www.wimjongman.nl

(homepagina)


Verslag van dag 11 in Israël

Shalom beste lezers,

Mogelijk is dit de laatste update omdat vanavond gesproken is over een bestand tussen Hamas en Israel. Op dit moment zijn ons nog niet alle details bekend. Wat wel bekend is, is dat ondanks dat men spreekt over een bestand de lukraak beschietingen in Israel continue doorgaan. Raketten blijven vallen op ons land en er blijft het gevaar van oplaaiend geweld in de steden en ook bij de Arabische dorpen om ons heen.

DE VS heeft Israel enorm onder druk gezet terwijl heel veel Israëliërs, vooral hen die in het zuiden wonen, liever hadden gezien dat Hamas vleugellam zou worden. Het doet pijn want waar is het begrip voor Israels nijpende situatie? Het handvest van Hamas stelt dat men niet moet rusten voor elke jood is vermoord. Dus een wapenstilstand geeft hen meer tijd om nog meer wapens binnen Gaza te smokkelen en helemaal van voren af aan te beginnen, we hebben het keer op keer gezien; ze zullen niet stoppen voor ze de joden allemaal uitgeroeid hebben en Israel niet meer bestaat. Maar de druk ligt heel hoog, zeker met de televisiebeelden van Gazanen bij hun gebombardeerde huizen. Laten we wel zijn: dat ís ook heel erg, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de terreurorganisaties, niet bij Israel!

De drone, die afgelopen dinsdag vanuit Jordanie op ons land werd afgeschoten, bleek van Iraanse makelij…

Een militaire bus waar seconden daarvoor een aantal soldaten waren uitgestapt, niet ver verwijderd van Gaza, werd getroffen door een anti tank raket, er raakte één soldaat gewond, de rest kwam met de schrik vrij.

Wij hopen op een enigszins rustige nacht. We zijn heel erg moe, het zijn zeer enerverende dagen geweest en dat begint een wissel te trekken op onze energie.

Dewapenstilstand ging vannacht in om 02.00 uur. Hamas stuurde tot 01.50 nog raketten af op Israel, alhoewel zij zelf riepen om een staakt het vuren... In hun optiek hebben zij deze slag gewonnen. Zijn we opgelucht? Enerzijds wel omdat hamas een enorme klap in het gezicht gekregen heeft en de IDF o.a. meer dan 100 km ondergrondse tunnels heeft verwoest. De terreurorganisatie is jaren terug geworpen en ook fijn dat we weer rustig over straat kunnen en men in het zuiden niet in schuilkelders hoeft te overnachten. Maar toch, een dubbel gevoel blijft over. Nu zou u zeggen: is het dan nu weer niet goed?! Wel, het is niet ‘weer niet goed,’ maar het is ‘nog niet goed.’ Waarom? Omdat een wapenstilstand nog geen vrede inhoudt; omdat in het handvest van hamas (simpel voor iedereen te lezen op het internet) staat dat ze niet zullen rusten voordat elke Jood is vermoord, ze haten de Joden en zullen net zolang doorgaan tot ze hun missie hebben volbracht. En daarna of daarbij komen de Christenen aan de beurt, daar zijn ze heel duidelijk over in het handvest. Wij hier krijgen de oorlog die vanuit hamas-oogpunt eigenlijk voor iedere andersdenkende is bedoeld. Israel houdt het nog af van Europa. Nu moet het merendeel van de Europeanen dat ook nog gaan zien. Wat wij als zeer schokkend hebben ervaren is o.a de demonisering van Israel.

Israel. Wij beseffen wel degelijk dat wij een ‘gekleurde en beperkte bril’ op hebben. Op pagina 4 is er enig ‘geestelijk manna’ te proeven. Kom eens op bezoek en geef het door ☺.

In Nederland hadden vijf dominees zelfs de euvele moed om aan de palestijnen excuses te willen aanbieden voor het ‘gedrag van Israel.’ Gelukkig kregen de vijf veel tegengas op hun statement.

Wat brengt deze wapenstilstand dus: opnieuw een hergroepering van hamas en islamitische jihad. Ze zullen terugkomen met nog betere wapens, deze oorlog was nog maar een testfase voor landen als Iran en Qatar. ...

Israel is vermoeid uit de strijd gekomen. Een kleine 4000 raketten zijn op ons afgestuurd en dat betekent dat bijna eenzelfde aantal aan Iron Dome raketten ter defensie de lucht in zijn gegaan. Hoeveel voorraad hebben we? En hebben we werkelijk tijd om onze wonden te likken of gaat het, net zoals in 2014, zo dat hamas en andere heethoofden zelfs dat ‘staakt het vuren’ niet kunnen volhouden? En krijgt Israel daar dan opnieuw de schuld van, net als destijds? We moeten het nog gaan zien.

Israëliërs in het zuiden voelen zich opnieuw in de steek gelaten. Het wespennest daar in Gaza, dat onder de woongebieden leeft, is nog lang niet voldoende uitgerookt en wanneer zien zij weer de brandbommen aan ballonnen, die wel het zuiden van Israel halen, maar amper het wereldnieuws...

Het is een rare gewaarwording om de televisie aan te zetten en te zoeken naar de nieuwszenders die de afgelopen dagen continu hebben uitgezonden. Vandaag geen speciale nieuwszenders maar nietszeggende programma’s met spelletjes en gezelligheid. Bijna alsof er niets gebeurd is. Het nieuws is weer op de normale tijden op de dag. Het komt op ons onwerkelijk over: het leven gaat door, denkt men blijkbaar en je wonden lik je gewoon thuis. Straks breekt de Shabat aan en eten we weer de speciale maaltijd, zijn we toch nog opgelucht dat dit niet (hopelijk niet!) verstoord zal worden door raketten en kunnen we weer even ademhalen. Hoe lang? Vijf dagen? Vijf weken? Vijf maanden? Vijf jaar?

En hoe zal het gaan in de grote steden na de vernielingen, verbrandingen van synagogen en persoonlijke eigendommen in steden waar Jood en Arabier nog steeds moeten samenleven?

Laten we het van de positieve kant bekijken: als hamas en de islamitische jihad de tijd hebben om te hergroeperen, dan hebben wij dat ook en, sterker nog: dan heeft God nog tijd om Zijn volk naar huis te halen, naar dit Heilige Land waar ze horen te zijn. Het moge inmiddels wel duidelijk zijn dat de tijd van de jagers nu echt is aangebroken. De tijd van de vissers raakt voorbij. De antisemitische aanslagen in o.a. New York en Los Angeles doen je toch de haren ter berge rijzen. Zit je te wachten bij een sushi restaurant en komen er opeens tientallen moslims met stokken ed op je af en selecteren de Joden uit de rij om hen in elkaar te slaan....

God heeft beloofd dat Hij Zijn volk naar hun Land zal brengen en nu moeten de Joden wereldwijd ook echt gaan gehoorzamen, het lijkt erop dat het kwaadschiks zal gaan, niet meer goedschiks. Het gaat gepaard met aanvallen en antisemitische leuzen en dreiging in heel veel Europese landen en in Amerika, waar dit overigens al heel lang speelt. Gods volk moet de vleespotten van deze landen gaan loslaten en naar huis komen want God zet Zijn banier met Zijn familiewapen in dit land neer en fluit hen naar Zich toe. En daarna? Dan komt Vader thuis!

De komende week zal er weer veel over de politiek gesproken worden, dat is weer ander vuurwerk hier.

Wij zijn blij voor onze soldaten dat het niet tot een grondoffensief is gekomen, hoe ambivalent we dan ook staan tegen de wapenstilstand. Een grondoffensief zou hebben betekend dat vele soldaten zouden zijn omgekomen omdat ze gevochten zouden hebben op voor hen onbekend grondgebied. Even terugkijkend op de gebeurtenissen, hebben wij de indruk dat Hamas zo’n offensief heeft proberen uit te lokken, maar Israel lokte hen in de val door te suggereren en aan de pers door te geven dat dit offensief eraan zou komen, waardoor de terroristen in hun tunnels kropen en deze tunnels konden voor een deel worden uitgeschakeld door de IDF. De pers was woedend en dreigde dat de relatie met Israel verstoord was: ‘Jullie hebben tegen ons gelogen.’ Wel, dat maakt echt geen indruk hier: de meeste pers maakt er werk van om over Israel de meest flagrante leugens te vertellen dus over wat voor relatie heeft men het eigenlijk? Ze hebben simpelweg een koekje van eigen deeg gekregen.

We willen u enorm bedanken voor uw medeleven, gebed en warme steunbetuigingen.

Heel hartelijke groet,

Karen en Yair Strijker.