www.wimjongman.nl

(homepagina)
()

Soms....

... worden we ons onmiddellijk bewust van iets waar we nooit eerder aan gedacht hebben. Dat is het geval met de wereldscheepvaart. Waarschijnlijk waren maar weinig mensen zich bewust van het massale zeeverkeer, en de monster vrachtschepen die wereldvracht vervoerden over de zeven zeeën. En toen gebeurde het. Door subtiele veranderingen in de wereldmaatschappij, waaronder COVID-19, verscheen er een wereldwijd fenomeen in de media toen deze schepen ankers lieten vallen in de havens van de wereld. Daar dreven ze rond, niet in staat om degenen te vinden die hun enorme ladingen wilden lossen en vervoeren. De haven van Los Angeles was regelmatig op de televisie te zien, terwijl paniekerige omroepers ons vertelden dat we dit jaar vroeg kerstinkopen moesten doen. Volgeladen schepen dreven zo ver als het oog kon zien.

En dat is nog maar het begin. Alles, van bouwmaterialen tot auto's tot kleine flesjes oogdruppels, raakte evenzeer opgesloten in die reusachtige zeecontainers. De grootste verkeersopstopping ter wereld heeft gevolgen voor alles op aarde.

Verrassend genoeg zul je, als je de Bijbel zorgvuldig leest, een aantal tot nadenken stemmende verwijzingen vinden die spreken over wereldwijde scheepvaart. Een daarvan is te vinden in de Psalmen. Het gaat over de gevaren van wereldwijde scheepvaart. Psalm 107 geeft ons een blik vanuit Gods perspectief. Zijn boodschap: De scheepvaart komt het best tot stand onder Zijn zegen:

"Zíj zien de werken van de HEERE en Zijn wonderen in de diepte. Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren; hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. (Ps. 107:24-31).

Het slotvers van deze Psalm laat een waarschuwing horen die ons helemaal meeneemt naar het einde van het boek Openbaring, waarin we getuige zijn van de vernietiging van de wereldscheepvaart onder het oordeel van God:

"En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:" (Openb. 18:9-11).

Hier - vlak voor de wederkomst van Christus - stort het wereldomvattende handelssysteem van financiën, handel en reizen ineen en verbrandt.

"De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest." (Openb. 18:15-19).

Er komt een tijd dat geld de wereld niet meer rond doet gaan! Dus, de volgende keer dat je die containerschepen ziet wachten om uitgeladen te worden, denk dan aan hun uiteindelijke lot.

Gary Stearman

Bron: What Does the Bible Say About the Broken Supply Chain?