www.wimjongman.nl

(homepagina)


WERELDVOEDSELTEKORT VERWACHT NA SABBATSJAAR: EEN PROFETIE DIE DE MESSIAS VOORSPELT

Door David Sidman | 31 Mei 2021

Het land zal zijn vrucht dragen en gij zult uw buik vol eten, en gij zult er in veiligheid van leven. Leviticus 25:19 (De Israël BijbelTM)

( )

Droog en dor land met mislukte oogsten

Nu het sabbatsjaar nadert, waarschuwen veel deskundigen dat de overvloed van de aarde niet voldoende zal zijn om de wereld te voeden. Maar profetische boodschappen en rabbinale wijsheden die de dreigende crisis in een verlossend kader plaatsen, schetsen een ander beeld.

DESKUNDIGEN: HONGERSNOOD OP KOMST

Vorig jaar voorspelden veel deskundigen ernstige wereldwijde voedseltekorten. In november 2020 meldde het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) dat 690 miljoen mensen ondervoed waren en dat nog eens 130 miljoen mensen het risico liepen tegen het eind van het jaar op de rand van de hongerdood te komen. Maar deze trieste voorspellingen zijn door de pandemie nog verder op de spits gedreven.

"Ironisch genoeg zullen er dit jaar voor veel granen recordopbrengsten zijn, maar de verstoringen in de toeleveringsketen door de pandemie, de wereldwijde klimaatcrisis en de toenemende conflicten in verschillende landen leiden ook tot een hongerpandemie," vertelde Danielle Nierenberg, voorzitter en oprichter van Food Tank, aan IPS.

Abby Maxman, Oxfam America's President & CEO, gaf een vergelijkbare boodschap in een interview met IPS .

"We horen hetzelfde refrein over de hele wereld," zei Maxman. "Gezinnen maken zich grote zorgen, omdat ze gedwongen worden onmogelijke beslissingen te nemen - en ze riskeren de ziekte op te lopen als ze naar buiten gaan om geld te verdienen om eten te kopen? Of blijven ze thuis en kijken ze toe hoe hun kinderen honger lijden?"

Een van de uitdagingen waarmee de wereldvoedselmarkt wordt geconfronteerd, is het sluiten van de grenzen als gevolg van de pandemie. Andere tekorten bedreigen het ingewikkelde web van voedselleveringen. CNN meldde onlangs dat tot 25% van de olietrucks niet rijdt door een gebrek aan gekwalificeerde chauffeurs, wat wee heeft gelied tot een tekort aan brandstof bij sommige benzinestations. De moderne landbouw is benzine-intensief en berust op zware machines.

De meeste berekeningen voorspellen een wereldwijde voedselcrisis tegen het jaar 2050, wanneer de wereldbevolking naar verwachting 9,1 miljard zal bedragen. Om dan aan de wereldwijde vraag te voldoen, zal de wereld 70% meer voedsel moeten produceren dan vandaag om al die mensen te voeden.

Deze sombere voorspellingen werden in een nog zwakker daglicht gesteld door Sara Menker, oprichtster en directeur van Gro Intelligence, die opmerkte dat eerdere berekeningen, zoals die van de VN, gericht waren op massa en gewicht en niet op voedingswaarde. Volgens haar op voedingswaarde gebaseerde berekeningen zal volgend jaar, het jaar 2023, het kruispunt zijn waarop we niet langer in staat zullen zijn voldoende voedsel te produceren om een groeiende bevolking te voeden. Zij schat dat er in 2027 een tekort van 214 triljoen calorieën kan zijn. Op dat moment zullen China, India en Afrika meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken en voedsel moeten importeren. Maar volgens haar berekeningen zou het zelfs niet voldoende zijn als alle overschotten van landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika alleen maar naar die drie hotspots zouden worden geëxporteerd.

300 JAAR OUDE PROFETIE: WERELDVOEDSELVOORRAAD IS OP

Menkers voorspelling van een op handen zijnde wereldwijde voedselcrisis weerspiegelt een profetisch visioen van Rabbi Schneur Zalman van Liadi, een vermaarde 18e-eeuwse joodse geleerde en leider die bekend staat als de "Alter Rebbe". Tijdens het lezen uit de Torah-rol, had de Alter Rebbe een visioen dat de Messias zou komen na het jaar 5775, zes jaar geleden. Zijn visioen was gebaseerd op de Joodse traditie dat de wereld een algemene hoeveelheid levensonderhoud kreeg,voldoende voor 4000 jaar vanaf de schepping. Wanneer dat voedsel zou eindigen, zou de Messias komen. In de Talmoed, het boek van de Joodse orale wet, wordt geleerd dat de Messias kan komen tussen het jaar 4000 en het jaar 6000, volgens de Hebreeuwse kalender. Zijn visioen kwam tijdens het lezen van het gedeelte van de Tora dat handelt over de halve sjekel die elk jaar van elke Joodse man wordt afgenomen. De halve sjekels van de 600.000 Joden in de woestijn (Numeri 1:46) waren gelijk aan honderd talenten zilver, waarbij elk talent bestond uit 3000 volle sjekels zilver. Maar de Bijbel vermeldt nog eens 3550 halve sikkels (1775 volle sikkels), waarvan Mozes de zilveren haken maakte aan de bovenkant van de pilaren die gebruikt werden om het scherm rond de Tabernakel in de woestijn op te zetten. De Alter Rebbe legde uit dat die 1775 sjekels zilver, gegeven aan de tabernakel, de wereld nog eens 1775 jaar van levensonderhoud gaven.

( )

Rabbi Shneur Zalman (Wikimedia Commons)

Dit levensonderhoud, zoals de wetenschappelijke experts aangeven, raakt nu snel op.

SNEEUW VOORAFGAAND AAN SHEMITTAH SIGNALEERT HONGERSNOOD VOORAFGAAND AAN VERLOSSING

Precies zo'n dreigende landbouwcrisis werd in maart voorspeld door Rabbi Jekutiel Vis op basis van een Midrasj die stelt dat in de Hebreeuwse maand Nisan in het jaar vóór de Shemittah (het sabbatsjaar), een grote sneeuwstorm een wijdverspreide wereldwijde hongersnood zal veroorzaken om in het collectieve bewustzijn op te wekken dat de Messias inderdaad ophanden is. Een dergelijke sneeuwstorm verscheen inderdaad in Israël, evenals een enorme en verwoestende zware cycloon die het midden van de VS lam legde.

( )

Rabbi Yekutiel Vis (screenshot)

Volgend jaar is in feite een Shemittah (Sabbatical) jaar, beginnend op Rosh Hashanah 5782, dat zal vallen op 6 september 2021. De Shemitah komt om de zeven jaar, waardoor het een vorm van Sabbat is die plaatsvindt op een jaarlijkse, in plaats van een wekelijkse, cyclus. De sabbat wordt over het algemeen gekenmerkt door een onderbreking die het aanvaarden van Gods grotere autoriteit in de wereld betekent. Praktisch gezien betekent dit tijdens de wekelijkse sabbat een stopzetting van de arbeid, waarmee we laten zien dat we, ondanks dat we zes dagen hebben gewerkt voor het materiële, op de zevende dag stoppen om te laten zien dat God de ware meester is. Hetzelfde geldt voor het Shemitah-jaar. Zes jaar lang bewerken wij het land, en op de zevende dag laten wij het land braak liggen en worden de velden opengelaten voor iedereen om te komen en van de vruchten te nemen.

De Shemitah heeft een speciale betekenis in verband met de Messias. Er is een mogelijkheid, misschien zelfs een waarschijnlijkheid, dat de Messias zal komen in het jaar na de Shemitah.

De Babylonische Talmoed in het Traktaat van Sanhedrin, 97a, brengt het vers uit Amos 9:11:

"Op die dag zal ik het gevallen huis (Sukkah) van David doen herrijzen."

Dit vers komt in de context van een profetie over God die de natie Israël terugbrengt uit de ballingschap onder de naties. Te midden van beschrijvingen van de dagen voorafgaand aan de Messias, zegt de Talmoed:

"Zoals er geschreven staat: te dien dage zal ik de tabernakel van David, die gevallen is, doen herrijzen. Onze Rabbijnen leerden: in de zevenjarige cyclus aan het einde waarvan de zoon van David zal komen - in het eerste jaar - zal dit vers in vervulling gaan."

De Talmoed zegt expliciet dat de Messias zal komen in het eerste jaar na de Shemitah. Opgemerkt moet worden dat de Talmoed de dagen vóór de komst van de Messias diepgaand beschrijft, en dat het bijzonder moeilijke tijden zijn.

SHEMITTAH: GODS BELOFTE

Rabbi Yosef Berger, de rabbi van het graf van Koning David op de berg Sion, haalde een vers in Leviticus aan als belofte van een overvloedige oogst in het jaar voorafgaand aan de shemittah die voldoende zal zijn tot het jaar na de Shemitah.

In het zesde jaar zal Ik Mijn zegen voor u verordenen, zodat het een oogst zal opleveren die voldoende is voor drie jaar. Leviticus 25:21

"Het naleven van de shemittah is een uiting van geloof dat God zijn belofte zal houden," zei Rabbi Berger. "God heeft al zijn beloften gehouden, zoals blijkt uit de terugkeer van de Joden naar Israël. Hij zal, natuurlijk, ook deze belofte houden."

( )

Rabbi Yosef Berger (Courtesy David's Tomb)

"Maar de shemittah is alleen binnen Israël. De wereld drukt zijn geloof in Gods beloften uit door hoe zij Israël behandelen," zei Rabbi Berger. "Dat wordt nu meer dan ooit op de proef gesteld."

Bron: Global Food shortage anticipated to begin after Sabbatical year: A prophecy presaging Messiah