www.wimjongman.nl

(homepagina)


SLANGENGIF ZOU HET GENEESMIDDEL KUNNEN ZIJN VOOR COVID, EN HET HEEFT MESSIAANSE IMPLICATIES

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 1 september 2021

()

Toen zei Hasjem tegen Mosje: "Maak een slangfiguur en monteer het op een standaard. En als iemand die gebeten is ernaar kijkt, zal hij herstellen." Numeri 21:8 (De Israël BijbelTM)

Onderzoekers hebben een mogelijk geneesmiddel voor COVID ontdekt, ingebed in het gif van een van de meest gevreesde slangen van Zuid-Amerika. Deze remedie, afkomstig van een slangachtige bron van de dood, wordt in de Bijbel gesuggereerd en er wordt ook voorspeld dat het een essentiële rol zal spelen in de uiteindelijke verlossing.

SLANGENGIF

Reuters meldde maandag dat Braziliaanse onderzoekers een molecule in het gif van een slang hebben ontdekt die de voortplanting van het coronavirus in apencellen met 75% remt. De ontdekking wordt aangeprezen als de eerste stap in de ontwikkeling van een geneesmiddel dat doeltreffend is tegen het nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt.

"We hebben kunnen aantonen dat dit bestanddeel van slangengif in staat was om een zeer belangrijk eiwit van het virus af te remmen," zei Rafael Guido, een professor aan de Universiteit van Sao Paulo en een auteur van de studie. "Het is de eerste stap in een lange reis. Het proces is erg lang."

De specifieke molecule is een peptide, een korte keten van aminozuren verbonden door peptidebindingen, die zich kan binden met een enzym van het coronavirus, PLPro genaamd, dat essentieel is voor de reproductie van het virus. De antibacteriële eigenschappen van het slangenpeptide zijn reeds bekend bij wetenschappers.

"We konden zien dat de peptiden in het gif niet alleen de ontwikkeling van het virus in vitro, in de cel, remden, maar we konden hier in het lab ook zien dat het in staat was een van de eiwitten te remmen die zeer belangrijk is voor het vermogen van het virus om zich te vermenigvuldigen," zei Guido.

Helaas is de jararacussu pit viper een zeer giftige soort die endemisch is voor Zuid-Amerika. Het is een van de meest gevreesde slangen in Zuid-Amerika en kan tot 2,20 meter groot worden.

SLANG STAAT GELIJK AAN MESSIAS (Vert. Antichrist)

Rabbi Eyal Riess, directeur van het Tzfat Kabbalah Centrum, was niet verbaasd dat er een mogelijk geneesmiddel was ontdekt in zo'n dodelijk slangengif.

"Adam werd verondersteld eeuwig te leven, maar de dood werd in de wereld gebracht via de slang, wat wij de kus van de slang noemen," zei Rabbi Riess. "De wortelbron van de dood is de slang, want die bracht zonde en onreinheid in de wereld. De wortel van alle genezing was vervat in de slang, de bron van alle dood."

"De moderne geneeskunde gebruikt dit Bijbelse concept om vaccins te maken die afgeleid zijn van de ziekte," merkte Rabbi Riess op. "Op dezelfde manier worden antigiffen gemaakt van het gif dat ze moeten bestrijden."

Het is ook interessant dat de twee symbolen van de geneeskunde, de Caduceus en de Staf van Asclepius voorzien zijn van slangen.

"Hierop wordt ook gezinspeeld in de Para Adumah (Rode Vaars)," zei Rabbi Riess. "Para Adumah (פרה אדומה) is dezelfde letters als refuah domah (רפואה דומה genezing is vergelijkbaar) wat impliceert dat de genezing uit dezelfde bron komt als de ziekte."

De rabbi verwees naar de episode in de woestijn na de Exodus uit Egypte, waarin de Kinderen van Israël klaagden over het manna (Numeri 21). Een plaag van giftige slangen werd gezonden en velen van hen stierven. Als remedie plaatste Mozes een koperen slang op een staf en iedereen die door een slang was gebeten, zou naar de koperen slang moeten kijken en genezen worden.

"Natuurlijk was de genezing niet te danken aan het kijken naar het beeld," zei Rabbi Riess. "De genezing kwam door het gebed en het geloof dat door het beeld werd opgeroepen."

Rabbi Riess merkte op dat het woord voor slang (נחש, nachash) in wezen wordt herhaald in het woord voor koper (נחושת nechoshet).

"De gematria (Hebreeuwse numerologie) van nachasj is 358, hetzelfde als Messias (משיח moshiach)," zei Rabbi Riess. "Wanneer de Moshiach in zijn geheel wordt geopenbaard, zal de ultieme genezing voor elke kwaal in de wereld zijn. Maar dit zal worden bereikt door geloof in de Ene God en niet door de tussenkomst van medicijnen."

Uitleg over de getalswaarde van de woorden Messias en Slang.

De Zohar (de basis van de Joodse mystiek) legt uit dat de kwade neiging, verpersoonlijkt door de slang in Eden, een opleving zal maken in de dagen voor de Messias, verleid om te komen drinken van de enorme niveaus van heiligheid die in de wereld zullen verschijnen in het einde der dagen.

Een ander verband tussen de nederige slang en heiligheid is impliciet in de Hebreeuwse woorden. De letters van het woord נחש (nachash; slang) kunnen worden herschikt om חושן (choshen; borstschild) te spellen, gedragen door de hogepriester in de Tempel. De Zohar stelt dat de tikkoen (rechtzetting) van de zonde van de slang in de Hof van Eden zou worden volbracht in de Derde Tempel door middel van de borstplaat. In het borstschild waren 12 edelstenen verwerkt, die elk een stam van Israël voorstelden. Wanneer de koningen van Israël geconfronteerd werden met een moeilijke situatie, konden zij navraag doen en de stenen van het borstschild zouden opeenvolgend schitteren, waardoor zij een goddelijk antwoord op hun vraag kregen. Dit was een tikkoen voor de slang die Eva een bedrieglijk antwoord gaf.

HET IS NIET NODIG DE SLANG TE VANGEN

Gelukkig hebben de onderzoekers een methode ontdekt om de peptide in het laboratorium te synthetiseren, waardoor het niet nodig is om in het wild op de adder te gaan jagen.

"We zijn op onze hoede voor mensen die in Brazilië op de jararacussu gaan jagen en denken dat ze de wereld gaan redden... Dat is het niet!" zei Giuseppe Puorto, een herpetoloog die de biologische collectie van het Butantan Instituut in Sao Paulo leidt. "Het is niet het gif zelf dat het coronavirus zal genezen."

Onderzoekers zullen de efficiëntie van verschillende doses van de molecule evalueren en nagaan of het in staat is te voorkomen dat het virus in de eerste plaats de cellen binnendringt, aldus een verklaring van de Staatsuniversiteit van Sao Paulo (Unesp), die ook bij het onderzoek betrokken was. In de volgende fase van het onderzoek zal de stof in menselijke cellen worden getest.

Bron: Snake venom could be the cure for Covid and it has Messianic implications