www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP-10 BIJBELS-JOODSE PROFETIEËN VAN 2021

Door David Sidman | 30 december 2021

Een ster rijst op uit Ja'akov, Een scepter komt voort uit Jisraël; Het slaat het voorhoofd van Moab, Het fundament van alle kinderen van Shet. Numeri 24:17 (De Israël BijbelTM)

( )

Het Gregoriaanse jaar 2021 bracht veel chaos en wereldveranderende gebeurtenissen. Israel365 heeft de vinger aan de pols gehouden om zowel wereldgebeurtenissen te volgen als te identificeren die ofwel verbonden zijn met de Bijbel of een directe profetie zijn.

Dus zonder verder oponthoud, de volgende zijn de Top-10 Bijbelse nieuwsberichten van 2021.

10. Het tiende meest eerste profetische nieuwsbericht van 2021 was het feit dat de rivier de Eufraat, de langste rivier van West-Azië, aan het opdrogen is. De profeet Jeremia beschreef hoe de wateren van Babylon, de regio die momenteel Syrië en Irak omvat, zouden opdrogen als een straf voor hun afgodische praktijken.

( )

De rivier de Eufraat ( Turks: Firat Nehri ). De Eufraat ontspringt in Oost-Turkije en stroomt door Syrië en Irak om zich bij de Tigris te voegen in de Shatt al-Arab, die uitmondt in de Perzische Golf / cc PixHere

Een droogte tegen haar wateren, dat zij opgedroogd worden! Want het is een land van afgoden; zij zijn bezeten door hun vreselijke beelden. Zeker, wilde katten en hyena's zullen er wonen, en struisvogels zullen er wonen; het zal nooit meer bewoond worden, noch bewoond door de eeuwen heen. Jeremia 50:38-39

9. In maart werd de Korban Pesach (de Pesach Tempeldienst) nagespeeld bij de Shaar HaAshpot (de mestpoort) bij de Tempelberg in Jeruzalem. De datum, de tiende dag van de eerste maand, was in vele opzichten van betekenis.

8. Eveneens in maart heeft een nieuw algoritme wetenschappers in staat gesteld te verklaren dat de aarde onder onze voeten een vijfde laag heeft, waarmee zij dichter bij de volgorde komen die oorspronkelijk in de Joodse mystiek werd beschreven. Rabbi Avraham Greenbaum, directeur van het Azamra Instituut legde dit uit en merkte op dat Sheol door Jesaja wordt beschreven als letterlijk een diep gat in de aardkorst.

7. In mei brak er een brand uit op de Tempelberg die onheilspellend deed denken aan veel van de branden van de offers uit het eerste en tweede Tempel tijdperk. Rabbi Yosef Berger, rabbi van het graf van koning David op de berg Sion, zei: "Dit is profetie precies zoals beschreven in de Bijbel."

6. In juli waarschuwde de befaamde Israëlische rabbijn Daniel Asor voor een globalistische machtsovername die op dit moment plaatsvindt. "Als Hitler het Derde Rijk is, dan is de Nieuwe Wereld Orde het vierde Rijk. Het is de laatste ontmoeting van Amalek met ons vóór de komst van de Messias", zei hij. Gebaseerd op de Kabalah leringen geschreven door de Italiaanse Joodse rabbijn en arts Rabbi Moshe David Vali, die een student en vertrouweling was van de prominente Joodse Kabbalist Rabbi Moshe Chaim Luzzatto (RaMCHaL), onthult Rabbi Asor de data waarop de Messias zich zal openbaren.

5. Vorige maand kwam het Sanhedrin in beweging om genoeg olie te bereiden om de Messias uit het Huis van David te zalven die, wanneer hij terugkeert, over Israël zal regeren in het Messiaanse tijdperk. De zalfolie werd in de Bijbel beschreven om gebruikt te worden bij de inwijding van de tabernakel:

4. Een standbeeld met Bijbelse implicaties werd deze maand opgericht voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City. Het standbeeld, getiteld de 'hoeder van de internationale vrede en veiligheid, staat op de Visitor's Plaza buiten het hoofdkwartier van de VN. Volgens de VN is de 'wachter' een "samensmelting van jaguar en adelaar".

( )

De Verenigde Naties hebben een nieuw standbeeld van de Vredesbewaarder dat trekken heeft die lijken op de beesten die in Daniël worden beschreven (screenshot)

3. In februari heeft Amazon de plannen onthuld voor zijn nieuwe hoofdkantoor dat zal komen te staan in Arlington, Virginia, direct aan de overkant van de Potomac River van Washington DC. De aankondiging beschrijft het ontwerp onnauwkeurig als een "dubbele helix", maar geleerden van de oude geschiedenis en de Bijbel zullen het oude model voor het ontwerp gemakkelijk herkennen: de Toren van Babel.

2. In mei hield de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan een mediaconferentie waarin hij de wereld, met inbegrip van de VN, de VN-Veiligheidsraad, de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC), en andere internationale organisaties opriep om actie te ondernemen gericht op het ontworstelen van Jeruzalem aan Israël.

Rabbi Pinchas Winston, een productief einde-der-dagen-auteur, merkte op dat de huidige situatie met Turkije past in de pre-Gog en Magog profetie beschreven in Zacharia, maar hij voegde eraan toe dat dit slechts het begin was van de Bijbelse implicaties.

1. En het nummer één Bijbelse verhaal van het jaar vond plaats in juli toen Rabbi Yitzchak Batzri, een bekende kabbalist uit Jeruzalem, reageerde op de recente openbaring van de eerste drie letters van de vier-letter onuitsprekelijke naam van God die op de oostelijke steunmuur van de Tempelberg zijn verschenen door te bevestigen dat dit volgens de Joodse traditie inderdaad een teken is dat de uiteindelijke verlossing op handen is.

( )

Daar heb je het, de Top-10 profetische verhalen van 2021. Israel365 zal doorgaan met het volgen van Bijbelse profetieën als het zich ontvouwt. En voor degenen die het vieren... Gelukkig Nieuwjaar.

Bron: Top ten Biblical prophecies of 2021