www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tot ziens BiBi. Hallo Naftali!

Door Gary Stearman - 20 juli 2021

Een nieuw tijdperk is aangebroken in het Midden-Oosten, nu de regering van Benjamin Netanyahu uit de macht is gestemd. Op 13 juni 2021, kort nadat Hamas Israël met raketten had bestookt, werd Naftali Bennett de dertiende premier van Israël. Hij is een bekend en gerespecteerd lid van de Knesset, omdat hij van 2006 tot 2008 chef-staf van Benjamin Netanyahu was. Hij heeft veel ervaring met softwareontwikkeling en was oprichter en CEO van twee softwarebedrijven. Het laatste daarvan was een Israëlisch bedrijf - een cloud computing service - dat in 2013 werd verkocht.

Bennett is geboren en getogen in Haifa. Hij is de zoon van ouders die eerder in de Verenigde Staten woonden en vervolgens terugkeerden naar Haifa toen hij tien jaar oud was. Hij werd in 1990 ingelijfd bij de Israel Defense Forces en bereikte uiteindelijk de rang van majoor. Naar verluidt heeft hij vele operaties tegen Hezbollah-terroristen geleid. Hij blijft gekant tegen de oprichting van een Palestijnse staat. Interessant is dat hij vaak spreekt over sterk staan tegenover de vijand en het bewaken van Israëls oostfront. Sommigen hebben hem omschreven als "ultra-nationalistisch" en "rechtser" dan Netanyahu.

Dit gezegd zijnde, bestaat nu de indruk dat Israël een nieuwe, een "no-nonsense" fase, is ingegaan in haar moderne ontwikkeling. Het nieuwe leiderschap dat nu wordt samengesteld, lijkt meer gericht op een versterkte en pragmatische mentaliteit. Opkomen voor Israël en "dingen gedaan krijgen" is de huidige trend aan het worden.

Denkend als christenen die Israël lang in de profetieën hebben bestudeerd, vragen wij ons af of deze verandering misschien een cruciaal element is in wat wij weten dat komen gaat.

En wat is dat? Studenten van Bijbelprofetie hebben nauwlettend Israëls historische hergroepering gevolgd, en zijn verschillende verdelingen en tenslotte, het langverwachte staatschap van 1948 en toen de oorlogen die periodiek uitbraken toen verschillende facties uit omringende landen probeerden het lang verwoeste land terug te veroveren dat zij als het hunne waren gaan beschouwen.

Veel Israël-watchers geloven dat de situatie in het Midden-Oosten vandaag de dag nog gespannener is dan in het verleden. Op veel plaatsen bevestigt het Bijbelverhaal deze situatie als liggend in het hart van de hedendaagse schermutselingen die vooraf zouden gaan aan de Grote Verdrukking. Psalm 120 zegt het perfect:

"In mijn benauwdheid riep ik tot de HEERE, en Hij hoorde mij. O HEERE, verlos mijn ziel van leugenachtige lippen, en van een bedrieglijke tong. Wat zal u gegeven worden? Of wat zal u gedaan worden, gij leugenachtige tong? Scherpe pijlen van de machtigen, met kolen van jeneverbes. Wee mij, dat ik verblijf in Mesech, dat ik woon in de tenten van Kedar! Mijn ziel heeft lang gewoond bij hem, die vrede haat. Ik ben voor de vrede, maar als ik spreek, zijn zij voor de oorlog" (Psalm 120:1-7).

"Scherpe pijlen van de machtigen" en "kolen van jeneverbes" doen ons denken als aan de vlammende projectielen die zo vaak het landschap hebben ontsierd in en rond het moderne Israël. Maar dan is er "Meshech", oorspronkelijk de zoon van Jafeth, kleinzoon van Noach, die het volk van het noorden voortbracht, rond het Zwarte Zeegebied in Centraal-Klein-Azië. De profeet Ezechiël vermeldt hem prominent. Deze naam omvat ongetwijfeld de Russen.

En er is "Kedar", een algemene term voor de Arabische stammen die voortdurend hebben geprobeerd om het moderne Israël te vernietigen.

Wij herinneren ons de vaak geciteerde passage aan het begin van Ezechiël 38, die zo veel studenten van Bijbelprofetie hebben gezien als de strijd die Israëls prominente positie voor eens en voor altijd zal vestigen:

"En het woord des HEREN kwam tot mij, zeggende: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal, en profeteer tegen hem, en zeg: Zo zegt de Here GOD: Zie, Ik ben tegen u, o Gog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal" (Ezech. 38:1-3).

Vrede en veiligheid lijken niet in Israëls toekomst te liggen. Maar moge alle zegen van de Heer over Naftali Bennett komen en over degenen aan zijn zijde!

Bron: So Long Bibi. Hello, Naftali!