 "En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem."

Sommigen onder u zijn reeds gevaccineerd; sommigen wachten op hun beurt; anderen zijn onzeker; sommigen zijn er tegen. Wat zullen wij dan doen, broeders en zusters? Zoals we lezen, moeten we God en elkaar liefhebben; we moeten dankbaar zijn. Wij hebben het Woord van God nodig als wijsheid voor ons in de Messias, om ons te helpen in ons eigen leven, en om anderen tot hulp te zijn. En alles wat we doen, of niet doen, moeten we doen in de wetenschap dat we voor God staan.

Ik ben geen dokter, noch een wetenschapper, maar een voorganger en leraar. Ik ben niet tegen dokters of medicijnen, noch tegen wetenschap die haar methoden en bevindingen onderwerpt aan de geïnspireerde Schriften van de Bijbel in nederigheid en de vreze van YHVH. Deze week nog heb ik in Israël lezingen gehoord van twee wetenschappers en een andere van een psychiater. Ik heb gesprekken met andere predikanten. Al de antwoorden in de eerste paragraaf kwamen tot uiting in deze verschillende settings. We plaatsen de Wetenschap niet tegenover het Geloof, want beide vereisen kennis, en beide vereisen geloof. De waarheid is van God, en wij moeten Hem geloven.

Wij hebben allen gehoord, gelezen, gebeden, nagedacht over de "genezing" van de coronapandemie die de wereld in één jaar heeft veranderd. Wat een verschil maakt één jaar! Corona is een ernstige ziekte die we niet kunnen ontkennen. Regeringen hebben hun gezag en macht uitgeoefend over hun bevolkingen en grenzen. Het is een nieuwe situatie voor allen, en niet alles wat van ons wordt verlangd zal ons noodzakelijkerwijs ten goede komen. Zalig zijn zij wier hoop is gevestigd op de Here Jezus Christus! Er zijn goede en ernstige vragen en zorgen zonder definitieve antwoorden. (Net als de recente verkiezingen in de V.S.)

Ik zal niemand van u vertellen dat u zich moet laten vaccineren; ik zal niemand van u vertellen dat u zich niet moet laten vaccineren. Ieder van ons heeft een relatie met God, onze Vader, en met Zijn Zoon, en de Heilige Geest helpt ons bij het nemen van beslissingen die van invloed zijn op ons persoonlijk leven, en op ons leven in sociaal opzicht. Wij kunnen God om wijsheid van Boven vragen, en niet vertrouwen op de wijsheid van deze wereld. Wij kunnen informatie vragen aan deskundigen en aan volwassen personen; maar wij moeten ieder de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen beslissingen, of de dingen goed uitpakken of niet.

Er is het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf. Maar dat kan op verschillende manieren in verschillende omstandigheden worden toegepast. Wat het vaccin betreft, kan de beslissing om te nemen of niet te nemen tegengesteld zijn, maar toch allebei broederlijke liefde zijn. Er is het gebod om je te onderwerpen aan alle wettige autoriteit, die God heeft verordend. Maar er zijn ook momenten om te weigeren ons te onderwerpen wanneer zij van ons eisen God te onteren of te lasteren. Het merkteken van het beest innemen is zo'n eis die we moeten weigeren! Het huidige inentingsprogramma in Israël en de rest van de wereld is niet dat merkteken. Dat merkteken komt in verband met de openbaring van de Antichrist, en zover zijn we nog niet.

Toch lijkt het duidelijk dat de Covid-19 pandemie leidt naar controles die de volkeren van de wereld zullen onderwerpen onder zijn heerschappij. Het conditioneert ons om te voldoen aan vele gezondheids- en overheidsvoorschriften die de mensen angst inboezemen en het sociale welzijn van een gezonde en vrije samenleving scheiden. Wij moeten bedenken dat de duivel wil voorkomen dat gelovigen samen de ware God en Heiland aanbidden, en wij moeten ons bewust zijn van zijn plannen om verdeeldheid te zaaien binnen de kerken.

Eeuwenlang zijn vaccinaties een grote bron van goed geweest tegen zeer ernstige ziekten. Wat de huidige vaccins buitengewoon maakt, is dat zij gebruik maken van een nieuwe technologie die geen geschiedenis heeft, noch is er voldoende testtijd en tijd geweest om de effectiviteit en de bijwerkingen te volgen.

Er kan goddeloze trots zijn aan beide kanten: de wetenschapper en de medische professie kunnen zeggen dat we vertrouwen op de mogelijkheden van de mens; de gelovige (en niet alleen die in Jeshua/Jezus) kan zeggen dat we het vaccin niet zullen nemen omdat we alleen op God vertrouwen. Beide uitersten kunnen verdeeldheid zaaien, niet alleen in een land, maar ook in het Lichaam van Christus en de lokale uitingen van dat grotere Lichaam. Jeshua koos vooral ongeleerde mensen om de trots van de rijken in kennis neer te slaan.

Wat zijn de gehoopte voordelen van het nemen van het vaccin?

-het kan beschermen tegen het krijgen van Covid-19
-Ze kunnen anderen in je omgeving beschermen.
-zij zullen een antilichaam (immuunsysteem) reactie in uw lichaam opwekken zonder dat u de ziekte hoeft te ervaren

Wat zijn de mogelijke normale bijwerkingen van het innemen van het vaccin?
1e dosis:
-pijn in de arm waar u de inenting/prik heeft gekregen
-zwelling
-roodheid

2e dosis:
-rillingen
-vermoeidheid
-hoofdpijn

En er zijn abnormale bijwerkingen, zoals Bell's Palsy, die kunnen optreden, volgens de testen die gedaan zijn met de vaccins.

Het kan na de twee doses een paar weken duren voordat het immuunsysteem tegen het virus is opgebouwd. Vooralsnog is er geen bewijs voor de effectiviteit of de zekerheid van het vaccin tegen het virus. Het is nog niet bekend of de voordelen groter zijn dan de risico's op schade. Het is nog experimenteel!

Ons vertrouwen en onze hoop moeten in Jezus zijn. Stel God niet op de proef door een aanmatigend geloof, en wees niet bang. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. We kunnen niet toestaan dat deze kwestie verdeeldheid zaait binnen de gemeente, nu er nog zoveel onzekerheid is. We moeten allen gewetensvrijheid toestaan in deze zaak, en elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Laat dit een getuigenis zijn voor anderen dat wij Zijn discipelen zijn.

Bron: Vaccinate or Not, Do It Unto God | Streams in the Negev

[reactie]