www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnse terroristen aan Biden: Geloof de Palestijnse leiders niet

door Bassam Tawil - 2 maart 2021

  • Tegen wie precies liegt de leiding van de Palestijnse Autoriteit en waarom?

  • Hamas gaf op 25 februari een verklaring uit waarin het ontkende dat de groep zijn houding ten opzichte van Israël had veranderd. "Onze politieke en nationale standpunten zijn welbekend en duidelijk," zei Hamas. "Ze worden uitgedrukt in onze officiële documenten en publicaties. Wij blijven ons inzetten voor het verzet ter de bevrijding [van heel Palestina]."

  • Hamas "zal zijn verzetsprogramma ter bevrijding van het Palestijnse land voortzetten, van de [Jordaan] rivier tot de [Middellandse] zee." - Ismail Haniyeh, Hamasleider, alalamtv.net, 20 februari 2021.

  • De Palestijnse terreurgroepen verdienen zeker de eer dat zij openhartig zijn over hun ware, dodelijke bedoelingen jegens Israël. In tegenstelling tot het leiderschap van de PA, spreken deze terreurorganisaties met één duidelijke stem. Hun boodschap in het Arabisch en Engels is duidelijk: wij zullen zoveel Joods bloed vergieten als nodig is om "Palestina" van de Joden te bevrijden.

  • Abbas probeert de regering Biden wijs te maken dat hij erin geslaagd is de terreurgroepen ertoe te brengen zich om te vormen tot organisaties die naar vrede streven. Abbas is volkomen wanhopig op zoek naar Amerikaanse financiering. Hij liegt dat hij barst om de regering-Biden zover te krijgen weer geld in zijn regime te pompen, dat in alle opzichten failliet is.

  • Het valt nu nog te bezien of de regering-Biden zich zal laten misleiden door de meester-goochelaar van de PA.
 

De Palestijnse Autoriteit beweert dat Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen het terrorisme hebben afgezworen en het bestaansrecht van Israël hebben aanvaard. Hamas en de Palestijnse facties zeggen echter dat dit niet waar is en dat zij zich blijven inzetten voor "alle vormen van verzet" tegen Israël, met inbegrip van een "gewapende strijd". Afbeelding: Hamas-schutters in de Gazastrook. (Foto door Said Khatib/AFP via Getty Images)

De Palestijnse Autoriteit (PA) beweert dat Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen het terrorisme hebben afgezworen en het bestaansrecht van Israël hebben aanvaard.

Hamas en de Palestijnse facties zeggen echter dat dit niet waar is en dat zij zich blijven inzetten voor "alle vormen van verzet" tegen Israël, waaronder een "gewapende strijd".

Zij benadrukken ook dat zij Israëls bestaansrecht niet hebben erkend en dat zij vastbesloten zijn de strijd voort te zetten "ter bevrijding van geheel Palestina," van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.

Hamas en zijn bondgenoten, waaronder de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), zeggen in feite dat de leiding van de PA liegt, wanneer zij zegt dat de terreurgroepen hun houding ten opzichte van Israël hebben gewijzigd.

Dit doet de vraag rijzen: Tegen wie liegt de PA-leiding precies en waarom?

Het antwoord: De PA liegt tegen de internationale gemeenschap, in het bijzonder tegen de regering van de Amerikaanse president Joe Biden.

Volgens de Palestijnse nieuwswebsite Amad, stuurde Hussein al-Sheikh, hoofd van de Palestijnse Algemene Autoriteit voor Burgerzaken en lid van de regerende Fatah factie onder leiding van president Mahmoud Abbas, onlangs een brief naar de regering Biden over de vermeende veranderingen in het beleid van de Palestijnse terreurgroepen.

In de brief zei al-Sheikh dat alle Palestijnse "politieke" facties, met inbegrip van Hamas, ermee instemden hun wapens neer te leggen en een Palestijnse staat naast Israël te aanvaarden.

Al-Sheikh schreef dat de vermeende overeenkomst werd bereikt tijdens een bijeenkomst van leiders van verschillende Palestijnse facties in september 2020. "De volgende consensus werd bereikt door alle politieke facties," zei hij:

"Inzet voor de internationale rechtsnormen, inzet voor een Palestijnse staat gebaseerd op de grenzen van 1967, inzet voor de PLO als de politieke paraplu en de legitieme enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, inzet voor het principe van vreedzame machtsoverdracht via verkiezingen, en inzet voor (vreedzaam) volksverzet [tegen Israël]."

De twee belangrijke "verbintenissen" die in de brief worden genoemd zijn die welke verwijzen naar een Palestijnse staat "gebaseerd op de grenzen van 1967" en een "vreedzaam verzet" tegen Israël.

De eerste impliceert dat de Palestijnse terreurgroepen, die het bestaansrecht van Israël niet erkennen, bereid zijn een Palestijnse staat alleen op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem te aanvaarden. Bovendien impliceert het dat de terreurgroepen niet langer streven naar de "bevrijding van geheel Palestina" en de vervanging van Israël door een islamistische staat.

De tweede "verbintenis" impliceert dat Hamas, PIJ en de overige terreurgroepen nu voorstander zijn van een "vreedzaam" verzet tegen Israël in plaats van verschillende vormen van terrorisme, waaronder raketten, steek- en schietpartijen en aanslagen met auto's.

De verklaringen die de leiders van de Palestijnse terreurgroepen in de afgelopen dagen hebben afgelegd zijn echter duidelijk in tegenspraak met de inhoud van de brief die de leiding van de PA aan de regering-Biden heeft gestuurd.

De leiders van de terreurgroepen zenden de volgende boodschap aan de regering-Biden en de rest van de wereld: Geloof de leiding van de PA niet. Wij hebben ons beleid ten aanzien van Israël niet gewijzigd.

Hamas gaf op 25 februari een verklaring uit waarin het ontkende dat de groep zijn houding ten opzichte van Israël had veranderd. "Onze politieke en nationale standpunten zijn welbekend en duidelijk," zei Hamas. "Ze worden uitgedrukt in onze officiële documenten en publicaties. Wij blijven ons inzetten voor het verzet ter de bevrijding [van heel Palestina]."

Het belangrijkste document waar Hamas het over heeft is haar handvest uit 1988, waarin staat:

"Het land Palestina is een islamitische Waqf (Trust) voor alle moslimgeneraties tot de dag van de wederopstanding. Het is niet juist om het op te geven, of een deel ervan. Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan door jihad (heilige oorlog). In de strijd tegen de Joodse bezetting van Palestina moet het vaandel van de jihad worden gehesen."

Op 20 februari zei Hamasleider Ismail Haniyeh tijdens een conferentie op Zoom die "Verenigd tegen normalisatie" [met Israël] heette, dat zijn groep zich blijft inzetten voor een "alomvattend verzet" tegen Israël. "Hamas," voegde hij eraan toe, "zal zijn verzetsprogramma voortzetten ter bevrijding van het Palestijnse land, van de [Jordaan] rivier tot de [Middellandse] zee."

Fathi Hammad, een hoge Hamas-functionaris in de Gazastrook, werd op 25 februari geciteerd toen hij zei dat zijn groep zich blijft inzetten voor een gewapend verzet tegen Israël. "Alle vormen van verzet zijn legitiem, met inbegrip van de populaire en de gewapende," zei Hammad. "Palestina is moslim-eigendom en niemand heeft het recht om er ook maar een centimeter van op te geven."

In reactie op de brief van de PA aan de regering Biden, ontkende de marxistisch-leninistische terreurgroep PFLP dat het zijn beleid ten opzichte van Israël had gewijzigd:

"Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina bevestigt dat het toegewijd blijft aan het recht van het Palestijnse volk op al hun land, van de [Middellandse] zee tot de [Jordaan] rivier. Niemand heeft het recht om namens alle [Palestijnse] nationale groepen te spreken op een manier die zou kunnen worden opgevat als zouden wij afstand hebben gedaan van enig deel van het land van historisch Palestina."

De door Iran gesteunde Palestijnse Islamitische Jihad ontkende ook dat het zijn standpunt ten opzichte van Israël heeft gewijzigd. De secretaris-generaal van de PIJ, Ziyad al-Nakhalah, verklaarde dat zijn groep nooit Israël of de Oslo-akkoorden, die in 1993 en 1995 door de PLO en Israël werden ondertekend, zou erkennen. Ook hij benadrukte de noodzaak om door te gaan met het uitvoeren van terreuraanslagen en de jihad tegen Israël.

De Palestijnse terreurgroepen verdienen zeker de eer dat zij openhartig zijn over hun ware, dodelijke bedoelingen jegens Israël. In tegenstelling tot het leiderschap van de PA, spreken deze terreurorganisaties met één duidelijke stem. Hun boodschap in het Arabisch en Engels is duidelijk: we zullen zoveel Joods bloed vergieten als nodig is om "Palestina" van de Joden te bevrijden.

De brief van de leiding van de Palestijnse Autoriteit aan de regering Biden is de zoveelste poging van Abbas en zijn hoge ambtenaren om de Amerikanen en de rest van de wereld te doen geloven dat de Palestijnse terreurgroepen niet langer uit zijn op de vernietiging van Israël.

Het is een zieke grap om te zeggen dat Hamas en PIJ een "vreedzaam" verzet onderschrijven, terwijl de twee groepen dag en nacht schreeuwen dat zij zich blijven inzetten voor de gewapende strijd en het terrorisme.

Abbas probeert de regering-Biden wijs te maken dat hij erin geslaagd is de terreurgroepen ertoe te brengen zich om te vormen tot organisaties die naar vrede streven. Abbas is volkomen wanhopig op zoek naar Amerikaanse financiering. Hij liegt dat hij barst om de regering-Biden zover te krijgen weer geld in zijn regime te pompen, dat in alle opzichten failliet is. Het valt nu te bezien of de regering Biden zich zal laten misleiden door de meester-goochelaar van de PA.

Bassam Tawil is een Arabische moslim in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinian Terrorists to Biden: Do Not Believe the Palestinian Leadership :: Gatestone Institute