www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het grote debat over de toekomst van Amerika

()

12 januari 2021 - door Michael Snyder

Ben je verrast door de plotselinge ineenstorting van Amerika? In de afgelopen twaalf maanden zijn we getuige geweest van de grootste volksgezondheidscrisis in 100 jaar. De lockdowns die werden ingesteld om de pandemie onder controle te krijgen, resulteerden in de ergste economische neergang sinds de Grote Depressie van de jaren dertig, de wijdverbreide burgerlijke onrust barstte los in de nasleep van de dood van George Floyd en is sindsdien niet meer gestopt, en nu zijn we getuige van de grootste politieke beroering sinds de Burgeroorlog. Ondanks al deze chaos blijven veel Amerikanen er absoluut van overtuigd dat de grootste dagen van de Verenigde Staten nog voor ons liggen. Voor hen zijn de huidige problemen waar we mee te maken hebben slechts kleine hobbels op die weg en die binnenkort zullen worden opgelost terwijl we blijven opstomen naar een ongelooflijk glorieuze toekomst.

Persoonlijk zie ik niet in hoe dit ook maar enigszins zinnig is, maar er zijn miljoenen en miljoenen mensen die dit daadwerkelijk geloven.

Natuurlijk geloven miljoenen andere Amerikanen dat we zeker zullen oogsten wat we hebben gezaaid. Meer dan 60 miljoen ongeboren Amerikanen zijn sinds 1973 afgeslacht, zo'n beetje elke vorm van kwaadaardigheid die je je maar kunt voorstellen, en dat explodeert absoluut in onze samenleving, en we blijven God uit elk aspect van het openbare leven duwen.

Heeft het enige zin dat God ons meer dan ooit tevoren zou zegenen als we Hem als natie compleet en volledig hebben afgewezen?

Ooit was Amerika een christelijke natie, maar dat is nu zeker niet meer het geval. Maar voor degenen die nog steeds beweren christenen te zijn, is er een groot debat gaande over het toekomstige lot van onze natie, en de recente gebeurtenissen hebben dat debat op de voorgrond geplaatst.

Aan de ene kant zijn er de gelovigen die ervan overtuigd zijn dat dit de eindtijd is die in de Bijbel wordt beschreven. Jezus waarschuwde ons dat de tijden vlak voor Zijn terugkeer de moeilijkste in de hele menselijke geschiedenis zouden zijn, maar Hij wilde niet dat we bang zouden zijn. Hij wilde ons laten weten dat Hij al deze dingen van tevoren wist, en dat Hij een plan heeft en dat Hij de controle heeft.

In Matteüs 24 waarschuwde Jezus ons dat er in de laatste dagen "pestilenties" zouden zijn. Natuurlijk gaan we al door de COVID-pandemie heen, maar in mijn nieuwe boek leg ik uit dat het nog veel erger wordt.

De Bijbel spreekt ook over economische onrust in de laatste dagen, en die is in 2020 zeker in een stroomversnelling gekomen. De Amerikanen hebben meer dan 70 miljoen nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen ingediend, en dit was het slechtste jaar in de hele Amerikaanse geschiedenis met een zeer grote marge. Helaas is dit nog maar het begin. In mijn nieuwe boek waarschuw ik dat deze dingen zich zullen blijven ontrafelen en dat de omstandigheden uiteindelijk zo schrijnend zullen worden dat we in de Verenigde Staten daadwerkelijk hongersnood zullen zien.

In het boek heb ik ook een heel hoofdstuk geschreven over burgerlijke onrust. Zoveel mensen hebben bovennatuurlijke ervaringen gehad waarin ze de grote burgerlijke onrust die naar Amerika zou komen te zien kregen, en nu staat de burgerlijke onrust dagelijks in de krantenkoppen.

In de toekomst zullen er meer oorlogen komen, ongekende natuurrampen, nachtmerrieachtige plagen en grote chaos over de hele wereld.

Maar ondanks alle tekenen die al in vervulling zijn gegaan, weigeren veel christenen absoluut te geloven dat dit de eindtijd is. In plaats daarvan zijn ze er absoluut van overtuigd dat we rechtstreeks naar tijden gaan die glorieuzer zullen zijn dan ooit tevoren.

Waarom geloven velen dit dan?

Nou, het is vanwege een relatief nieuwe theologie die zich de laatste jaren als een lopend vuurtje heeft verspreid. Het heet "Kingdom Now"-theologie ["Koninkrijk-Nu"], en het wordt alsvolgt beschreven op een Christelijke apologeten-website genaamd "Got Questions"...

"Koninkrijk-Nu-theologie is een theologisch geloof binnen de Charismatische beweging van het protestantse christendom, voornamelijk in de Verenigde Staten. Voorstanders van 'Kingdom Now' geloven dat God de controle over de wereld verloor aan Satan toen Adam en Eva zondigden. Sindsdien, zo gaat de theologie, probeert God de controle over de wereld te herstellen door te zoeken naar een speciale groep gelovigen - bekend als "verbondsvolk", "overwinnaars" of "Joëls leger" - en dat door deze mensen sociale instellingen (inclusief regeringen en wetten) onder Gods gezag moeten worden gebracht. Dit geloof zegt dat, aangezien de gelovigen de inwoning van dezelfde Heilige Geest hebben die in Jezus woont, wij alle macht hebben in de hemel en op de aarde; wij hebben de macht om te geloven voor, en tot bestaan te spreken van dingen die niet zijn, en zo kunnen wij het Koninkrijkstijdperk tot stand brengen."

De kern van deze theologie is het geloof dat de dingen gestaag beter en beter zullen worden als christenen geleidelijk aan elk gebied van de samenleving overnemen.

Uiteindelijk geloven voorstanders van deze theologie dat christenen uiteindelijk letterlijk alles zullen overnemen en Gods Koninkrijk op aarde zullen vestigen. Zodra christenen alles hebben overgenomen, zullen ze eenvoudig de sleutels van het Koninkrijk aan Jezus overhandigen wanneer Hij uiteindelijk terugkeert. Hier is nog wat meer uit "Got Questions"...

"Een van de meest controversiële leerstellingen van deze theologie is de overtuiging dat de seculiere of niet-christelijke samenleving nooit zal slagen. Vandaar dat 'Kingdom Now' zich verzet tegen een scheiding van kerk en staat. Andere geloofsovertuigingen onder hen omvatten het idee dat wij, als het Lichaam van Christus, Christus zelf zijn. Met andere woorden, we hebben zijn goddelijke aard. Voorstanders van Kingdom Now-onderwijs geloven ook niet in de opname, wat door hen wordt uitgelegd als een gevoel van opname of opwinding wanneer de Heer terugkeert om het koninkrijk uit onze handen te ontvangen. Met andere woorden, iedereen zal emotioneel 'ingehaald' worden als Hij terugkeert. Ook onder dit onbijbelse geloof leeft het idee dat alle profetieën over het toekomstige Israël - zowel in het Oude als het Nieuwe Testament - daadwerkelijk van toepassing zijn op de kerk.

Koninkrijk-Nu ziet de theologie van de tweede komst van Jezus in twee fasen: eerst door het vlees van de gelovigen (en in het bijzonder het vlees van de huidige apostelen en profeten), en dan in persoon om het koninkrijk over te nemen dat aan Hem is overgeleverd door hen die hebben gewonnen (de "overwinnaars"). Voorafgaand aan de tweede komst moeten de overwinnaars de aarde zuiveren van alle kwade invloeden. Koninkrijk-Nu beweert dat Jezus niet kan terugkeren voordat al Zijn vijanden onder de voeten van de kerk zijn gelegd (inclusief de dood, vermoedelijk).

Dit is de reden waarom sommige christenen op dit moment zo geobsedeerd zijn door de politiek. Zij geloven letterlijk dat onze politici zullen worden gebruikt als instrumenten om Gods Koninkrijk op deze planeet te vestigen.

Natuurlijk is dit alles het tegenovergestelde van wat we in de Bijbel vinden. Jezus zal niet terugkeren naar een planeet die gevuld is met vrede en welvaart omdat de gelovigen met succes een politiek "Koninkrijk van God" hebben gevestigd over de hele wereld. Integendeel, het hele boek Openbaring en andere passages in de Schrift maken het buitengewoon duidelijk dat de laatste dagen de slechtste tijden in de hele menselijke geschiedenis zullen zijn.

Helaas is de reden waarom de koninkrijktheologie nu kan bloeien, omdat zoveel mensen vandaag de dag bijbels analfabeet zijn. De voorstanders van deze theologie zijn afhankelijk van het feit dat mensen hun Bijbels niet kennen, en ze zijn meesters geworden in het vertellen aan mensen wat ze willen horen.

Voor miljoenen Amerikaanse christenen is het erg aantrekkelijk om te horen dat alles groter zal zijn dan ooit tevoren en dat christenen letterlijk de hele planeet zullen overnemen.

Dat klinkt voor velen zeker een stuk aantrekkelijker dan lijden, vervolging en martelaarschap.

Het is geen toeval dat velen van hen die de "Koninkrijk-nu theologie" onderwijzen ook "het welvaartsevangelie" onderwijzen.

Toen het welvaartsevangelie in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw enorm populair begon te worden, hadden de leiders van de beweging moeite om die boodschap in overeenstemming te brengen met wat de Bijbel over de eindtijd te zeggen heeft.

Zij hadden behoefte aan een nieuwe eindtijdstheologie die paste bij het welvaartsevangelie, en de "Koninkrijk-Nu theologie" paste uiteindelijk perfect in dat plaatje.

Het enige probleem is dat het volledig en volkomen onwaar is.

Helaas is de "Koninkrijk-Nu theologie" vandaag de dag in veel evangelische kringen de dominante opvatting geworden.

Dus ook al zijn er overal om ons heen tekenen van de eindtijd, veel christenen bevinden zich in een diepe staat van ontkenning, en ze zullen volledig verblind worden door de historische gebeurtenissen die in 2021 en daarna zullen plaatsvinden.

Bron: The Great Debate About America's Future | End Of The American Dream