www.wimjongman.nl

(homepagina)


De ultieme veilige kamer

Door Hal Lindsey - 13 september 2021

Als er iets erger is dan het zien van kwaad in de wereld, dan is het wel het zien dat kwaad beloond of verheerlijkt wordt. Sommige mensen zien dit gebeuren en worden boos op God. "Hoe komt het," vragen ze Hem, "dat U de slechteriken blijft laten winnen?" Sommige van de rijkste, machtigste mensen in de geschiedenis behoorden tot de meest slechte, en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Waarom leven zulke mensen ontspannen? Waarom neemt hun rijkdom toe terwijl anderen worstelen?

Psalmen 73:2-3 drukt het gevaar van zo'n denken uit. Er staat: "Wat mij betreft, mijn voeten stonden op het punt te struikelen, mijn stappen waren bijna uitgegleden. Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed van de goddelozen zag." In de verzen 16-17 zegt de Psalmist dat hij probeerde uit te zoeken waarom het de goddelozen goed gaat, maar hij kon het antwoord niet vinden totdat hij de zaak aan God voorlegde. Toen had hij een "ah-ha moment." Hij zei: "Ik heb hun einde gezien."

Psalm 72 zegt dat de rijkdom van goddelozen niet blijvend is. Zij zullen in het verderf gestort worden, "weggevaagd door plotselinge verschrikking." Vers 20 in de New Living Translation zegt: "Wanneer U opstaat, o Heer, zult U lachen om hun dwaze ideeën."

De Psalmist realiseert zich dan welke gevaarlijke plaats zijn gedachten hem hadden gebracht voordat hij ze aan de Heer gaf. En hij staat verbaasd over Gods voortdurende genade. De verzen 21-25 zeggen: "Toen besefte ik dat mijn hart bitter was, en ik was van binnen helemaal verscheurd. Ik was zo dwaas en onwetend - ik moet u wel een zinloos dier hebben geleken. Toch behoor ik U toe; U houdt mijn rechterhand vast. U leidt mij met Uw raad en leidt mij naar een glorieuze bestemming. Wie heb ik in de hemel buiten U?"

De Psalm eindigt in vers 28 met een verbazingwekkende gedachte, bijzonder goed verwoord in de New American Standard Version. "Maar wat mij betreft, de nabijheid van God is mijn goed; ik heb de Here God tot mijn toevlucht gemaakt, opdat ik van al Uw werken kan vertellen."

De nabijheid van God is een schat die je met geen enkele rijkdom of invloed kunt kopen. Terwijl slechte mannen en vrouwen steeds erger worden in deze onrustige tijden, hoe heerlijk is het dan te weten dat je God tot je toevlucht hebt gemaakt.

De superrijken van vandaag investeren miljarden in plannen om een perverse vorm van eeuwig leven te bereiken. De angstaanjagende toestand van de wereld beangstigt hen ook. Dus bouwen ze veilige kamers in hun herenhuizen. Ze spenderen enorme sommen aan het ontwerpen en bouwen van luxe bunkers in de wildernis. Ze hopen de apocalyps in stijl te doorstaan. Maar de veilige kamer is misschien niet bestand tegen een verwoestende ontploffing. En als ze niet in de bunker zijn als de atoombom afgaat, hebben ze er niets aan.

God is zo niet. Hij blijft ons toevluchtsoord, wat er ook gebeurt en waar we ook zijn. Dus, benijd de slechte mensen niet. Spreuken 24:19-20 zegt: "Wees niet bezorgd over boosdoeners en wees niet jaloers op de goddelozen, want voor de boosdoener is er geen toekomst, de lamp van de goddeloze wordt gedoofd.

Zij die in Christus zijn hebben een glorieuze toekomst. 1 Korintiërs 2:9 zegt: "Het oog heeft niet gezien, noch het oor gehoord... wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben."

De vreugde van de Heer is niet voorbehouden alleen aan de hemel. Jezus zei in Johannes 15:11 en 16:24 dat Hij wil dat onze vreugde vol zal zijn. 1 Petrus 1:8 spreekt van "onuitsprekelijke vreugde". Het begint nu.

Misschien zit je midden in een strijd - misschien vecht je tegen pijn of heb je te maken met verlies. Maar zelfs in je moeilijkste uur, ben je oneindig veel rijker dan de man die de hele wereld wint, maar Jezus niet kent.

Bron: Hal Lindsey