www.wimjongman.nl

(homepagina)


De-carbonisatie: Terraformering van planeet Aarde is nu aan de gang... gigantische machines worden geïnstalleerd in Iowa om "levensmoleculen" (CO2) uit de atmosfeer te zuigen en wereldwijde gewassen te laten mislukken

10 november 2021 - door Mike Adams

De decarbonisatie terraformering [atmosfeer verandering] van de planeet Aarde is nu aan de gang. Er is al een nieuw project gestart dat in vijf Amerikaanse staten megamachines zal installeren om "levensmoleculen" uit de atmosfeer te oogsten in een poging om de fotosynthese uit te schakelen en wereldwijd mislukte voedseloogsten te ontketenen die de menselijke beschaving vernietigen.

In Iowa wordt al landbouwgrond in beslag genomen via onteigening voor de bouw van de mechanische infrastructuur die de atmosfeer van de aarde onherbergzaam zal maken voor planten-, dieren- en mensenleven, als men toestaat dat dit blijft werken.

Het lijkt wel een scène die rechtstreeks uit de film Oblivion komt, waar gigantische oceaanoogstmachines het water van de planeet wegzuigen en de overgebleven menselijke overlevenden achterlaten op een dorre, dode wereld die door buitenaardse wezens is geplunderd. Maar in dit geval wordt de lucht van de planeet ontdaan van koolstof, het "Godselement" dat de basis vormt van het leven op aarde.

 

Het terravormingsproject dat op dit moment op de planeet Aarde wordt losgelaten heet "Heartland Greenway," en het camoufleert de ware bedoeling onder de dekmantel van "groene" initiatieven. De website voor dit project is Heartland Greenway en daar zul je ontdekken dat het er allemaal om gaat kooldioxidemoleculen uit de atmosfeer te zuigen en ze ondergronds te begraven waar planten de moleculen niet kunnen gebruiken voor fotosynthese.

Er wordt een echte CO2-pijpleiding aangelegd door vijf Amerikaanse staten om vloeibaar CO2 te vervoeren en ondergronds te begraven. De pijpleiding loopt door Iowa en heeft vertakkingen in South Dakota, Minnesota, Nebraska en Illinois.

Boeren staan machteloos om het project, dat via onteigening wordt doorgedrukt, tegen te houden. Zoals gerapporteerd via The Hawkeye:

Des Moines County Engineer Brian Carter vertelde de raad van toezichthouders op dinsdag tijdens de reguliere vergadering van de raad dat Navigator Heartland Greenway LLC aandringt op een pijpleiding voor het afvangen van koolstof om vloeibare kooldioxide door vijf midwestelijke staten te vervoeren.

In een brief van oktober aan Broeker van de Iowa Utilities Board staat: "Navigator heeft een voorstel ontwikkeld om in uw county een grootschalig pijpleidingsysteem voor koolstofafvang te bouwen en te exploiteren dat kooldioxide zal omzetten in vloeibare vorm en het vervolgens via een pijpleiding zal transporteren naar een permanente ondergrondse opslaglocatie."

"Ik weet niet zeker of we hier in dit district er veel over te zeggen hebben," zei Carter.

Het is schokkend dat geen van de lokale media de moeite neemt om boeren te vertellen dat CO2 het allerbelangrijkste molecuul is voor plantengroei. Globalisten zijn letterlijk het land van boeren aan het confisqueren om een terravormende [atmosfeer veranderende] infrastructuur op te zetten die het uiteindelijk bijna onmogelijk zal maken om gewassen te verbouwen.

Dit is een onweerlegbaar wetenschappelijk feit. Het wordt allemaal bevestigd in het proces van fotosynthese (zie hieronder).

CO2 uit de atmosfeer halen verlamt de fotosynthese, de basis van het op koolstof gebaseerde leven op Aarde

Alle planten hebben CO2 nodig om fotosynthese uit te voeren, het belangrijkste biochemische proces voor het leven op aarde. Zonder CO2 houdt al het leven op aarde op te bestaan.

Fotosynthese heeft drie inputs: Zonlicht, water en koolstofdioxide. Uit deze drie inputs produceren planten energie om te groeien en te bloeien. Zonder CO2 sterven alle planten op de hele planeet.

Alle mensen (en dieren) zijn gemaakt van koolstof, en het grootste deel van die koolstof begint in de atmosfeer. Via fotosynthese wordt de koolstof door planten gebruikt om verschillende moleculen en eiwitten te maken, en wanneer mensen planten of dieren eten, consumeren zij in feite de koolstof die ooit in de lucht aanwezig was.

Met andere woorden, alle mensen zijn gemaakt van koolstof uit de lucht, en zonder koolstof in de atmosfeer kan menselijk leven niet bestaan op de planeet.

Koolstofdioxide is de "God-molecule" voor het leven op aarde, en koolstof is het "God-element" dat al het leven ondersteunt. Toen de aarde een overvloedige voorraad kooldioxide in de atmosfeer had, was zij groener, natter en weelderiger, met uitgestrekte regenwouden die gebieden bedekten die nu woestijnen zijn (zoals veel gebieden in het Midden-Oosten). Wanneer de CO2 in de atmosfeer opraakt, wordt de aarde een koudere, drogere, onherbergzamere planeet met veel minder mogelijkheden om voedsel te produceren.

Wanneer NASA het heeft over terravorming van Mars en het veranderen in een planeet die bossen, dieren, rivieren, oceanen en menselijke kolonies kan onderhouden, is de nummer 1 molecule die nodig is om dit te bereiken koolstofdioxide. Mars kan nu niet geterraformeerd worden omdat er een tekort is aan koolstofdioxide.

Als je de CO2 uit de atmosfeer van de aarde haalt, wordt het een planeet zoals Mars: Levenloos, koud, en totaal ongeschikt voor menselijk overleven. Je verplettert de menselijke beschaving op een planetaire basis. Het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer is genocide op planetaire schaal.

Toch is dit precies wat het Heartland Greenway project beoogt te doen, allemaal onder het mom van "het verminderen van uw koolstofvoetafdruk".

De-carbonisatie is ontvolking

De oorlog tegen koolstof is een oorlog tegen op koolstof gebaseerd leven... en dat zijn wij! "De-carbonisatie" is ontvolking. Het elimineren van koolstof betekent het elimineren van het menselijk ras.

Bovendien is het afsluiten van pijpleidingen voor fossiele brandstoffen een aanslag op het Haber-proces dat koolwaterstoffen gebruikt om stikstof (in de lucht) om te zetten in ammoniak (NH3), waardoor de stikstof beschikbaar wordt voor planten. Ongeveer de helft van de huidige wereldbevolking is afhankelijk van het Haber-proces om te kunnen eten. Zonder koolwaterstoffen sterft letterlijk de helft van de wereldbevolking de hongerdood. Het afsluiten van aardgas, olie en fossiele brandstoffen is een directe aanval op het Haber-proces, wat betekent dat de kunstmestproductie wordt stilgelegd (dit gebeurt al). Zonder kunstmest kan je de wereld niet voeden. En zonder goedkope koolwaterstoffen uit fossiele brandstoffen, kun je geen kunstmest maken.

Massale hongersnood is al "ingebakken" voor 2022, en treft de meeste ontwikkelingslanden en zelfs sommige eerste wereldlanden.

Massale hongersnood zal volgend jaar gebeuren door het stilleggen van de kunstmestproductie. Maar het terraformen van de planeet om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen zal vele jaren duren om volledig te bereiken... misschien zelfs tientallen jaren. Ze lanceren de proefprojecten nu, met behulp van gedrukte fiatvaluta om het te financieren. Zodra het concept is bewezen, zullen ze hun terravormingsmachines over de hele planeet uitbreiden, de atmosfeer plunderen en al het plantenleven de moleculen ontnemen die wanhopig nodig zijn om voedsel, zuurstof en biodiversiteit te produceren.

Bestuivers zullen instorten. Voedselgewassen zullen mislukken. De menselijke beschaving zal totaal vernietigd worden. Ontkoling is een totale oorlog tegen het leven op Aarde.

Als we de de-carbonisatie niet stoppen, zal het leven op Aarde ophouden te bestaan zoals we het kennen.

We liggen onder een aanval op planetaire schaal. De mensheid moet terugvechten of ten onder gaan.

Bron: Decarbonization TERRAFORMING of planet Earth is now under way… giant machines to be installed in Iowa to suck “life molecules” out of the atmosphere and cause global crops to FAIL