www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

De ineenstortende wereldwijde toeleveringsketen

Door Brit Gillette 18 november 2021

Op 11 november ging een recordaantal van 111 containerschepen voor anker voor de kust van twee Californische havens. Dit brak het vorige record dat slechts 20 dagen eerder was gevestigd. In reactie daarop beloofde Joe Biden de veerkracht van de toeleveringsketen te versterken door over te gaan op 24/7 operaties in de havens van Los Angeles en Long Beach. De regering-Biden is bezorgd over de kerstinkopen en de publieke opinie in een tijdperk van producttekorten en stijgende inflatie. Maar het gaat hier om meer dan er alleen voor zorgen dat de schappen voor Kerstmis volledig gevuld zijn. De problemen met de knelpunten in deze havens zijn een symptoom van een veel groter systemisch falen - een falen dat het hele mondiale economische systeem dreigt te doen instorten.

Een gebroken bevoorradingsketen

Ondanks de optimistische voorspellingen van politici zal de gebroken bevoorradingsketen zichzelf niet op korte termijn herstellen. De problemen zullen voortduren tot ver in 2022 en daarna. President Biden kan aandringen op 24/7 havenoperaties, maar hij weet dat dit het probleem niet zal oplossen. Deze beloften zijn niets meer dan een PR-campagne om de kiezers te laten denken dat hij "iets doet". Containers bedekken elke vierkante centimeter van deze havens. Voordat nieuwe containers van schepen kunnen worden gelost, moeten vrachtwagens en treinen de bestaande containers naar nieuwe locaties brengen. Door het landelijke tekort aan vrachtwagenchauffeurs is dat een hele klus. En het probleem beperkt zich niet tot de Californische havens alleen. Bijna elke industrie en fabriek ter wereld heeft te kampen met bevoorradingsproblemen en -tekorten. Het gaat daarbij om een breed scala aan producten, zoals bacon, halfgeleiders, toiletpapier, aluminium, dierenvoeding, pakjes sap en tal van andere artikelen. Waarom is dit zo? En wat betekent dit voor de toekomst?

COVID-schok

Toen COVID begin 2020 voor het eerst toesloeg, kwam de wereldeconomie abrupt tot stilstand. We ervaren nu het trauma van die snelle crash - en de schade is enorm. De plotselinge ineenstorting van de wereldwijde vraag leidde tot negatieve olietermijnprijzen in april 2020. Dit zorgde ervoor dat energieproducenten over de hele wereld hun productie afbouwden. Nu de vraag terugkeert, kunnen de producenten hun productie niet zomaar van de ene dag op de andere verhogen. De vraag is dus veel sneller gestegen dan het aanbod. Fast forward naar eind 2021, en we worden geconfronteerd met de gevolgen.

De aardgasprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn drie keer zo hoog als vijf maanden geleden. Ondertussen houdt Vladimir Poetin een groot deel van Europa gegijzeld omdat ze zich afhankelijk hebben laten maken van zijn energievoorziening. In China wordt 50% van de elektriciteit opgewekt met steenkool, en het wordt steeds moeilijker om aan steenkool te komen. Dit alles betekent maar één ding - hogere energieprijzen, en hogere kosten voor bedrijven en consumenten. Het betekent ook energietekorten en doorlopende black-outs. Deze energiestoringen leiden tot extra productiestops en knelpunten in de productie, waardoor de problemen met de wereldwijde toeleveringsketen nog groter worden.

Het hele systeem kan uitvallen

De voortdurende verstoringen door COVID-stops, energietekorten en tekorten aan belangrijke productiemiddelen zorgen voor een vicieuze terugkoppelingsketen die het probleem alleen maar erger maakt. Laten we bijvoorbeeld het volgende voorbeeld nemen:

Product A + Product B = Product C

Wat gebeurt er als een stroomstoring in een overzeese fabriek leidt tot een tekort aan Product A? Het antwoord is duidelijk. Product C kan niet gemaakt worden. Omdat Product A een essentieel onderdeel is om Product C te maken, kan niemand Product C maken. Nu heeft de wereld een tekort aan zowel Product A als Product C. En ook dit maakt het probleem erger.

Stel je dit scenario voor:

Product C + Product D = Product E (het belangrijkste onderdeel om Product A te maken)

In dit geval is Product E absoluut noodzakelijk om Product A te maken, en heeft de wereld een tekort aan Product A. De voor de hand liggende oplossing is om meer Product A's te produceren. Maar omdat Product A nodig is om Product C te maken, en Product C nodig is om Product E te maken, kan Product E niet gemaakt worden.

Ziet u hoe de huidige verstoringen van de toeleveringsketen kunnen uitgroeien tot een catastrofale mislukking? Dit soort destabilisatie kan resulteren in wijdverspreide tekorten van alles, inclusief voedsel. Dit zal leiden tot massale sociale onrust. Zoals het oude gezegde zegt: "Vrees niet de boze man, maar de hongerige man." Hongerige mensen starten revoluties. Daarom zijn ze een bedreiging voor de machthebbers. Dus wat is de beste manier voor politici en staatshoofden om af te leiden van zulke problemen? De geschiedenis zegt dat het oorlog is. Oorlog is vaak het gevolg van handelsverstoringen, tekorten en/of grondstoffenschaarste. Dit betekent dat we in uiterst gevaarlijke tijden leven.

De eindtijd benadering

Op dit moment lijken deze problemen met de toeleveringsketen misschien kleine ongemakken te zijn in uw dagelijks leven. Maar ze illustreren hoe kwetsbaar ons mondiale economische systeem is. Just-in-time levering zorgt voor een efficiënt, kosteneffectief wereldwijd onderdelen ketting-systeem wanneer alles werkt zoals het hoort. Maar wanneer er onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, valt het hele systeem uit elkaar.

Wat gebeurt er wanneer kruideniers meer dan alleen een sporadisch tekort ondervinden aan bepaalde producten? Wat gebeurt er als er een tekort aan voedsel is? Als dat gebeurt, komen we er ook achter hoe kwetsbaar de samenleving zelf is. Stel je voor dat New York City (of een ander groot stedelijk gebied) zonder voedsel komt te zitten. Hoe denk je dat de mensen zullen reageren? Wat denk je dat politici zullen doen om de aandacht af te leiden van zo'n crisis?

De wereld staat al op de rand van een groot militair conflict. Op dit moment verzamelt Rusland troepen aan de grens met Oekraïne. China houdt dagelijks gevechtsoefeningen om een invasie van Taiwan voor te bereiden. Israël bombardeert regelmatig doelen in Syrië - een land waar Rusland, Turkije en Iran allemaal een actieve militaire aanwezigheid hebben.

Hoewel mensen verlangen naar een terugkeer naar "normaal", zal dat niet gebeuren. We zitten in de laatste dagen van een stervende wereldorde. Spoedig zal er een catastrofale ineenstorting zijn van het huidige wereldsysteem. De wereld zal in oorlog uitbarsten, net als Europa in 1914. Als het stof van de Derde Wereldoorlog is neergedaald, zal er een nieuwe wereldorde ontstaan. Hoe zal die eruit zien? Ik geloof dat die eruit zal zien zoals geschetst in de hoofdstukken 6 tot en met 13 van het Boek Openbaring.

Waarom? Omdat Jezus dat zei. Hij zei dat wanneer je alle tekenen ziet waarvan Hij en de profeten zeiden dat je er naar moest uitkijken, omhoog moet kijken (Lucas 21:28). Wij zien die tekenen nu. Hun samenkomen vertelt ons dat Zijn wederkomst nabij is. Enkele van die tekenen zijn:

 • Israël terug in het land (Jeremia 23:7-8; Ezechiël 39:28; Jesaja 11:12; Psalm 107:3; Ezechiël 20:34; Jesaja 11:11-12)
 • Het Joodse Volk heeft Jeruzalem in handen (Lucas 21:24-28)
 • Het Evangelie gepredikt over de hele wereld (Matteüs 24:14)
 • Een toename in reizen en kennis (Daniël 12:4)
 • Aankomst van de Exponentiële Curve (Matteüs 24:3-8)
 • Israël omringd door vijanden (Psalm 83:4; Psalm 83:12; Ezechiël 11:14-17; Ezechiël 35:10)
 • Israëls Buitengewoon Groot Leger (Ezechiël 37:10; Zacharia 12:6; Zacharia 12:8)
 • De opkomst van een verenigd Europa (Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 17)
 • De opkomst van een wereldregering (Openbaring 13:7-17)
 • De staat van de mensheid (2 Timoteüs 3:1-4)
 • Ontkenning van de tekenen (2 Petrus 3:3-4)
 • En nog veel meer...

Dus wat betekent dit? Het betekent dat het nu de tijd is om anderen op deze tekenen te wijzen en hen te waarschuwen voor wat komen gaat. Als je hebt gewacht om het Evangelie met iemand te delen, wacht dan niet langer. Jezus komt, en Hij komt spoedig. De tekenen zijn overal om ons heen.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, November 2021