www.wimjongman.nl

(homepagina)


Taliban ziet terugtrekking VS uit Afghanistan als vervulling van Islamitische eindtijdprofeet over Jeruzalem

12 oktober 2021 - doorChris Mitchell

JERUZALEM, Israël - Velen in het Westen zien de terugtrekking van de VS uit Afghanistan als een geopolitieke ramp en een epische tragedie voor de achterblijvers onder Taliban-regime.

De Taliban en andere radicale moslims zien hun overname van Afghanistan niet alleen als een militaire overwinning, maar ook als een vervulling van de islamitische profetie.

Op de Twitter-pagina van de Taliban stond deze boodschap: "Zwarte vlaggen zullen oprijzen uit Khorasan en niets zal hen kunnen terugsturen."

Joel Richardson, de auteur van de bestseller De Islamitische Anti-Christ, legde uit waarom deze Islamitische profetie zo belangrijk is op CBN's recente webinar, "Afghanistan: Wat is het volgende na de VS terugtrekking."

"Dit is heel belangrijk. Ik heb dit nog helemaal niet horen bespreken in de mainstream media. Maar als we kijken naar enkele van de belangrijkste eindtijd-profetieën binnen de islam. Ik bedoel, een van de grootste profetieën. Dat is een profetie die zegt dat legers met zwarte vlaggen zullen komen uit het gebied van het oosten of Khorasan," zei Richardson.

Khorasan is een oud land dat het moderne noordwesten van Pakistan, het oosten van Iran, en heel Afghanistan omvat.

"Er staat dat er een leger zal komen uit Khorasan met zwarte vlaggen en dan staat er dit: 'Als je ze ziet, geef ze dan je trouw. Zelfs als je over ijs moet kruipen. Want dit is het leger van de Mahdi,' of in het Engels, je kunt gewoon zeggen de Mahdi, de vice-regent van Allah. Dus, dit is een van hun grootste eindtijd profetieën," zei Richardson.

Sheikh Imran Hosein, een bekende moslimdeskundige op het gebied van islamitische profetieën legde de Amerikaanse terugtrekking in Afghanistan uit aan de hand van deze profetie op zijn YouTube-kanaal.

"Afghanistan is het hart van Khorasan," zei Hosein. "Wat er in Afghanistan gebeurt, valideert de profetie van Profeet Mohammed ... dat de moslimlegers die ontworpen zijn om uit Afghanistan te komen, uit Khorasan ... niemand zal in staat zijn om het te stoppen totdat het Jeruzalem bereikt."

De profetie zegt dat Jeruzalem het einddoel zal zijn van het leger van de Mahdi wanneer zij hun vlaggen hier op de Tempelberg planten.

"Jeruzalem is de barometer. Jeruzalem is het epicentrum. Jeruzalem is het doel en het doelwit van Satan. Dat is waar Jezus zal terugkeren, de troon van zijn vader David zal herstellen en van daaruit over de wereld zal heersen. Satan is zich daar zeer van bewust," zei Richardson.

Hoewel veel moslims deze profetie niet onderschrijven, zegt Richardson dat we moeten begrijpen hoe delen van de islamitische wereld de terugtrekking van de VS uit Afghanistan zien.

"Als christenen hechten wij natuurlijk geen geloof aan de islamitische profetie, die is niet door God ingegeven. Het is grotendeels geïnspireerd door Satan, maar het punt is dit: het geeft ons een blik in het draaiboek van de vijand. Moslims, veel Moslims die zich zeer bewust zijn van hun eigen profetieën, zien dit als de vervulling van Islamitische profetie en er zit kracht in profetie. Het is een geweldig rekruteringsmiddel."

De Taliban zien zichzelf als dit leger van Khorasan en de ISIS-tak in Afghanistan noemt zichzelf ISIS-K, K voor Khorasan. Gezien de ontwikkelingen na de terugtrekking van de VS, is het waarschijnlijk dat Afghanistan nu een magneet wordt voor geradicaliseerde moslims over de hele wereld om zich aan te sluiten bij de zwarte vlaggen van Khorasan.

Bron: Taliban Sees US Pullout from Afghanistan as Fulfillment of End Times Islamic Prophecy About Jerusalem | CBN News