www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen: De strijd om het stelen van wederopbouwfondsen

door Khaled Abu Toameh - 14 juni 2021

  • De Palestijnse Autoriteit zegt dat zij de enige partij moet zijn die de leiding heeft over de wederopbouw en dat alle fondsen via haar regering moeten worden gekanaliseerd. Hamas daarentegen, dringt erop aan dat de fondsen van de internationale gemeenschap rechtstreeks naar haar kas worden gestuurd.

  • "De Palestijnen moeten deze Iraanse bezetting in Palestina opheffen, zodat ze in vrede kunnen leven." - Nora Shanar, Saoedische auteur, Elaph, 10 mei 2021.

  • De boodschap van de Arabieren en Moslims aan de regering Biden en andere Westerse donoren is: Stop met het spenderen van geld aan corrupte en mislukte Palestijnse leiders, wier handelsmerk het stelen van internationale fondsen is. De Palestijnen hebben niet zozeer geld nodig als wel nieuwe leiders wier inzet voor het welzijn van hun volk zwaarder weegt dan hun belangstelling voor hun eigen zakken.
 

Egypte heeft alles in het werk gesteld om de Palestijnen in de Gazastrook te helpen na de recente ronde van gevechten tussen Israël en Hamas. Maar de leiders van de Palestijnse Autoriteit en Hamas geven maar om één ding: het vullen van hun eigen schatkist met geld dat bestemd is voor lijdende Palestijnen. Afbeelding: Een hulpkonvooi met bouwmateriaal en materiaal geleverd door Egypte komt aan in de Gazastrook via de Rafah-overgang op 4 juni 2021. (Foto door Said Khatib/AFP via Getty Images)

Vorige maand slaagde Egypte in zijn poging om een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas te bereiken. Sindsdien is Egypte er echter niet in geslaagd om een akkoord te bereiken tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit over de wederopbouw van gebouwen en huizen die werden verwoest tijdens het 11-daagse Israël-Hamas conflict.

Egypte heeft alles in het werk gesteld om de Palestijnen in de Gazastrook te helpen na de recente ronde van gevechten tussen Israël en Hamas.

Ten eerste heeft de Egyptische president Abdel Fattah Sisi 500 miljoen dollar toegezegd als bijdrage aan de wederopbouw. (Qatar heeft een soortgelijk bedrag beloofd voor de wederopbouw van de Gazastrook).

Ten tweede zond Egypte het hoofd van zijn algemene inlichtingendienst, Abbas Kamel, naar de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever voor besprekingen met leiders van Hamas en de Palestijnse Autoriteit over het plan voor de wederopbouw.

Ten derde heeft Egypte tientallen bulldozers, kranen en ingenieurs naar de Gazastrook gestuurd als onderdeel van haar inspanningen om te helpen bij de wederopbouw.

Ten vierde nodigde Egypte vertegenwoordigers van verschillende Palestijnse groeperingen, waaronder de Palestijnse Autoriteit en Hamas, uit naar Caïro voor besprekingen over manieren om de Palestijnen in de Gazastrook te helpen die hun huizen waren kwijtgeraakt tijdens de gevechten met Israël. Egypte hoopte ongetwijfeld ook dat de leiders van de groeperingen eindelijk een akkoord zouden bereiken over de beëindiging van het geschil tussen Hamas en de Fatah-factie van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit.

Op 10 juni stelden de Egyptenaren de Palestijnse groeperingen in kennis van een besluit om de vergadering van de groeperingsvertegenwoordigers tot nader order uit te stellen, die in Caïro zou plaatsvinden onder auspiciën van ambtenaren van de Egyptische Algemene Inlichtingendienst. Het besluit om de bijeenkomst op het laatste moment af te gelasten, kwam nadat de vertegenwoordigers van de Palestijnse groeperingen reeds in Caïro waren aangekomen.

Volgens berichten in diverse Arabische media kwam de Egyptische stap in het licht van een scherp geschil dat was uitgebroken tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas over de vraag welke partij verantwoordelijk zou zijn voor de wederopbouwinspanningen in de Gazastrook.

De Palestijnse Autoriteit zegt dat zij de enige partij kan zijn die verantwoordelijk is voor de wederopbouw en dat alle fondsen via haar regering moeten worden gekanaliseerd. Hamas, daarentegen, staat erop dat de fondsen van de internationale gemeenschap rechtstreeks naar haar schatkist worden overgemaakt.

Kortom, de Palestijnse Autoriteit en Hamas zeggen dat zij elkaar niet vertrouwen wat betreft de honderden miljoenen dollars die door Egypte en andere landen zijn toegezegd om bij te dragen aan de wederopbouw in de Gazastrook.

"De Palestijnse Autoriteit kan niet vertrouwd worden met de fondsen voor de wederopbouw, en het wil de Gazastrook niet helpen," zei de Palestijnse politieke analist Eyad al-Qarra. "De Palestijnse Autoriteit bestaat om op economisch niveau het bloed van het Palestijnse volk weg te zuigen, en het wil profiteren en haar budget nieuw leven inblazen ten koste van het lijden van ons volk."

Azzam al-Ahmed, een hoge Fatah-functionaris, zei dat zijn partij de Egyptenaren had laten weten dat de wederopbouw moet worden uitgevoerd onder toezicht van de Palestijnse Autoriteit. Ahmed beschuldigde Hamas ervan een "mediacampagne" te voeren tegen de Palestijnse Autoriteit op een manier die "de nationale eenheid schaadt en de rol van de Palestijnse Autoriteit negeert" bij de wederopbouw van de Gazastrook.

De Palestijnse Autoriteit en Hamas hebben goede redenen om elkaar te verdenken. Zij zijn met elkaar in oorlog sinds 2007, toen Hamas een gewelddadige staatsgreep pleegde tegen de Palestijnse Autoriteit en de controle over de Gazastrook overnam.

Beide partijen worden bovendien al geruime tijd beschuldigd (door de Palestijnen) van financiële corruptie en het verkeerd omgaan met overheidsgeld.

Het geschil tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas over het geld voor de wederopbouw leidde tot scherpe veroordelingen van verschillende Palestijnen en Arabieren. Zij beschuldigden de twee partijen ervan prioriteit te geven aan hun eigen belangen ten koste van het Palestijnse volk. De Palestijnen en Arabieren vreesden dat de controverse donoren zou ontmoedigen om te helpen bij de wederopbouw van de Gazastrook.

Sommige Palestijnen lanceerden een "volkscampagne", waarin ze de Golfstaten opriepen om de Palestijnse Autoriteit en haar president, Mahmoud Abbas, geen geld te geven voor de wederopbouw van de Gazastrook "vanwege de welig tierende corruptie en het plunderen van donatiefondsen."

"De sympathisanten die bereid zijn om te doneren vragen zich af wie de fondsen voor de wederopbouw zal ontvangen," merkte Emirati politiek analist Mohammed Yousef op.

"Zij [de donateurs] vertrouwen Hamas niet, dat ondergedompeld is in corruptie en discriminatie van de inwoners van de Gazastrook. De bewoners weten dat het grootste deel van de fondsen terecht zal komen op geheime [bank]rekeningen van Hamas en haar leiders en voor het uitvoeren van smokkelactiviteiten. De Palestijnse Autoriteit, die zeer corrupt is, wil de leiding hebben over de wederopbouwprojecten en haar leiders willen al het geld."

De Saoedische schrijfster Nora Shanar zei dat ze tegen het geven van geld is aan de door Iran gesteunde Palestijnse terreurgroepen, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, in de Gazastrook. De twee groepen, voegde ze eraan toe, "leiden [Palestijnse] jongeren naar de vernietiging in opdracht van Iran."

"De Palestijnen moeten deze Iraanse bezetting in Palestina verwijderen, zodat ze in vrede kunnen leven. Moslims zullen niet te bewegen zijn om hun geld aan hen te doneren. De terroristische organisaties willen de Arabieren en moslims misleiden."

De vete over de wederopbouwfondsen toont verder de volslagen onverschilligheid aan van de Palestijnse leiders voor het welzijn van hun volk. De leiders van de Palestijnse Autoriteit en Hamas geven maar om één ding: het vullen van hun eigen schatkist met fondsen die bestemd zijn voor lijdende Palestijnen. De strijd toont ook aan dat het hernieuwde gepraat van de regering-Biden over een "tweestatenoplossing" een illusie is: de Palestijnen kunnen het zelfs niet eens worden over het houden van verkiezingen of het herbouwen van vernielde gebouwen voor hun eigen volk.

Te oordelen naar de reacties van veel Arabische en islamitische gebruikers van sociale media, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de Arabische en islamitische landen bereid zullen zijn hun geld in de handen van de Palestijnse Autoriteit en Hamas te stoppen. De Palestijnen betalen opnieuw de prijs voor de incompetentie en corruptie van hun leiders.

De boodschap van de Arabieren en Moslims aan de regering Biden en andere Westerse donoren is: Stop met het spenderen van geld aan corrupte en mislukte Palestijnse leiders, wier handelsmerk het stelen van internationale fondsen is. De Palestijnen hebben niet zozeer geld nodig als wel nieuwe leiders wier inzet voor het welzijn van hun volk zwaarder weegt dan hun belangstelling voor hun eigen zakken.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: The Battle to Steal Reconstruction Funds :: Gatestone Institute