www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tweedeling

23 maart 2021

()

In de christelijke wereld is men bang voor een tweedeling en wordt opgeroepen om ons niet te laten verdelen in voor- of tegensanders van een vaccinatie en vergelijken het met Rom. 14 over het wel of niet eten van vlees geofferd aan afgoden.

Dit is m.i. geen juiste vergelijking, omdat dit vlees gewoon in zijn oorspronkelijke staat is zonder toevoeging van iets anders waardoor men wel of niet ziek kan worden, het betreft slechts het geestelijke aspect, met daarachter de gedachte dat je door het eten van aan afgoden gewijd vlees geestelijk besmet kunt raken, iets wat elk weldenkend mens zou ontkennen heden ten dage. Maar dat lag toen anders aangezien de mensen toen dachten dat werken der wet aan hun zieleheil kon bijdragen, overigens een denken dat nog steeds aanwezig is, al gaat het dan over andere dingen dan voedsel.

Echter, een vaccin dat iets in je lichaam gaat veranderen en waarvan niemand weet wat de consequenties daarvan zijn, is een heel ander aspect. Hier gaat het over de autonomie van het eigen lichaam en of een overheid daarop inbreuk mag maken, door op een verkapte manier de mensen te dwingen dit vaccin te nemen en hen anders van bepaalde activiteiten uit te sluiten. Onder het mom van dan de verspreiders van een besmetting te zijn.

Dus wanneer christenen weigeren dit te nemen, in het besef dat ze niets in hun lichaam willen veranderen wat niet door Hashem daarin is gelegd zoals hoe Hij ons in de moederschoot heeft geweven en ons einde al zag voordat het begon. Zij zijn ervan overtuigd dat het imuun-systeem goed genoeg is om ons te beschermen. En wanneer een overheid besluit om dergelijke mensen de toegang te ontzeggen aan publiekelijke evenementen, dan zal wellicht het bezoek van kerkdiensten daar ook onder vallen. Wat gaat een bestuur of kerkenraad dan doen met deze ongevaccineerde gelovigen?

Op dat moment is er waarschijnlijk al een niet meer te voorkomen tweedeling van de gemeente. Omdat dit niet een vrijblijvende keuze is, maar iets onder dwang, met gevolgen als het geweigerd zal worden. Je kunt dan wel bidden dat de gemeente niet zal worden verdeeld, maar die deling is er nu in principe al, door de keuze die er wordt gemaakt. Zal onder die keuze de gemeente verenigd blijven? Ook onder de reformatie bleef de kudde niet verenigd. Komt er weer een dergelijke verdeling?

Krijgen we dan diensten voor gevaccineerden en ongevaccineerden? Of een samenkomst voor gevaccineerden, en de ongevaccineerden achter de livestream? Want laten we wel wezen, de mensen die zich laten vaccineren zijn doodsbenauwd voor de mensen die dit weigeren, omdat men besmet kan raken. Blijft overigens de vraag waarom ze bang zijn, want ze zijn toch beschermd tegen de ziekte, of geloven ze zelf niet in deze bescherming?

De vaccinatie werkt waarschijnlijk niet tegen mutaties, zoals de griep-prik al heeft bewezen, daar loopt men ook achter de mutaties aan. Zal dit ook het geval zijn met dit vaccin? Men weet het niet. Het is niet voor niets dat de vaccinfabrikanten uitgesloten zijn van elke aansprakelijkheid. Dat doe je alleen maar als je onzeker bent over het effect van de ingreep.

Dan is er nog het feit dat het ene wel een vaccin is, gekweekt op cellen van geaborteerde kinderen die nog leefden, en het andere een gen-technologie is, en jezelf niet mag bepalen wat er in je lichaam wordt gespoten, maar alles wordt een vaccin genoemd. Ook dat wat je krijgt wordt dan door de staat bepaald. Alle Israëlieten die de injectie namen zijn ingespoten met een gen veranderend middel. Daar zal het eerst blijken wat de gevolgen zijn op de lange duur. Het is in feite een proefgebied voor wat er gebeurd. Of is het zo dat men zelfs kan claimen dat er een patent zit op iedereen die men heeft behandeld, net als dat op agrarisch gebied geldt?

Dit is echter ook een voorbode van hoe de wereld zich zal splijten bij het aannemen van de merkteken van het Beest. Dezelfde dwangmaatregel zal worden gebruikt om de mensen over te halen het aan te nemen. Alleen zullen de gevolgen nog ernstiger zijn. De voordelen om het wel aan te nemen zijn heel groot, het gaat om sterven of doorleven, maar men niet beseft dat het einde ervan de poel van vuur is. Mijn overtuiging is dat vóór die tijd de wedergeboren christenen zijn opgenomen in het Vaderhuis. Iets wat de huidige vaccins niet ongedaan kunnen maken. De belofte voor een wedergeboren kind blijft staan.

Is dit wat ons overkomt misschien een leerprogramma van Hashem om de mensheid te wapenen tegen een dergelijk verzoek? Wat als nu blijkt dat er wel gevolgen zijn als een vaccin wordt genomen? De mensen die reeds zijn overleden, of verlamd zijn, of andere ernstige bijwerkingen kregen als gevolg van het vaccin, hebben dit al moeten ondervinden.

Ook rijst bij mij de vraag hoe het zit met de belijdenis dat ons leven in de hand van God ligt en dat niemand ons kan roven uit Zijn hand. Waarom zijn we zo bang voor een bepaalde ziekte terwijl we op elk moment kunnen worden weggenomen door welke ziekte of ongeluk dan ook. Er sterven toch veel meer mensen door die laatste oorzaken? Willen we toch zelf beslissen hoe ons leven verloopt, en voelen we ons niet veilig onder Gods bescherming? Ik vraag maar.

Het vaccin is een individuele beslissing, maar het plaatst je aan een bepaalde kant en dus is de tweedeling al een feit. M.i. moet het gebed erop gericht zijn dat de Heer ons beschermt, en niet een of ander bedrijf met enorme winstmarge, en wetenschappers die van God noch gebod willen weten, maar die de mensheid naar hun eigen ideeën willen herscheppen.

De huidige verkiezing heeft duidelijk gemaakt dat er geen enkele verlichting zal komen in het huidige beleid. De verandering van deze maatschappij zal met verve te hand worden genomen.

Na al een tiental jaren tegen vaccinaties te zijn, zal ik deze injecties die helemaal geen vaccins zijn, maar een Gen-technologie, ook niet aannemen, en zie ik een behoorlijke uitsluiting aankomen. Maar met hulp van de Heer komen we daar ook wel doorheen. Ik heb met mijn 82 jaar wellicht makkelijk praten, want hoe werkt dit voor de jongere mensen als ze worden ontslagen of niet aangenomen? Het zal de komende tijd dus erg moeilijk worden, maar ook moeilijker dan in de vervolging door de Rooms Katholieke kerk in de middeleeuwen en van de Joden gedurende 2000 jaar? Ik weet het niet, maar ik leg mijn leven in Zijn hand. Want dit alles gebeurd onder toezicht van Hashem en er is niets dat niet Zijn aandacht heeft of Hem zou verrassen.

Het enige wat ik vraag van mijn mede-christenen die wel het vaccin hebben genomen is, of ze mij niet gaan uitsluiten. Ook niet boos te worden als onverhoopt mocht blijken dat het vaccin wel nadelige gevolgen heeft en ons daarvan de schuld te geven. Want dat zal de wereld doen die in de huidige leugencultuur alles op zijn kop zet.

W.J. Jongman