www.wimjongman.nl

(homepagina)


NETANYAHU NOEMT NIEUWE REGERING ONDER LEIDING VAN BENNETT "SODOM"

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 15 juni 2021

Wat als er vijftig onschuldigen in de stad zouden zijn Genesis 18:24 (De Israël BijbelTM)

( )

Zondagavond heeft de langstzittende premier van Israël, Benjamin Netanyahu, afscheid genomen. Op karakteristieke wijze ging hij strijdend ten onder. Als afscheidsschot haalde hij een vers uit de Psalmen aan met een verborgen betekenis die de partijdige dubbelhartigheid van Naftali Bennett benadrukte, door de nieuwe regering te vergelijken met het Bijbelse broeinest van het kwaad, Sodom.

NETANYAHU HAALT UIT NAAR BENNETT IN AFSCHEIDSTOESPRAAK

"Ik sta hier op de verdienste van miljoenen burgers die de weg van trots hebben gekozen en niet de weg van onderwerping," zei Netanyahu in de opening van zijn toespraak. "Ik sta hier als een publieke afgezant gekozen door meer dan een miljoen Israëli's die onder mijn leiding op Likud hebben gestemd en nog eens een miljoen die op rechtse partijen hebben gestemd, wetende dat zij deel zouden uitmaken van een regering onder mijn leiding."

Netanyahu ging verder met het opsommen van de prestaties van de regering onder zijn leiding, die na een totaal van bijna 15 jaar vrij uitgebreid was. Na te hebben gewaarschuwd voor de gevaren van een terugkeer van de regering-Biden naar het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), bekend als de Iran-deal, waarschuwde Netanyahu verder dat de vorming van de recente coalitie een slecht voorteken was voor dergelijke existentiële bedreigingen voor Israël.

De Israëlische premier Naftali Bennett in gesprek met de Amerikaanse president Joe Biden op 13 juni 2021. Bron: Ariel Zandberg/GPO.

"Ik heb gehoord wat Neftali Bennett over deze kwestie heeft gezegd, en nu ben ik nog oneindig veel meer bezorgd," zei Netanyahu. "Bennett doet altijd het tegenovergestelde van wat hij zegt, van wat hij belooft. Hij zal Iran bestrijden, net zoals hij niet met Yair Lapid en Mansour Abbas en Labour zou gaan samen zitten."

EEN RECHTVAARDIGE MAN IN SODOM

Netanyahu spendeerde een groot deel van zijn afscheidstoespraak aan het bekritiseren van de nieuwe premier. Bennett was rechts, maar om een coalitie te kunnen vormen, sloot hij zich aan bij Yesh Atid, een linkse partij onder leiding van Yair Lapid, en met de Gezamenlijke Arabische Lijst onder leiding van Mansour Abbas. Dit werd gezien als politiek opportunisme dat verraad pleegde aan de rechtse kiezers die Bennett in het zadel hadden geholpen.

Netanyahu bekritiseerde de nieuwe premier door de nieuwe coalitie te vergelijken met de stad Sodom.

"Als de kiezers van Bennett voor de verkiezingen hadden geweten wat hij met Lapid had afgesproken, zou hij het minimaal vereiste aantal stemmen niet hebben gehaald. Bennett misleidde tienduizenden rechtse kiezers en verschoof hun stem van rechts naar links. Het publiek zal deze enorme zwendel niet vergeten en zal er bij de stembusgang met hem en zijn aanhangers mee in het reine komen. De media zullen hem en iedereen om hem heen natuurlijk strelen omdat ze de simpele waarheid kennen; Bennett en zijn vrienden zijn neprechts en het publiek weet dat ook.

"Er is één rechtvaardige man in dit Sodom," zei Netanyahu, waarbij hij het Knessetlid Amichai Shikli noemde, een Knessetlid voor Bennetts Yamina-partij. "Hij is de enige van de Knesset-leden van denkbeeldig rechts, de enige die trouw blijft aan zijn principes en de wil van zijn kiezers. Hij is niet de overloper. Jullie leden van rechts zijn de overlopers."

De vernietiging van de stad Sodom was de achtergrond voor een van de manieren waarop God Abraham testte. Door middel van een gezantschap van een engel openbaarde God aan Abraham zijn voornemen om de stad te vernietigen vanwege haar slechte inwoners. Abraham vraagt of de Heer de stad zal sparen als er vijftig rechtvaardige mensen in gevonden worden, en de Heer stemt toe. Abraham smeekt vervolgens om genade bij steeds lagere aantallen, om uiteindelijk uit te komen op een quorum van tien rechtvaardige inwoners als basis voor het redden van de stad. Uiteindelijk waren de engelen niet in staat om een rechtvaardig quorum te vinden en waren zij alleen in staat om Lot en zijn twee dochters te redden.

In de context van Netanyahu's toespraak, zal één "rechtvaardig" lid van Bennetts partij, hoewel prijzenswaardig en opmerkelijk, de coalitie niet redden van het oordeel als slecht.

PSALMEN: EEN RECHTSE LEUGEN

Netanyahu haalde vervolgens de Psalmen aan als basis voor zijn kritiek op Naftali Bennett.

"Bennett beloofde dat hij niet zou deelnemen aan een regering naast Yair Lapid omdat [Bennett] een rechtse leider is. Dit is wat bedoeld wordt in de Psalmen waar geschreven stond: "wiens mond leugens spreekt, en wiens eden vals zijn." (Psalm 144:8)

Netanyahu's bijbelse verwijzing was een toespeling, want het Hebreeuwse woord voor eed is ימין (yamin), wat letterlijk "recht" betekent. Als zodanig kan het vers ook worden vertaald als "wiens mond leugens spreekt en wiens recht een recht van leugens is".

"COALITIE OP DE KOP VAN EEN SPELD"

Netanyahu waarschuwde dat Bennetts coalitie op de "kop van een speld" stond, d.w.z. op de kleinst mogelijke meerderheid. Hij voegde nog andere redenen toe om te twijfelen aan de toekomstige doeltreffendheid van de nieuwe premier.

"[Bennett] heeft niet de internationale status. Hij heeft niet de geloofwaardigheid. Hij heeft het vermogen niet. Hij heeft geen regering. Hij heeft niet het vermogen om een echte oppositie op te zetten. En van alle verschillen, waarvan er vele zijn, tussen ons en de nieuwe regering, is dit het belangrijkste en meest noodlottige verschil voor de toekomst van de staat Israël. Een Israëlische premier moet in staat zijn nee te zeggen tegen de president van de Verenigde Staten over zaken die ons bestaan in gevaar brengen, en dit te onderbouwen met een massief aan werk in het congres, in de senaat en in de publieke opinie, in de grootste democratie die de Verenigde Staten zijn."

Bron: Netanyahu refers to new Bennett-led government as 'Sodom'