www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dwang en Schuld

November 2021

()

Minister de Jonge zei in de Tweede Kamer dat er mensen zijn die buiten hun schuld geen QR-code kunnen krijgen. Van zachte dwang af is de toon nu gezet naar de schuldige ongevaccineerde. Er zijn mensen waarvoor het vaccin niet goed is. Nee mensen die denken dat het niet goed voor hen is die komen niet in aanmerking. Men spreekt nu verder over beperkende maatregelen voor die schuldige mensen die tegen de grote stroom ingaan.

De klemtoon komt nu al te liggen op schuld, dat klinkt bekend in de oren.

Op internet komt vaak de vergelijking voor naar de aanloop van maatregelen die de nazi's troffen voor een bepaalde groepsdeel, de Joden. Waar deze ook geleidelijk aan maatregelen kregen opgelegd tot aan het moment waarop hen allerlei dingen werd verweten waaronder het overbrengen van ziekte, het Duitse volk ging hen haten en wezen hen aan als de schuldige voor steed meer zaken. Het Duitse volk werd langzaam aan opgehitst. Het vreemde is dat we tot voor een paar jaar terug zeiden dat dit nooit weer zou gebeuren. Inmiddels weten we beter, de uitspraken van mensen die naar hun mening is gevraagd worden steeds feller. Mensen die niet gevaccineerd zijn, hebben geen recht op zorg, en ze moeten maar thuis blijven, en niet naar buiten mogen, zo wordt er gezegd. Veel mensen die eerder naar de Duitsers keken en hun hoofd schudden over hoe dom dit volk wel niet kon zijn, stappen nu in dezelfde val. Het zit in ieder mens, de haat tegenover de ander. Het is niet voor niets dat een van twee grote geboden de opdracht is om de ander lief te hebben als jezelf.

Als in de Tweede Kamer nu gesproken wordt over schuld dan heeft dat de bedoeling om schuldigen aan te wijzen die de oorzaak zijn van dat er dingen niet goed gaan - dat de regering daar de grootste oorzaak van is laten we maar even buiten beschouwing - en iets in de trant van 2G of erger zal er heus wel komen, het is een zich langzaam aan het opbouwend programma. Iets laten vieren en daarop nog strakker aantrekken. Het nieuwe normaal en het re-setten van de maatschappij komt er heus wel, iets wat ons 2000 jaar geleden al voorzegd is.

Nu wordt vaak geprotesteerd tegen een vergelijking met de verdrukking tegen de Joden in Duitsland voor de oorlog die zich ook langzaamaan opbouwde en gezegd dat deze vergelijking niet mag worden gemaakt en deze vergelijking niet deugt omdat een Jood zijn afstamming niet kon afleggen en een ongevaccineerde wel zijn status. Dit protest word dan veelal gemaakt door degene die al gevaccineerd zijn.

Ik zou tegen deze argumentatie toch iets anders willen aanvoeren. Ik vermoed dat onder de ongevaccineerden zich een hele groep bevind die zich niet willen laten vaccineren omdat ze de overtuiging hebben dat God dit van hen vraagt.

Zo is dat ook voor mijzelf. Na alles wat God mij in de afgelopen jaren onder ogen heeft gebracht, betreffende de opzet die nu in wording wordt gebracht met als uiteindelijk doel een wereldregering en de methode die men daarvoor kiest, volkomen in de lijn is van wat er gaat gebeuren en wat zal uitlopen op datgene wat geschreven staat in het boek Openbaring, mede daarom heb ik de overtuiging dat ik mij tegen vaccinatie moet verzetten, wat er ook gebeurd.

Om te onderbouwen dat ik dus behoor tot een groep met een opdracht om dit niet te doen, kan ik het dus niet overwegen om die groep dan maar te verlaten, want op dat moment ben ik niet meer dezelfde. Ik kan niet zomaar besluiten door te zeggen dat ik dan anders ben geworden want dat zou inderdaad zo zijn. Ik zou niet meer de persoon voor God kunnen zijn die ik was door tegen Zijn opdracht in te gaan. Ik zou niet meer recht staan vanwege deze ongehoorzaamheid. Het is dus voor mij onmogelijk om even een ander mens te worden, net als het een onmogelijkheid was voor de Jood ten tijde van voor en in de Tweede wereldoorlog. Geënt op dezelfde stam (Romeinen 11:17) zit ik in dezelfde positie.

De groep ongevaccineerden zal ik de komende tijd nog wel kleiner worden gezien de mensen die alleen maar argwanend zijn en meer niet, maar waarvan te hopen valt dat ze gaan inzien dat er een geestelijke macht zit achter al deze plannen en wat zo mensvijandig is dat in de laatste drieënhalf jaar van de verdrukking de toorn van God losbarst over deze mensheid die zich heeft overgegeven aan de wereldleider, alias de antichrist.

Ik weet niet wat ik nog moet meemaken voordat Christus komt om ons weg te nemen, nu overal ter wereld lock downs worden ingesteld of overwogen worden om in te stellen tegen ongevaccineerden, maar wil blijven volharden om dat te doen wat de Heer mij heeft laten zien. Ik kan niet anders zijn dan een kind van God, behorend tot Zijn familie en wil ook niets anders dan Hem volgen, bij Hem horen. Vergis je niet, al deze ontwikkelingen komen er omdat wij als familie van God worden gehaat en het is louter genade van God dat we tot nu toe een rustig leven hebben gehad, maar nu zal alles er aan worden gedaan om ons weg te werken en te minimaliseren.

Willem Jan Jongman