www.wimjongman.nl

(homepagina)


Revolutie is naar Amerika gekomen

Door Caroline Glick op 8/10/2021

()

Hoe verliest een natie haar vrijheid? Eén manier is natuurlijk door buitenlandse verovering. De geschiedenis is gevuld met voorbeelden van naties die werden onderworpen en tot slaaf gemaakt door buitenlandse tirannie.

Vandaag de dag verliezen Amerikanen in de Verenigde Staten hun vrijheid niet aan een buitenlandse mogendheid, maar aan binnenlandse revolutionairen. De revolutionairen zijn bereid geweld te gebruiken, zoals zij in de zomer van 2020 hebben laten zien, toen zij zich met brandstapels en plunderingen een weg door de Amerikaanse steden baanden. Maar over het algemeen is hun wapen niet het geweer of de laars, maar demonisering en intimidatie. En nu de regering-Biden stevig aan de macht is, zetten zij hun revolutie voort met de ferme steun van de staat en wapens van repressie en criminalisering.

Vorige maand kwamen de revolutionairen en de regering voor de camera's samen tijdens een ontmoeting tussen vice-president Kamala Harris en studenten aan de George Mason Universiteit in Virginia.

Een studente met de stem van een kind gebruikte haar audiëntie bij Harris als een gelegenheid om de gemene haat van de revolutie tegen Joden, en tegen Amerika, te promoten. Ze snoof emotioneel onder haar masker en vertelde Amerika's op één na hoogste gekozen functionaris dat haar gevoelens gekwetst waren toen het Congres een wetsvoorstel aannam voor aanvullende financiering van Israëls antiraketsysteem Iron Dome. De maatregel, schreeuwde ze, "doet mijn hart pijn omdat het een etnische genocide is en een verdrijver van mensen, hetzelfde wat er in Amerika is gebeurd, en ik weet zeker dat u zich hiervan bewust bent."

Men had kunnen verwachten dat Harris de studente zou veroordelen wegens het propageren van antisemitische en anti-Amerikaanse bloedsprookjes. Maar dat deed ze niet. In plaats daarvan gaf Harris de jonge onverdraagzame een steuntje in de rug. Ze zei dat ze "blij" was dat de studente haar mening deelde. "Dit gaat over het feit dat jouw stem, jouw perspectief, jouw ervaring, jouw waarheid, niet onderdrukt mag worden en gehoord moet worden, toch? En een van de dingen waar we voor vechten in een democratie, toch?"

Er zijn twee manieren om het gedrag van Harris te begrijpen, en ze kunnen allebei tegelijk waar zijn. Het is mogelijk dat Harris geïntimideerd was. Ze wilde geen confrontatie aangaan met een gevoelige huilebalk die het had over haar gekwetste hart. Zeurderige revolutionairen afkraken filmt niet goed. In feite, vaker wel dan niet, leidt het tot iemands eliminatie in de samenleving.

Denk aan de benarde situatie van Prof. Dorian Abbot. Abbot, een gerenommeerd geofysicus aan de Universiteit van Chicago, die was uitgenodigd om later deze maand de prestigieuze Carlson-lezing van het MIT te geven. Maar toen bekend werd dat Abbot naar de campus zou komen, eisten de revolutionairen bij MIT dat de uitnodiging werd ingetrokken.

Het blijkt dat Abbot schuldig is aan het uiten van verkeerde gedachten. Hij verzet zich tegen academische discriminatie van blanke studenten op grond van hun huidskleur. Net als Harris besloten de MIT-beheerders dat het beter zou zijn toe te geven aan de revolutionaire menigte dan op te komen voor het recht van hun studenten om van Abbot te leren.

De verkeerde denkers die op de meeste Amerikaanse campussen hoogtij vieren, hebben hun tentakels uitgebreid tot het politieke domein. Deze week achtervolgden revolutionairen in Arizona de gematigde Democratische senator Kyrsten Sinema in een openbaar toilet. Ze kastijdden en bedreigden haar terwijl ze in een hokje zat als ze haar handen waste bij de wasbak. Sinema verdiende het om in het damestoilet te worden uitgescholden omdat ze zich verzet tegen de 3,5 biljoen dollar begroting van de revolutionairen voor 2022.

De tweede reden waarom Harris besloten kan hebben de George Mason studente te steunen in deze laster van Israël en Amerika is omdat het waarschijnlijk is dat ze het echt leuk vond wat de student zei. Dit brengt ons tot waar de revolutie over gaat en tot het standpunt van de regering Biden-Harris over haar doelstellingen.

Zoals Barack Obama zei na het winnen van de presidentsverkiezingen van 2008, is het doel van de revolutie om "de Verenigde Staten van Amerika fundamenteel te veranderen". De doctrine die aan de basis ligt van de revolutie is de kritische rassentheorie. Zoals CRT-onderzoeker Christopher Rufo van het Manhattan Institute heeft geschreven: "Kritische rassentheoretici geloven dat Amerikaanse instellingen, zoals de grondwet en het rechtssysteem, vrijheid en gelijkheid prediken, maar slechts "camouflages" zijn voor naakte raciale overheersing. Zij geloven dat racisme een constante, universele conditie is."

Rufo vervolgt: "De kritische rassentheorie herformuleert de oude marxistische dichotomie van onderdrukker en onderdrukte, waarbij de klassencategorieën van bourgeoisie en proletariaat worden vervangen door de identiteitscategorieën van blank en zwart. Maar de basisconclusie is dezelfde: om de mens te bevrijden moet de maatschappij fundamenteel worden getransformeerd door middel van een morele, economische en politieke revolutie."

Begin 2020 onthulde Rufo dat de federale regering, met inbegrip van overheidsdepartementen en -agentschappen, alsmede de Amerikaanse strijdkrachten hun werknemers en militairen verplichtten CRT-workshops en -seminars te volgen. Deelnemers aan de seminars werden naar ras gescheiden. Van blanke deelnemers werd verlangd dat zij hun "witheid", dat wil zeggen hun inherente racisme, erkenden en verloochenden, dat zij zich verontschuldigden tegenover niet-blanken en dat zij zich ertoe verplichtten hun niet-blanke collega's te emanciperen ten koste van zichzelf, omdat zij, zo werd hun verteld, als blanken inherent onderdrukkers waren.

De onthullingen van Rufo veroorzaakten een oproer. Toen reageerde president Donald Trump met een uitvoerend bevel om CRT-training te verbieden bij de federale overheid en de strijdkrachten.

Het decreet van Trump was een van de eerste beleidsmaatregelen die Biden ongedaan maakte. Biden annuleerde de uitvoerende order van Trump op zijn eerste dag in functie. In de dagen en maanden die volgden, heeft zijn regering de CRT-indoctrinatie opnieuw ingevoerd en uitgebreid.

Sinds begin dit jaar is het zwaartepunt in de strijd tegen de CRT-revolutie verschoven van de regering naar het klaslokaal. Rufo en anderen hebben onthuld hoe, onder het mom van racismebestrijding, plaatselijke schoolbesturen van kust tot kust klaslokalen hebben omgevormd tot CRT-indoctrinatiecentra. Kinderen op de kleuterschool wordt geleerd dat hun geslacht niet vastligt, maar veranderlijk is. Verhalen over hardcore communistische, anti-Amerikaanse, anti-blanke en anti-politie indoctrinatie zijn er in overvloed in heel Amerika. Zo werden leerlingen van de vijfde klas van een basisschool in Philadelphia gedwongen het "zwarte communisme" te vieren. Kleuters in Buffalo, New York werd geleerd dat "alle blanken" racisten zijn en zij werden gedwongen een video van dode zwarte kinderen te bekijken. Ze werden gewaarschuwd voor "racistische politie en door de staat gesanctioneerd geweld" dat hun leven voortdurend in gevaar bracht.

Ouders zagen de indoctrinatie uit de eerste hand door de schoolsluitingen van de afgelopen anderhalf jaar als reactie op de Covid-19 pandemie. Terwijl de schoollokalen zich via Zoom naar de huizen verplaatsten, zagen Amerikaanse ouders hoe de leraren van hun kinderen de politie demoniseerden en hen leerden hun land te haten, mensen naar hun huidskleur te beoordelen en de waarden die de kern van de Amerikaanse ervaring vormen, af te wijzen. Het verzet was diepgaand.

In het voorjaar en de zomer begonnen duizenden bezorgde ouders in het hele land vergaderingen van schoolbesturen bij te wonen en eisten dat de indoctrinatie zou stoppen en dat de CRT-leerplannen zouden worden ingetrokken. Video's van de bijeenkomsten en de onveranderlijk afwijzende en vijandige reacties die ouders van schoolbestuursleden kregen, werden door tientallen miljoenen mensen bekeken. In Virginia, een van de zwaartepunten van de strijd, zijn ouders gearresteerd omdat ze hun kinderen probeerden te beschermen tegen de CRT.

Twee weken geleden openden de CRT revolutionairen hun tegenaanval op de ouders. Tijdens een gouverneursdebat in Virginia op 28 september, zei voormalig gouverneur en huidig Democratisch kandidaat Terry McAuliffe dat ouders niet het recht hebben zich te bemoeien met het schoolprogramma.

"Ik laat ouders niet in scholen komen om boeken te pakken en hun eigen beslissingen te nemen", zei hij, en voegde eraan toe: "Ik vind niet dat ouders scholen moeten vertellen wat ze moeten onderwijzen".

De volgende dag stuurde de National School Boards Association een brief naar Biden waarin hij hem vroeg zijn regering op te dragen de protesterende ouders te behandelen als "binnenlandse terroristen".

En deze week gaf procureur-generaal Merrick Garland een memo uit aan de directeur van de FBI en de federale aanklagers waarin hen effectief werd opgedragen het verzoek van de NSBA in te willigen.

Garland's memo was niet alleen gericht aan ouders, maar ook aan federale wetshandhavers. En zijn boodschap was duidelijk: Als u bezwaar maakt tegen de CRT indoctrinatie in de klas, zal de federale overheid u behandelen als terroristen. U zult alles verliezen. Onder deze omstandigheden, hoeveel ouders zullen dan bereid zijn door te gaan met de strijd voor de Amerikaanse ziel van hun kinderen?

Dit brengt ons terug bij de student aan George Mason. De anti-Amerikaanse en antisemitische leugens die ze aan Harris verkondigde waren niet haar eigen leugens. Het waren de leugens die haar door de CRT revolutionairen in de klas waren geleerd. Zij hebben haar geleerd dat de VS niet uit vrijheid is voortgekomen, maar uit slavernij, racisme en genocide. Men heeft haar geleerd dat de Onafhankelijkheidsverklaring, de Grondwet, de Burgeroorlog en de Civil Rights Act allemaal vijgenbladeren waren waarachter het ware venijn van Amerika opereert en zijn onderdrukkende, genocidale en racistische machinaties uitvoert. Er is geen vergeving voor Amerika's misdaden. Alleen de revolutie, die "de Verenigde Staten fundamenteel zal veranderen", kan de kwalen van Uncle Sam verhelpen.

Evenzo kan de Joodse staat, Amerika's mini-me, alleen worden verlost wanneer de "kolonialistische Joodse kolonisten" en hun "genocidale," "Apartheid" regime uit "Palestina" worden geschopt.

Uit consequente opiniepeilingen blijkt dat tussen tweederde en driekwart van de Amerikanen tegen de opname van CRT in het schoolprogramma is. Maar dat kan de revolutionairen niets schelen. Ze hebben de goedkeuring van het publiek niet nodig, met de FBI, de Amerikaanse procureurs, de president en de vice-president aan hun zijde en met de volledige kracht van de federale regering achter hun inspanningen.

Amerikanen verliezen hun vrijheid niet aan binnenvallende legers uit China of Rusland, of zelfs niet aan terroristen van Al Qaeda. Die vijanden zitten allemaal aan de kant, eten popcorn en kijken toe hoe de gecombineerde kracht van CRT revolutionairen en de federale regering de rechten en vrijheden vertrappen die Amerika sinds zijn oprichting hebben bepaald, ten gunste van "hun stem, hun perspectief, hun ervaring en hun waarheid".

Bron: Revolution Has Come to America - CarolineGlick.com