www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat is het werkelijke aantal sterfgevallen als gevolg van vaccinaties?

Door Antonio R. Chaves - 23 juni 2021

Op basis van officiële gegevens van Open VAERS en de CDC zijn 5993 Amerikanen overleden op een totaal van 146.171.792 Amerikanen die volledig zijn gevaccineerd vanaf 11 juni. Dit komt overeen met een verhouding van ongeveer vier sterfgevallen op 100.000 volledig gevaccineerden.

Wanneer de VAERS-sterftecijfers worden vergeleken met de COVID-19-vaccinatiecijfers van december tot juni, komt er een vreemd patroon naar voren: Het aantal sterfgevallen als gevolg van vaccinaties daalt juist wanneer de vaccinatiegraad in april een piek bereikt (grafiek 1). Dit impliceert dat het VAERS-sterftecijfer op 1 februari begon bij 18 per 100.000 en vervolgens daalde tot ongeveer 3,1 per 100.000 op 1 juni (tabel). Als deze opmerkelijke trend zich werkelijk heeft voorgedaan, waarom heeft dit dan niet de krantenkoppen gehaald?

()

Grafiek 1: Vergelijking van VAERS-sterftecijfers per maand met de totale vaccinatiecijfers van december 2020 tot juni 2021. Vaccinatiecijfers zijn afkomstig van de COVID Data Tracker van de CDC. De sterftecijfers zijn afkomstig van VAERS.

Datum in 2021

Cumulatieve VAERS-sterfgevallen

Cumulatieve volledig gevaccineerden

Berekende sterfgevallen
per 100K volledig gevaccineerden

1 februari

1395

7.617.413

18

1 maart

2577

29.435.446

8.8

1 april

3679

63.676.884

5.8

1 mei

4232

110.085.143

3.8

1 juni

4375

139.242.635

3.1

Tabel: Vergelijking VAERS-sterftecijfers per 100K gevaccineerden in de tijd. Het sterftecijfer door vaccins werd berekend door het aantal VAERS-doden per maand te delen door het totale aantal gevaccineerden. Het cumulatieve totaal aantal gevaccineerden werd verstrekt door de COVID Data Tracker van de CDC.

Steve Kirsch, uitvinder/ondernemer uit Silicon Valley, beweert dat "bronnen van binnenuit" hem hebben verteld dat het werkelijke aantal sterfgevallen 25.800 bedraagt en dat de CDC de meeste sterfgevallen als gevolg van vaccins heeft "heringedeeld". Dit zijn ernstige beschuldigingen en gezien de alomtegenwoordigheid van "anonieme bronnen" die nepnieuws verspreiden, is het onverstandig om deze informatie door te geven, tenzij het leidt tot aanwijsbaar bewijs.

Gelukkig heeft Kirsch niet alleen een anonieme bron geciteerd. Hij gaf ook instructies voor het verkrijgen van toegang tot deze "verborgen" sterfgevallen van de CDC op het 20:20-tijdpunt van deze video. Aan de hand van deze instructies heb ik het CDC bestand gedownload en vastgesteld dat de "niet-geclassificeerde" sterftecijfer trend "toevallig" de vaccinatie trend volgt met een opmerkelijke consistentie (Grafiek 2).

()

Grafiek 2: Vergelijking van de "ongeclassificeerde" sterftecijfers per week met de algemene vaccinatiecijfers van december 2020 tot juni 2021. Vaccinatiecijfers zijn afkomstig van de COVID Data Tracker van het CDC. De sterftecijfers zijn afkomstig van de CDC's "Weekly Provisional Counts of Deaths by State and Select Causes".

Als de waarden van vóór december (linkerbalk in grafiek 3) worden afgetrokken van de waarden van december tot juni (rechterbalk in grafiek 3), bedraagt het aantal extra "niet-geclassificeerde" sterfgevallen 32.060. Dit is vergelijkbaar met Steve Kirsch's verschil van 25.800 (mijn berekening kan hoger zijn omdat ik de gegevens een paar dagen nadat Kirsch de video had gepost, heb gedownload).

()

Grafiek 3: Totaal aantal "niet-geclassificeerde" sterfgevallen voor en na de beschikbaarheid van vaccins. De sterftecijfers zijn afkomstig van CDC's "Weekly Provisional Counts of Deaths by State and Select Causes".

Een totaal van 32.060 met vaccins verband houdende sterfgevallen van december tot juni komt neer op een sterftecijfer van 21 per 100.000 volledig gevaccineerden. Dit is bijna hetzelfde als het VAERS-sterftecijfer dat voor begin februari werd geregistreerd (tabel). Is dit weer een "toeval"?

Laten we omwille van het argument eens aannemen dat een groot aantal mensen die deze "niet-geclassificeerde" sterfgevallen meldden, niet zeker wisten of hun dierbare aan het vaccin was overleden, zodat zij vermeden aan VAERS te rapporteren uit angst te worden vervolgd voor het federale misdrijf van "onjuiste rapportage". Hoe kan het CDC deze trend van "niet-geclassificeerde" sterfgevallen niet hebben opgemerkt?

Laten we, omwille van het argument, eens aannemen dat de CDC na februari is begonnen met het overbrengen van een groot aantal ongewenste voorvallen in verband met vaccins naar een andere database om ervoor te zorgen dat hun vaccinatiecampagne zonder onderbreking doorging.

Occam geeft de voorkeur aan het tweede scenario, maar hoe dan ook heeft de CDC heel wat uit te leggen.

Antonio Chaves doceert biologie aan een lokale gemeenschapsschool. Zijn interesse in economische en sociale vraagstukken komt voort uit zijn ervaring als docent milieukunde. Zijn oudere artikelen met grafieken en afbeeldingen zijn hier beschikbaar.

Afbeeldingen: Antonio Chaves

Bron: What is the true number of vaccine-related deaths? - American Thinker