www.wimjongman.nl

(homepagina)


Reactie van iemand die schrijft onder het pseudoniem 'Oma'

Op 24 maart 2021.

Behalve al een heel jaar bestookt te worden door desinformatie en nepnieuws door de msm en staats leugenmedia over een onbewezen crisis van het corona griepvirus voor onwettige wurgmaatregelen, beginnen gemeenten nu al de burgers eenzijdige propaganda aan huis te leveren om te overtuigen tot vaccineren.

Met een initiatief van enkele huisartsen en het gemeentebestuur in een brief wordt getracht de burgers in de gemeente met eenzijdige propaganda te overtuigen om zich vrijwillig als proefkonijn aan te bieden voor dit wereldwijde, medisch experiment.

Deze huisartsen beweren dat zij zich allemaal zullen laten vaccineren om mensen aan te zetten hetzelfde te doen.

De indruk wordt nog steeds gewekt dat wij dit virus moeten en kunnen stoppen door vaccinatie, de wortel voor de snuit voor de terugkeer naar een normaal leven wordt eveneens weer gebruikt – intimidatie, belofte, chantage – de indruk wordt gewekt dat het vaccin veilig zou zijn en de oplossing zou zijn voor een virus dat altijd heeft bestaan en nooit meer zal verdwijnen.

De indruk wordt gewekt dat we nog steeds verspreiding moeten tegengaan terwijl intussen zogoed als iedereen reeds immuun is vermits dit griepvirus al meer dan een jaar rondwaart en de levenscyclus van een griepvirus maximaal 10 weken bedraagt.

Ze halen alles uit de kast om mensen te overtuigen om zichzelf vrijwillig schade te berokkenen als proefkonijn door een experimenteel vaccin.

De bijwerkingen worden geminimaliseerd en ook weer wordt de indruk gewekt dat er geen risico’s en gevolgen op lange termijn zullen zijn.

Er wordt met geen woord gerept over de verschillende vaccins: vectorvaccins van oa astrazenica waardoor reeds talloze doden door bloedklontering en tromboses vielen en het experimentele mRNA vaccin van pfizer dat ons menselijk genoom zal veranderen.

Dit gemeentebestuur misleidt haar burgers door de risico’s van deze vaccins te verzwijgen en enkel eenzijdige propaganda aan huis te leveren.

Wat betreft de huisartsen die hun medewerking verlenen aan deze weerzinwekkende misleiding:

Artsen hebben de plicht om op de hoogte te zijn van belangrijke ontwikkelingen op hun vakgebied zodat de burgers met een gerust gemoed hun vertrouwen kunnen stellen in artsen om hen niet enkel bij te staan in ziekte en voor genezing maar ook te behoeden voor enige gezondheidsschade, vooral bij onenigheid in de medische wereld en tegenstrijdigheden van collega’s, door te kiezen om zich te onthouden van enig advies waaruit gezondheidsschade zou kunnen voortvloeien zoals zij gezworen hebben door hun eed van Hippocrates.

Ofwel zijn deze artsen onwetend over wetenschappelijk bewezen feiten van vaccinatieschade van de afgelopen 30 jaar alsook de recente vaccin slachtoffers door tromboses en bloedklontering na vaccinatie met het astrazenica vaccin om nog maar te zwijgen over de verklaring van de farmaceuten zelf van onbekende gevolgen van hun experimentele mRNA vaccins en dan zijn deze huisartsen onbekwaam als arts en ons vertrouwen niet waard.

Ofwel zijn deze artsen wel bekend met deze feiten maar laten zij zich gewetenloos voor de politieke kar spannen, zijn ze bekend met de risico’s van dit nooit gebruikte, experimentele mRNA-vaccin op de mensheid maar is eigenbelang belangrijker dan de volksgezondheid met schending van hun eed van Hippocrates en dan zijn deze artsen kwaadaardig en ook ongeschikt als artsen.

In beide gevallen zijn deze huisartsen kwakzalvers en een schande voor het beroep van genéésheer.

Mondmaskers schaden de gezondheid door het constant inademen van co2 en belemmeren de vrije ademhaling met een tekort aan zuurstof in het bloed tot gevolg.

Herhaaldelijk desinfecteren van handen vernietigt de goede bacteriën en virussen die een mens nodig heeft om te leven en ondermijnt het afweersysteem waardoor mensen net kwetsbaarder worden voor infecties en ziekten.

Zelfs een medische leek begrijpt dit.

Om dan nog maar te zwijgen over wat de gevolgen van de vaccins zullen teweeg brengen in de nabije toekomst en op latere termijn.

De noodmaatregelen zijn schadelijker voor de volksgezondheid dan het virus, dat nooit een dodelijke bedreiging voor de volksgezondheid, gelijk aan de ebola- dreiging, is geweest en waarvoor er dus geen geldige reden noch bewijs bestaat voor een medische crisissituatie dat noodmaatregelen zou kunnen rechtvaardigen.

Als artsen hiervan onwetend zijn, dan zijn het kwakzalvers, de naam arts onwaardig.

De gemeentelijke overheid schuift haar verantwoordelijkheid af en verschuilt zich achter de federale, vlaamse overheid of de andere propaganda websites met eenzijdige informatie zonder volledige informatie waarop de burger recht heeft.

Dit is weerzinwekkende propaganda door halve waarheden en het verzwijgen van de risico’s en werkelijkheid.

Elke burger heeft het recht op correcte, volledige en waarheidsgetrouwe informatie om zelf een mening te kunnen vormen om met hun recht op zelfbeschikking de beslissing te maken dat hun hele verdere leven en gezondheid zal beïnvloeden.

En mensen, vergis je niet. Het weigeren van vaccinatie is overweldigend als gemeenten al mensen gaan proberen te overtuigen met aan-huis-propaganda voor vaccinatie door huisartsen in de gemeente als voorbeeld te stellen en eerder al politici openbaar zich zogenaamd hebben laten vaccineren.

Dat betekent dat de prikstraten leeg blijven, net zoals eerder de teststraten leeg bleven en dat de meerderheid vd bevolking vaccinatie weigert maar de leugenmedia maakt ons wijs dat iedereen staat te dringen, enkel om de indruk te geven dat de meerderheid en zelfs artsen zich wel willen laten vaccineren in de hoop dat het de kudde schaapjes aanzet om te volgen en zich gewillig zullen laten vaccineren.

Iedereen beseft dat er mogelijk en haast zeker geen echt vaccin in die spuiten zal zitten bij politici en artsen maar dat het enkel toneel is om de massa te kunnen overtuigen en erin te luizen om zich vrijwillig te laten vaccineren want verplichting waagt en kan de politiek niet en dat weten ze, daarom halen ze alles uit de kast om te overtuigen want het moet vrijwillig blijven zodat bij vaccinatie schade achteraf gezegd kan worden dat ze de vaccinatie zelf gewild en de risico’s vrijwillig genomen hebben. Politieke judassen kunnen dan hun handen in onschuld wassen voor vaccinatie slachtoffers en -doden en dat kunnen ze niet als ze vaccinatie zouden verplichten.

Overgenomen van Xandernieuws uit het commentaar van lezers.