www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vaccins en macht

door Chris Farrell - 2 december 2021

  • Gezien Duitslands beruchte geschiedenis van het brutaal stigmatiseren van verschillende minderheidsbevolkingen, is het schokkend en schandalig dat een Duits "onderzoeksinstituut" en het in Hamburg gevestigde weekblad voor nieuws zouden wegzinken tot dergelijke slonzige kwaadaardigheid.

  • De grondwet van de V.S. wordt niet "opgeheven" als gevolg van ziekte of natuurramp. We moeten oppassen voor politici en andere functionarissen die macht proberen uit te oefenen door middel van "mandaten" zonder een enkele stemming of de actieve uitoefening van geïnformeerde instemming.

  • COVID-19 is een ernstige ziekte, maar het moet voortdurend worden herhaald dat het genezingspercentage nu tussen 97% en 99,75% ligt.

  • Wij moeten ons verzetten tegen autoritaire impulsen en exercities van diverse functionarissen die de macht willen consolideren en hun wil willen opleggen aan de constitutionele processen en garanties die wij genieten. Onze grondwet is ontworpen en geratificeerd voor precies zulke uitdagingen en heeft 231 jaar stand gehouden ondanks een groot aantal uitdagingen die veel ernstiger waren dan een virus.

( )

De Amerikaanse grondwet wordt niet "opgeheven" als gevolg van ziekte of een natuurramp. We moeten oppassen voor politici en andere functionarissen die macht proberen uit te oefenen door middel van "mandaten" zonder één enkele stemming of het actief uitoefenen van geïnformeerde instemming. Onze Grondwet is ontworpen en geratificeerd voor precies zulke uitdagingen en heeft 231 jaar stand gehouden ondanks een groot aantal uitdagingen die veel ernstiger waren dan een virus.(Foto door Ekaterina Bolovtsova via Pexels)

COVID-19 is een ernstige ziekte die dodelijke gevolgen kan hebben. Het goede nieuws is dat het genezingspercentage nu tussen 97% en 99,75% ligt. Nu de wereld voor het tweede volledige jaar worstelt met het steeds muterende virus en de reactie van de volksgezondheid, vragen enkele serieuze politieke en beleidsvragen om aandacht:

  • Zijn er mensen die de vaccinatiestatus willen gebruiken om politieke tegenstanders te stigmatiseren en te marginaliseren?
  • Wordt vaccinatiestatus gelijkgesteld aan ideologie of politieke voorkeur?

  • Wordt de vaccinatiestatus de nieuwe maatschappelijke discriminator voor degenen die "gelijker" zijn dan anderen?
  • Zien we pogingen om burgers te controleren en onder druk te zetten omdat ze overheidsfunctionarissen in twijfel durven trekken?
  • Hoe zit het met ambtenaren die proberen de betekenis te veranderen van termen als "volledig gevaccineerd", of die helemaal afstappen van voorwaarden die werden gebruikt om het publiek over te halen bedrijven en de samenleving in het algemeen te sluiten.

Het Duitse nieuwsblad Der Spiegel publiceerde onlangs een verhaal met de titel: "Studie vindt verband tussen extreem-rechts en hoge coronacijfers in Duitsland". De ondertitel van het verhaal is:

"Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt sterk in delen van Duitsland waar de extreem-rechtse AfD-partij meer steun geniet. Is het toeval? Onderzoekers namen de corollaries onder de loep en trokken een aantal conclusies die zelfs hen verbaasden."

Der Spiegel verslaggevers Holger Dambeck en Peter Maxwill meldden:

"Een interdisciplinair team van het Onderzoeksinstituut voor Sociale Cohesie en een onderzoeker uit München onderzochten systematisch het verband tussen de verkiezingsuitslag en de verspreiding van de ziekteverwekker. De bevindingen van de experts zijn duidelijk: hoe hoger het aantal stemmen dat de AfD bij de verkiezingen van 2017 in een regio kreeg, hoe sneller het coronavirus zich daar in 2020 verspreidde."

De bredere politieke boodschap is duidelijk: Conservatieven zijn ziekteverspreidende troglodieten die de beschaving in gevaar brengen.

De sensatiebeluste bevindingen zijn gericht op correlatie en niet op een oorzakelijk verband, dus de studie en de speculatieve verslaggeving zijn overduidelijk slordige laster-werken. Het werkelijke doel van zowel de studie als de berichtgeving in het tijdschrift is duidelijk het beschadigen van politieke tegenstanders door hen in verband te brengen met een dodelijke ziekte.

Gezien Duitslands beruchte geschiedenis van het brutaal stigmatiseren van verschillende minderheidsgroepen, is het schokkend en schandalig dat een Duits "onderzoeksinstituut" en het in Hamburg gevestigde weekblad zich zouden verlagen tot dergelijke slinkse kwaadaardigheid.

Helaas heeft de Verenigde Staten zijn eigen groep medewerkers die trachten diegenen te marginaliseren die vraagtekens zetten bij vaccinatiemandaten, alsmede personen die gegronde bedenkingen hebben bij de veiligheid op lange termijn en de werkzaamheid van de verschillende vaccins. In het Britse medische tijdschrift The Lancet schreef Dr. Günter Kampf, professor aan het Instituut voor Hygiëne en Milieukunde aan de Universiteit van Greifswald in Duitsland, een belangrijk, kort stuk, gepubliceerd op 20 november 2021: "COVID-19: Het stigmatiseren van de ongevaccineerden is niet gerechtvaardigd." Kampf schreef:

"In de VS en Duitsland hebben hoge ambtenaren de term pandemie van de ongevaccineerden gebruikt, suggererend dat mensen die gevaccineerd zijn niet relevant zijn in de epidemiologie van COVID-19. Het gebruik van deze uitdrukking door de ambtenaren zou een wetenschapper ertoe kunnen hebben aangezet te beweren dat "de ongevaccineerden de gevaccineerden bedreigen voor COVID-19". Maar deze opvatting is veel te simpel."

Kampf gaat verder met de details van substantieel, gedocumenteerd bewijs dat gevaccineerde personen nog steeds een relevante rol spelen in COVID-19 overdracht. Hij beschrijft een COVID-uitbraak in juli 2021 in Massachusetts, waarbij 74% van de gevallen zich voordeed bij mensen die geheel of gedeeltelijk waren gevaccineerd. Hij sluit zijn betoog af met een pleidooi:

"Ik roep hoge ambtenaren en wetenschappers op om te stoppen met de ongepaste stigmatisering van ongevaccineerde mensen, waartoe ook onze patiënten, collega's en andere medeburgers behoren, en om extra moeite te doen om de samenleving bij elkaar te brengen."

Kampf staat niet alleen. Dr. Paul Elias Alexander is een klinisch epidemioloog die les geeft in evidence-based medicine en onderzoeksmethodologie. Hij was ook een senior adviseur op het gebied van COVID pandemiebeleid voor het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services. Alexander is gepubliceerd door het Brownstone Institute en schrijft:

"...bestaande immuniteit moet worden beoordeeld voordat er wordt gevaccineerd... Dit zou een bewijs zijn van immuniteit die gelijk is aan die van vaccinatie en de immuniteit zou dezelfde maatschappelijke status moeten krijgen als elke door vaccinatie veroorzaakte immuniteit. Dit zal de maatschappelijke ongerustheid verzachten over deze gedwongen vaccinatiemandaten en maatschappelijke onrust als gevolg van baanverlies, ontzegging van maatschappelijke privileges, enz. Het uit elkaar trekken van gevaccineerden en niet-gevaccineerden in een samenleving, hen van elkaar scheiden, is niet medisch of wetenschappelijk verdedigbaar".

Alexander's rapport over natuurlijk verworven immuniteit voor Covid-19 lijkt te worden genegeerd in de media en door regeringsfunctionarissen. Waarom is dat? 130 onderzoeksstudies die de relatieve verdiensten en beschermingen van natuurlijke immuniteit bespreken, lijken scrupuleus genegeerd te worden. Men zou denken dat in een volledige, open en eerlijke openbare dialoog en bijbehorend openbaar behandelingsplan het volledige spectrum van medische feiten, aandoeningen en behandelingen besproken zou worden.

Opvallend voor het trotseren van de conventie en het kiezen van de bredere, holistische benadering van COVID-19 is Florida's Chirurg Generaal, Dr. Joseph Ladapo, die zowel MD als PhD diploma's van Harvard heeft. Hij is de verfrissende uitzondering op het autoritarisme en een schijnbaar eindeloze cyclus van publieke tactieken om de mensen bang te maken.

We zien een groeiend autoritarisme van regeringen over de hele wereld met betrekking tot de drang om iedereen te vaccineren: mandaten, lockdowns, vaccinpaspoorten en beperkingen van de burgerlijke vrijheden. We zien ook een overeenkomstig verzet tegen hardhandige, door de overheid opgelegde maatregelen. In heel Europa zijn protesten uitgebroken tegen hernieuwde lockdowns door Europese regeringen. Australiërs protesteren nu ook.

De regering-Biden heeft geprobeerd een ongekend federaal vaccinatiemandaat uit te vaardigen, dat (voorlopig) is gedwarsboomd door het Hof van Beroep van het 5e Circuit. Het Hof heeft expliciet duidelijk gemaakt dat het mandaat echttige constitutionele bezwaren oproept. Niettemin heeft het Witte Huis van Biden op arrogante wijze bedrijven "aangemoedigd" - sommigen zouden kunnen zeggen bevolen - om door te gaan met het verplichten van werknemers om gevaccineerd te worden.

Ondanks de schijnbaar machtswellustige drang van het Witte Huis van Biden om rechtbanken te trotseren, bedrijven te intimideren en burgers te intimideren, zijn dit nog steeds de Verenigde Staten en is de Grondwet nog steeds de wet van het land. Hoewel de normaal gesproken luidruchtige "mijn lichaam, mijn keuze"-menigte hypocriet lijkt te zijn verdwenen van het publieke plein over de keuze van vaccins - drukken Amerikaanse werknemers hard terug tegen het fascistoïde regering/bedrijfspartnerschap dat vaccinaties eist.

COVID-19 is een ernstige ziekte, maar het moet voortdurend worden herhaald dat het genezingspercentage nu tussen 97% en 99,75% ligt. Het Amerikaanse publiek heeft nog nooit een federaal vaccinatiemandaat opgelegd gekregen. Angst, schok, intimidatie en ultimatums zijn niet de besluitvormingscomponenten van een representatieve democratie. De grondwet wordt niet "opgeheven" als gevolg van ziekte of natuurrampen. We moeten oppassen voor politici en andere functionarissen die macht proberen uit te oefenen door middel van "mandaten" zonder één enkele stemming of zonder de actieve uitoefening van overeengekomen instemming .

Wij moeten ons verzetten tegen autoritaire impulsen en praktijken van verschillende functionarissen die proberen de macht te consolideren en hun wil op te leggen aan de constitutionele processen en garanties die wij genieten. Onze Grondwet is ontworpen en geratificeerd voor precies dergelijke uitdagingen en heeft 231 jaar stand gehouden ondanks een groot aantal uitdagingen die veel ernstiger waren dan een virus. De grondwet garandeert dat we een land van vrijheid en kansen blijven, ondanks een pandemie en de ambtenaren die de volksgezondheid willen aanpakken.

Chris Farrell is directeur onderzoek bij Judicial Watch en Distinguished Senior Fellow bij het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Vaccines and Power :: Gatestone Institute