www.wimjongman.nl

(homepagina)


HIER IS HET UAP-RAPPORT

Gary - 25 juni 2021

()

BREAKING: Het Office of the Director of National Intelligence heeft zojuist het langverwachte rapport over Unidentified Aerial Phenomena (UAP's; ook wel UFO's genoemd) vrijgegeven.

BEKIJK HET RAPPORT HIER

Belangrijkste conclusies:

1. De meeste van de gemelde UAP's vertegenwoordigen waarschijnlijk fysieke objecten [met andere woorden, niet alleen optische illusies of valse meldingen] gezien het feit dat een meerderheid van UAP's werd geregistreerd door meerdere sensoren, waaronder radar, infrarood, elektro-optisch, wapenzoekers, en visuele waarneming.

2. Er zijn waarschijnlijk meerdere soorten UAP die verschillende verklaringen vereisen, gebaseerd op de reeks verschijningen en gedragingen die in de beschikbare rapportage worden beschreven ... clutter in de lucht, natuurlijke atmosferische verschijnselen, ontwikkelingsprogramma's van de VS-regering of de VS-industrie, systemen van buitenlandse tegenstanders, en een catchall "andere" bak [het toelaten van een "andere" bak die niet kan worden geclassificeerd als systemen van buitenlandse tegenstanders, zou kunnen worden gezien als soft ontdekking].

3. 3. De gegevens geven vaak geen uitsluitsel en vereisen een uitgebreide analyse waarbij gebruik wordt gemaakt van verfijnde rapportageprocedures en van AI/machine-leren.

4. De deur wordt nu enigszins geopend voor een officiële buitenaardse verklaring op grond van de conclusies dat dit echte objecten zijn die verifieerbaar zijn via meerdere sensoren, en, dat een aantal van deze UAP's niet kan worden verklaard als natuurlijke atmosferische verschijnselen, Amerikaanse technologie, of buitenlandse vijandige systemen, hoewel het Pentagon blijft zeggen "niet doorslaggevend".

Al lange tijd verwachten we dat de buitenaardse/UFO-misleiding de basis zou zijn voor de sterke misleiding die voorspeld wordt in 2 Thessalonicenzen 2 en die de komst van de Antichrist vergezelt. Satan komt met leugenachtige tekenen en wonderen. De vijand moet de spoedige verdwijning van de Kerk zo snel als hij kan weg verklaren. We zijn ons bewust van zijn listen. Interessant is dat verschillende van de top TV-netwerken in de VS een multiplatform special coördineren over de buitenaardse verklaring op 30 juni.

Verder lezen:

The Coming UFO Disclosure

The Strong Delusion

The Metacosm

WikiLeaks Bombshell: Aliens or Demons?

Could an Alien Deception Be Part of the End Times?

Skyline: The Rapture Through the Eyes of Hollywood

Aliens From Outer Space or the Great Deception?

Alien Deception Imagery Is Everywhere


En er zullen tekenen zijn aan zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met verbijstering, brullende zee en golven; mensen die flauwvallen van angst en verwachting van hetgeen over de wereld komt, want de machten des hemels zullen geschud worden. (Luc. 21:25-26, LSV)

Ook gij, die dood zijt in overtredingen en zonden, waarin gij eens gewandeld hebt naar het tijdperk van deze wereld, naar de overste van het gezag van de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid . . . (Ef. 2:1-2, LSV)

En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn boodschappers streden tegen de draak, en de draak en zijn boodschappers streden, en zij hadden niet meer de overhand, noch werd hun plaats gevonden in de hemel; en de grote draak werd uitgeworpen - de oude slang, die "Duivel" en "Satan" wordt genoemd, die de gehele wereld op een dwaalspoor brengt - hij werd uitgeworpen op de aarde, en zijn boodschappers werden met hem uitgeworpen. En ik hoorde een grote stem in de hemel zeggen: "Nu is de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus, omdat de aanklager van onze broeders werd neergeworpen, die hen dag en nacht aanklaagt voor onze God; En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood; weest daarom verheugd, gij hemelen en die daarin woont; wee degenen die op de aarde en in de zee wonen, want de duivel is tot u nedergedaald, hebbende grote toorn, wetende dat hij [een] korte tijd heeft." (Openb. 12:7-12, LSV)

BENT U KLAAR VOOR WAT KOMEN GAAT? Geloof in Jezus en wat Hij voor u heeft volbracht, het is het enige dat u zal redden van wat komen gaat. Draagt u nog steeds uw zonden, of hebt u aanvaard dat Hij voor uw zonden stierf en weer opstond? Vandaag is de dag van verlossing. Morgen is u niet beloofd. Stap in de ark, want de zondvloed komt.

 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat je een zondaar bent.

 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor je zonden is gestorven en is opgestaan.

 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Vertrouw op de Heer Jezus Christus om je te redden.


Bron: BREAKING: UAP REPORT IS HERE - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates