www.wimjongman.nl

(homepagina)


Respectvol in verschil van mening

Door Hal Lindsey - 24 april 2021

Covid is niet de enige infectie die onze wereld vergiftigt. We hebben ook een infectie van woede. Het is de modieuze emotie van het moment. We zien het in alle politieke partijen, culturen, en generaties. Het verspreidt zich van individu tot individu en van groep tot groep. Het is een belangrijk teken van de laatste dagen. Jammer genoeg heeft het vele volgelingen van Jezus besmet. Maar dat hoeft niet.

2 TimoteĆ¼s 3:2-7 geeft een lijst van bijzonderheden over de gezindheid van de mensheid in de laatste dagen. Je zou het kunnen samenvatten door te zeggen dat de mensen van deze tijd echt een slechte houding zullen hebben. Beschrijvende woorden zijn, "eigengereid," "trots," "brutaal," en "hoogmoedig."

Deze woorden beschrijven enkele van de manieren waarop mensen nu hun ongenoegen uiten over wat zij als onrechtvaardigheid beschouwen. Maar christenen moeten altijd de vrucht van de Geest laten zien - "liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Galaten 5:2223) - zelfs in tijden van nood of misbruik.

Laat u niet besmetten door de woede van onze tijd. Kom op tegen onrechtvaardigheid en goddeloosheid. Maar doe dat op een rechtvaardige en godvruchtige manier.

Romeinen 13:1 zegt: "Laat ieder mens zich onderwerpen aan de heersende machten. Want er is geen gezag dan van God, en die er zijn, zijn door God ingesteld." Dat betekent niet dat we elke wet moeten gehoorzamen. Gods wet moet altijd de menselijke wet overtroeven. Maar zelfs in die ernstige gevallen waarin situaties vragen om burgerlijke ongehoorzaamheid, moeten we dat respectvol doen.

Dat betekent niet dat elke regering goed is. Toen de Heilige Geest Paulus inspireerde om Romeinen 13:1 te schrijven, regeerde Nero over het grootste deel van de wereld. Hij staat bekend als een van de ergste schurken in de geschiedenis. Nero was ook aan de macht toen Petrus schreef: "Onderwerpt u omwille van de Heer aan elke menselijke instelling, hetzij aan een koning als de gezagsdrager, hetzij aan gouverneurs als door hem gezonden..." (1 Petrus 2:13-14)

Vers 17 zegt: "Eer de koning." Moesten christenen Nero eren - de man die hen ten onrechte beschuldigde van het verbranden van Rome, hen aan honden voederde, en hen als menselijke fakkels gebruikte om zijn tuin te verlichten? Ja. Er staat niet dat ze het met hem eens moeten zijn, maar dat ze zijn positie en gezag als koning moeten eren.

Zoals ik al zei, sommige situaties kunnen vereisen dat we de menselijke wet niet gehoorzamen. In Handelingen 5 beval de religieuze overheid de volgelingen van Jezus te stoppen met het prediken van het evangelie. Handelingen 5:29 zegt: "Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: 'Wij moeten God gehoorzamen en niet de mensen.'"

Zij waren ongehoorzaam, maar kijk eens naar de manier van hun ongehoorzaamheid. Vers 26 zegt dat de tempelpolitie de apostelen "zonder geweld" arresteerde. Ze hadden geen geweld nodig omdat de apostelen het gezag respecteerden, zelfs als het misbruikt werd. De religieuze leiders dachten eraan de apostelen te doden. In plaats daarvan geselden zij hen en lieten hen gaan.

De reactie van de apostelen is veelzeggend. Handelingen 5:41-42 zegt: "Zij gingen op weg uit de aanwezigheid van de Raad, zich verheugend dat zij waardig waren geacht om schande te lijden voor zijn naam. En elke dag, in de tempel en van huis tot huis, bleven zij Jezus als de Christus onderwijzen en prediken."

Ze toonden nooit gebrek aan respect, en ze gehoorzaamden waar ze konden. Dat zou ons voorbeeld moeten zijn.

[Opmerking: De christenen toen waren meer eensgezind, ze werden allemaal vervolgd, nu zijn ze verdeeld in hun standpunt.]

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey