www.wimjongman.nl

(homepagina)


De schuld van de schuldenaar

Door Hal Lindsey - 28 juni 2021

()

Toen ik op het seminarie zat, leende ik geld van een vriend. In goed vertrouwen gaf ik hem een datum waarop ik verwachtte hem terug te betalen. Maar er gebeurde iets onverwachts, en ik kon niet betalen wanneer ik zei dat ik zou betalen. Ik voelde me vreselijk. Ik voelde me een klaploper. Ik merkte dat ik mijn vriend ontweek.

En hier is het deel dat nergens op slaat, maar wel heel echt was. Ik voelde woede jegens hem omdat hij mijn situatie niet begreep. Het slaat nergens op, want ik had niet eens geprobeerd om de situatie uit te leggen, en hij had geen woord gezegd over het feit dat ik te laat was. Ik dacht na over hoe ik hem zou kunnen benaderen. Toen ik nadacht over onze denkbeeldige gesprekken, dacht ik aan hoe het zou zijn als hij me kwaad zou maken. Dat maakte me nog bozer op hem, ook al waren de gesprekken allemaal beperkt gebleven tot mijn eigen verbeelding.

Uit angst voor zijn afkeuring - en omdat ik vond dat ik die afkeuring verdiende - bleef ik bij hem uit de buurt. Op een dag bevond ik me in een situatie waarin ik hem niet kon vermijden. Geconfronteerd met de aanwezigheid van mijn vriend, vertelde ik hem de waarheid. Hij schreeuwde niet tegen me en zette me niet weg. Hij was blij om weer in contact met mij te zijn. Door schuldgevoelens had ik mezelf onnodig van zijn vriendschap beroofd.

Dat gebeurt ook in onze relatie met God. We zondigen. Dan, hoe dwaas, proberen we het te verbergen voor God - ook al weten we dat God alles weet. Omdat we ons onheilig voelen, willen we de aanwezigheid van de Heilige Geest niet in ons leven uitnodigen. We bidden niet. We lezen de Bijbel niet. Soms willen we zelfs niet naar de kerk gaan, of bij christelijke vrienden zijn.

Zonde blokkeert onze gemeenschap met God. We zijn nog steeds in Christus, nog steeds op weg naar de hemel, maar onze eigen schuldgevoelens zorgen ervoor dat we de stroom van kracht van God in ons leven onderbreken. Dit werkt geweldig voor Satan. Hij weet dat Gods kracht nodig is om ons de zonde te laten verslaan. Het wordt een vicieuze cirkel. We zondigen, dan verbergen we ons voor Degene die ons kan helpen die zonde te overwinnen.

God weet dat wij, terwijl wij nog in deze lichamen zijn, niet in staat zijn tot volmaakte gehoorzaamheid. Hij wil dat we van moment tot moment wandelen, afhankelijk van Zijn Geest. Maar als we Hem niet vertrouwen, versterkt dat de zonde en komen we weer in de vicieuze neerwaartse spiraal terecht. Hoe kunnen we die vicieuze cirkel doorbreken?

Ga naar Hem toe. Met handen en voeten, presenteer jezelf aan Hem. Belijd je zonde, en maak aanspraak op Zijn vergeving. Keer je dan af van je zonde en vertrouw Hem opnieuw. In 1 Johannes 1:9 belooft Hij: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

Misschien maak je je zorgen dat je niet sterk genoeg bent om je van je zonde af te keren. Misschien maak je je zorgen dat je niet de kracht hebt om te veranderen. Goed! Nu weet je waar je aan toe bent. Jij kunt het niet, maar God wel! Hij zal je kracht geven. Maar jij moet de eerste stap zetten. De kracht om het christelijk leven te leven komt van de Heilige Geest en van vertrouwen in de wetenschap dat Jezus voor onze zonden stierf, opstond uit de dood en in de hemel zit aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voortdurend voor ons bidt.

In dagen als deze moeten we in Zijn kracht wandelen, en ons niet laten afleiden door zonde en het bijbehorende schuldgevoel. Dus, als je je doel mist, ga dan snel naar Hem toe. En leer zonde te vermijden door de Heilige Geest in elk deel van je leven uit te nodigen. Leef overwinnend door te vertrouwen op Jezus, je Verlosser en Heer.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey