www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bennett bouwt een terreurstaat

19 november 2021 - door Caroline Glick

()

Staande op het spreekgestoelte in de Knesset verklaarde premier Naftali Bennett vorige week: "Er vinden geen onderhandelingen plaats over de vestiging van een terreurstaat in het hart van Israël."

Bennett zag zich genoodzaakt zijn verklaring af te leggen omdat de politieke oppositie volhoudt dat het tegendeel het geval is. Bennetts voormalige politieke partner, MK Bezalel Smotrich verzamelde vorige week de vereiste veertig handtekeningen om Bennett te dwingen voor de Knesset te verschijnen en vragen te beantwoorden. Smotrich en zijn collega's van de oppositie zijn van mening dat Bennett's extreem-linkse gedomineerde regering snel op weg is om een Palestijnse terreurstaat te vestigen in het hart van Israël.

Gebeurtenissen deze week gaven aan dat ondanks Bennetts ontkenningen, de oppositie gelijk heeft.

In Oslo, Noorwegen, kwam woensdag het zogenaamde Ad Hoc Liaison Committee bijeen voor zijn halfjaarlijkse conferentie. Het AHLC is een consortium van donorregeringen die de Palestijnse Autoriteit steunen. Het werd opgericht in 1993, onmiddellijk nadat het vredesproces tussen Israël en de PLO formeel was ingeluid op het gazon van het Witte Huis. Het vredesproces werd het Oslo-proces genoemd omdat de geheime besprekingen die tot het officiële vredesproces hebben geleid, in Oslo waren begonnen.

Het AHLC dient een tweeledig doel. Donorregeringen werven fondsen om bestuursmechanismen en -instellingen in de door de PLO gecontroleerde Palestijnse Autoriteit te financieren en in stand te houden. Die instellingen en mechanismen worden geacht te fungeren als fundament van een toekomstige Palestijnse staat. De donorlanden financieren ook projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van de Palestijnse economie.

Sinds 1993 hebben de Palestijnen via het AHLC en andere internationale donormechanismen meer buitenlandse hulp per hoofd van de bevolking ontvangen dan enig ander land in de geschiedenis. Desondanks heeft de PA nooit een functionerende economie opgebouwd. Yassir Arafat, zijn opvolger Mahmoud Abbas en hun trawanten kozen ervoor de fondsen te gebruiken om een terreursponsorende kleptocratie te vormen.

Toen meer en meer donorlanden beseften dat ze in de maling werden genomen, is de financiering van de PA door het AHLC de afgelopen tien jaar met zo'n 80% gedaald. In 2011 gaven de donorlanden de PA 1,3 miljard dollar, in 2020 was dat bedrag gedaald tot 500 miljoen dollar. Dit jaar zal de PA naar verwachting slechts 184 miljoen dollar bijeenbrengen.

De meeste Europese hulp aan de PA is bevroren. Onderzoek naar het gebruik van die middelen wees uit dat veertig procent van de donorgelden voor de PA niet bij de ontvangers terechtkwam. Ook bleek er een rechtstreeks verband te bestaan tussen EU-fondsen en Palestijns terrorisme.

Afgezien van Qatar, dat Hamas in Gaza financiert, hebben de Arabische staten de financiering van de PA grotendeels stopgezet. Als vergelding voor de Palestijnse veroordeling van de Abraham-akkoorden hebben de Arabische landen vorig jaar alle steun aan de PA stopgezet. Hoewel deze dit jaar weer werd hervat, zijn de bedragen die worden overgemaakt een fractie van wat zij in het verleden gaven. In 2019 gaven de Arabische donorregeringen de PA 265 miljoen dollar. Dit jaar bedroeg de financiering van de PA 32 miljoen dollar.

De regering-Trump beëindigde de Amerikaanse financiering van de PA in 2018, nadat het Congres de Taylor Force Act had aangenomen. Genoemd naar Taylor Force, een Amerikaanse legerveteraan van de Irak-oorlog die in 2015 door een Palestijnse terrorist werd gedood tijdens een universiteitsreis naar Israël, verbiedt de Taylor Force Act de VS de PA te financieren zolang deze salarissen betaalt aan veroordeelde terroristen die gevangen zitten in Israëlische gevangenissen en aan families van dode Palestijnse terroristen.

De Europeanen en Amerikanen werden niet op een ochtend wakker en dan besloten om de terreursponsorende, corrupte PA niet langer te financieren. Hun besluiten waren het resultaat van een decennium van nauwgezet werk door de Netanyahu regeringen om hen ervan te overtuigen dat geld voor de PA slecht besteed geld was.

De afgelopen generatie heeft Israëlisch links volgehouden dat het mogelijk is om tegelijkertijd de PLO te steunen en het Palestijnse terrorisme te bestrijden. Deze bewering was de voornaamste beweegreden voor het Oslo-proces. Maar zoals de enorme toename van het Palestijnse terrorisme sinds de oprichting van de PA in 1994 onomstotelijk heeft aangetoond, is het tegendeel het geval.

Als je Palestijns terrorisme wilt voorkomen, moet je de PLO geen geld, of wapens, of legitimiteit geven. De PLO is de architect van het Palestijnse terrorisme in het bijzonder en van het moderne terrorisme meer in het algemeen. En het is een vos die nooit zijn streken heeft veranderd en dat ook nooit zal doen.

Om dezelfde reden, als je de vestiging van een terreurstaat in het hart van Israël wilt voorkomen, kun je de door de PLO gecontroleerde PA niet financieren. Al het geld dat niet wordt gestolen door de leiders van de PA wordt besteed aan de ontwikkeling van de militaire, politieke en economische fundamenten van een Palestijnse terreurstaat in het hart van Israël.

Tijdens Benjamin Netanyahu's lange ambtstermijn als premier, gesteund door Israëlische ngo's, heeft de regering grote inspanningen geleverd om het Amerikaanse Congres en de regeringen Obama en Trump ervan te overtuigen dat de VS een einde moet maken aan hun financiële steun aan de PA. Hetzelfde deden ze bij de Europese regeringen en parlementen. Hun niet-aflatende werk maakte het onmogelijk voor de Amerikanen en de Europeanen om hun ogen te sluiten voor de massale verduistering van fondsen door de PA en de omleiding van miljarden dollars om terrorisme te financieren en aan te moedigen.

Maar vandaag gebruikt Bennett zijn verklaring dat er niet wordt onderhandeld om het feit te verbergen dat de acties die hij en zijn ministers ondernemen hetzelfde effect hebben als onderhandelingen. Zij ontmantelen alles wat de regeringen Netanyahu hebben bereikt. Netanyahu's maatregelen om te voorkomen dat de PA over de financiële middelen beschikt om een terreurcampagne te voeren, worden ongedaan gemaakt. Hun pogingen om de Palestijnen de geografische en politieke middelen te ontzeggen om een terreurstaat in het hart van Israël te vestigen, worden eveneens teruggedraaid.

De Israëlische delegatie naar het AHLC in Oslo wordt geleid door de minister van Regionale Samenwerking Issawi Freij. Freij arriveerde in Oslo enkele dagen voor de opening van de conferentie om samen met PA-premier Mohammed Ashtayeh te lobbyen bij de Europeanen, Arabieren en Amerikanen om meer geld te geven aan de PA. Freij en Ashtayeh vragen donors om meerjarige toezeggingen die de PA een miljard dollar per jaar zullen opleveren.

Freij is niet de enige Israëlische minister die fondsen werft voor de PA. Minister van Defensie Benny Gantz doet ook mee aan de actie. Haaretz meldde deze week dat Gantz zijn senior adviseur Zohar Palti naar Washington heeft gestuurd om de regering-Biden te vragen druk uit te oefenen op Europese en Arabische regeringen om hun bijdragen aan de PA te verhogen en om grote projecten te financieren die gericht zijn op het uitbreiden van de Palestijnse economie.

Deze inspanningen van Bennett's ministers zijn niet alleen maar financiering van de terreur-sponsorende PA. Ze doen het uithollen van Israëls toekomstige vermogen om de internationale financiering van Palestijnse terroristen te bestrijden.

Onder leiding van anti-Israël Congreslid Andy Levin is een groep Congresleden momenteel bezig met het indienen van een wetsvoorstel dat de VS oproept om de Taylor Force Act te negeren en het vertegenwoordigingskantoor van de PLO in Washington te heropenen en de financiering van de PA te hervatten. Beide maatregelen zijn volgens de wet verboden omdat de PA doorgaat met het betalen van salarissen aan terroristen en pensioenen aan de families van dode terroristen. Hoe kan Israël, dat wereldwijd bij regeringen lobbyt om de terreur financierende PA te financieren, bezwaar maken tegen hun vernietigende wetsvoorstel?

Fondsenwerving voor de PA is niet de enige manier waarop de regering Bennett Palestijnse terreur faciliteert. De goedkeuring door de regering van duizenden Palestijnse bouwvergunningen in Area C, samen met haar weigering om duizenden illegale Palestijnse bouwwerken in Area C te vernietigen, is een strategisch geschenk aan de Palestijnse terroristen. Gebied C is waar alle Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria zich bevinden.

Het doel van de massale Palestijnse bouw in het gebied is niet om de overbevolking in de door de PA gecontroleerde gebieden A en B te verlichten. Het doel van de Palestijnse bouw in Gebied C is om alle Israëlische gemeenschappen te veranderen van relatief veilige bloeiende steden en dorpen, in geïsoleerde enclaves die kwetsbaar zijn voor terreuraanslagen als nooit tevoren. Palestijnse overheersing van Gebied C zal ook Israëlische steden als Jeruzalem en Kfar Saba veranderen in grenssteden, net als de gebombardeerde steden en dorpen aan de grens met Gaza.

De fondsenwervende partner van Freij en Gantz, Ashtayeh, wordt aan westerlingen over het algemeen voorgesteld als een gematigde technocraat vanwege zijn universitaire opleiding in het Engels. Maar Ashtayeh's standpunten zijn net zo fanatiek antisemitisch en oorlogszuchtig als die van een doorsnee jihadist. In een toespraak tot de afgevaardigden op de jaarlijkse conferentie van de regerende Fatah-factie van de PA in juli, betoogde Shtayeh dat de Joden geen banden hebben met het land Israël of de bijbelse natie Israël. De hedendaagse Joden, zo zei hij, stammen af van de Russische Khazaren uit de zesde eeuw.

Op de klimaatveranderingsconferentie in Glasgow eerder deze maand, paste Ashtayeh de eeuwenoude "Joden-vergiftigen-de-putten"-bloedlaster aan zijn hedendaagse context aan. Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria, zo zei hij, vervuilen de natuurlijke hulpbronnen van "Palestina".

In wat volgens hem een off-record briefing was voor Israëlische Arabische journalisten eind september, zei Ashtayeh dat als Israël niet buigt voor alle territoriale en politieke eisen van de PLO, de PA haar krachten zal bundelen met Israëls Arabische minderheid, een verenigd leiderschap zal vormen en een oorlog zal voeren om de Joodse staat te vernietigen.

Dit brengt ons bij Shtayeh's baas, PA-voorzitter en PLO-chef Mahmoud Abbas. In september stelde Abbas Israël een ultimatum tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Hij zei dat Israël een jaar de tijd heeft om Judea, Samaria en Jeruzalem over te geven. Doet het dit niet, dan zal de PLO afzien van haar erkenning van Israëls bestaansrecht. Met andere woorden, hij vertelde Israël dat als het zich niet overgeeft, de PA haar terreuroorlog tegen de Joodse staat zal hervatten.

De ommekeer van de regering Bennett betreffende het beleid van Netanyahu had een nieuw tijdperk van vriendschap moeten inluiden tussen Israël en de Democraten en post-nationalistische West-Europeanen. Maar het tegendeel is gebeurd. Terwijl Biden met genoegen de Taylor Force Act negeert en de PA financiert, wordt zijn regering met de dag vijandiger tegenover Israël.

Vorige week onthield de VS zich van stemming in de Algemene Vergadering van de VN over een resolutie die het zogenaamde "recht op terugkeer" van Palestijnse "vluchtelingen" onderschrijft. Zoals de regering Biden goed begrijpt, is de Palestijnse eis voor een "recht op terugkeer" of onbelemmerde immigratie van miljoenen in het buitenland geboren Arabieren naar Israël en de PA, een eis voor Israëls vernietiging. Als de Joodse staat wordt overspoeld met miljoenen Arabische immigranten, zal het teniet worden gedaan.

Dus, terwijl de Israëlische regering de wereld rondrent om geld in te zamelen voor de oprichting van een Palestijnse terreurstaat, kan Washington niet langer zeggen dat zij het bestaan van Israël steunt.

Gezien in de context van het feitelijke beleid van zijn regering, is het duidelijk dat Bennetts verklaring in de Knesset een grote vervalsing was. Je hoeft niet te onderhandelen over de vestiging van een terreurstaat in het hart van Israël. Je kunt eenvoudigweg het geld bijeenbrengen om er één op te richten, de leiders ervan de controle geven over het grondgebied dat ze nodig zullen hebben om Israël aan te vallen, en de internationale gemeenschap ervan overtuigen dat Israël wil dat ze het Palestijnse terrorisme financieren. Dit is wat Bennett aan het doen is.

De regeringen Netanyahu hebben tien jaar nodig gehad om de schade te herstellen die het rampzalige Oslo-proces Israël heeft berokkend. Het zal nog vele jaren duren om de schade te herstellen die de regering Bennett nu het land berokkent.

Bron: Bennett Builds a Terror State - CarolineGlick.com