www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnse verkiezingen: Wat de regering Biden niet wil weten

door Khaled Abu Toameh - 12 april 2021

  • Hamas en de PFLP hebben alle akkoorden verworpen die tussen Israël en de PLO zijn getekend, inclusief de Oslo Akkoorden. Toch hebben deze terreurgroepen er geen probleem mee om mee te doen aan een verkiezing die onder de paraplu van de Oslo-akkoorden wordt gehouden.

  • Het is nu al duidelijk dat sommigen van hen niet van plan zijn te voldoen aan de wensen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake "het afzweren van geweld en terrorisme" of het aanvaarden van de "tweestatenoplossing".

  • Vertegenwoordigers van sommige van de lijsten die aan de verkiezingen deelnemen, beloven in feite precies het tegenovergestelde. Zij zeggen dat zij vastbesloten zijn de strijd tegen Israël voort te zetten en dat zij absoluut niet van plan zijn het bestaansrecht van Israël te erkennen.

  • Deze Palestijnen zijn tegen elke erkenning van Israëls bestaansrecht; zij zijn tegen elke vorm van normalisatie met Israël; zij zijn tegen elke vorm van vredesbesprekingen met Israël en hebben herhaaldelijk elk vredesproces met Israël als een daad van verraad bestempeld.

  • Abu Zuhri en de Hamas-leiding sturen de volgende boodschap aan de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken: Als u denkt dat Hamas geweld en terrorisme zal afzweren of de zogenaamde tweestatenoplossing zal aanvaarden, helaas, dan houdt u zichzelf voor de gek.

  • Deze gevaarlijke uitbuiting van de Oslo-akkoorden lijkt de Amerikaanse regering en de Europese Unie echter niet te deren wanneer zij spreken over de noodzaak van vrije en democratische verkiezingen voor de Palestijnen.

  • Net als Hamas heeft ook de PFLP gezworen de strijd tegen Israël voort te zetten "tot de bevrijding van geheel Palestina" - met andere woorden, geheel Israël.

  • Onder de huidige omstandigheden lijkt het erop dat Palestijnen die het terrorisme steunen en de "tweestatenoplossing" niet aanvaarden, op weg zijn om het volgende Palestijnse parlement en de volgende regering te domineren.

  • Nu de kandidaten van Hamas en de PFLP zijn goedgekeurd door de Centrale Verkiezingscommissie, kunnen de VS of de rest van de internationale gemeenschap voorkomen dat dit complot werkelijkheid wordt door duidelijk te maken dat zij geen enkele toekomstige Palestijnse regering met terroristen zullen erkennen. Deze eis moet vóór, niet na de verkiezingen worden gesteld.

( )

Hamas en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina hebben alle akkoorden tussen Israël en de PLO verworpen, met inbegrip van de Oslo-akkoorden. Toch hebben deze terroristische groeperingen er geen probleem mee deel te nemen aan verkiezingen die onder de paraplu van de Oslo-akkoorden worden gehouden. Afbeelding: Hamasleider Ismail Haniyeh stemt bij de Palestijnse parlementsverkiezingen op 25 januari 2006, in Gaza-Stad. (Foto door Abid Katib/Getty Images)

Tijdens een persbriefing op 1 april sprak de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, over de komende Palestijnse verkiezingen en de "tweestatenoplossing". Over de verkiezingen, de eerste in 15 jaar, zei Price:

"Het houden van democratische verkiezingen is een zaak die het Palestijnse volk zelf moet bepalen. Wij merken op dat de VS en andere belangrijke partners in de internationale gemeenschap reeds lang duidelijk zijn over het belang van deelnemers aan dat democratische proces, die afzien van geweld en terrorisme, en die het bestaansrecht van Israël erkennen."

Over de erkenning van Israëls bestaansrecht zei Price:

"De tweestatenoplossing is precies wat Israëli's en Palestijnen in staat zal stellen in waardigheid en veiligheid naast elkaar te leven, waarbij de belangen - in het belang van de Israëli's, in het belang van de Palestijnen samen - worden veiliggesteld. Dat is precies de reden waarom wij deze tweestatenoplossing steunen, net zoals vorige regeringen van beide politieke richtingen hebben gedaan."

Twee dagen later maakte de Palestijnse Centrale Verkiezingscommissie bekend 36 lijsten kieslijsten te hebben ingediend voor de parlementsverkiezingen, die gepland zijn voor 22 mei.

Hoewel de kandidaten hun politieke programma's nog niet hebben bekendgemaakt, is het nu al duidelijk dat sommigen van hen niet van plan zijn te voldoen aan de wensen van het State Department over "het afzweren van geweld en terrorisme" of het aanvaarden van de "tweestatenoplossing".

Vertegenwoordigers van sommige van de lijsten die aan de verkiezingen deelnemen, beloven in feite precies het tegenovergestelde. Zij zeggen dat zij vastbesloten zijn de strijd tegen Israël voort te zetten en dat zij absoluut niet van plan zijn het bestaansrecht van Israël te erkennen.

Twee van die lijsten behoren toe aan Hamas, de islamistische beweging die de Gazastrook regeert, en het marxistisch-leninistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) van de PLO.

De Hamas-lijst, genaamd "Jeruzalem is onze bestemming", is goedgekeurd door de Palestijnse Centrale Verkiezingscommissie, hoewel de leiders van de islamitische beweging zeggen dat zij het Oslo-akkoord, dat in 1993 werd ondertekend door Israël en de PLO, niet erkennen.

Er zij op gewezen dat de verkiezingen worden gehouden overeenkomstig de Israëlisch-Palestijnse interimovereenkomst van 1995 (Oslo II), waarin beide partijen "hun wens om een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vredesregeling en een historische verzoening tot stand te brengen" opnieuw hebben bevestigd.

Hamas en de PFLP hebben alle tussen Israël en de PLO ondertekende akkoorden verworpen, met inbegrip van de Oslo-akkoorden. Toch hebben deze terroristische groeperingen er geen probleem mee om deel te nemen aan verkiezingen die onder de paraplu van de Oslo-akkoorden worden gehouden.

In feite lijken Hamas en de PFLP de Oslo Akkoorden te gebruiken als een paard van Troje om te proberen het Palestijnse parlement en de Palestijnse regering over te nemen. De twee groepen zijn sterk gekant tegen elk vredesakkoord met Israël en erkennen het bestaansrecht van Israël niet. Hamas en de PFLP hebben er echter geen moeite mee de Oslo-akkoorden te gebruiken als een middel om aan de verkiezingen deel te nemen.

Met andere woorden, de vijanden van de vrede gebruiken een vredesakkoord om hun doel te bereiken, namelijk het vernietigen van de vooruitzichten op een vredesproces tussen de Palestijnen en Israël.

De Palestijnen die tegen vrede met Israël zijn, eisen al geruime tijd dat het Palestijnse leiderschap alle akkoorden herroept die het met Israël heeft ondertekend.

Deze Palestijnen zijn gekant tegen elke erkenning van het bestaansrecht van Israël; zij zijn gekant tegen elke vorm van normalisatie met Israël; zij zijn gekant tegen elke vorm van vredesbesprekingen met Israël en hebben herhaaldelijk elk vredesproces met Israël als een daad van verraad bestempeld.

Deze gevaarlijke uitbuiting van de Oslo-akkoorden schijnt de Amerikaanse regering en de Europese Unie echter niet te deren wanneer zij spreken over de noodzaak van vrije en democratische verkiezingen voor de Palestijnen.

De leiders van Hamas en PFLP zijn intussen ondubbelzinnig over hun bedoelingen.

Sami Abu Zuhri, een woordvoerder van Hamas, zei dat zijn groep de naam "Jeruzalem is onze bestemming" heeft gekozen om duidelijk te maken dat de officieel als terroristisch aangemerkte groepering waartoe hij behoort, haar beleid ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict niet heeft gewijzigd, met name de weigering om het bestaansrecht van Israël te aanvaarden en de wens om het te vervangen door een islamitische staat.

"Deze lijst bewijst dat de overtuigingen en het beleid van Hamas niet zijn veranderd," zei Abu Zuhri. "Hamas gelooft volledig dat haar ware bestemming in de richting van Jeruzalem is en dat er binnenkort een beslissende strijd zal zijn om [Israël] te verslaan en het te verdrijven uit ons land."

Volgens Abu Zuhri doet Hamas mee aan de verkiezingen om zich "met alle kracht voor te bereiden op de slag om Jeruzalem."

Wanneer Abu Zuhri spreekt over "het verdrijven van Israël uit ons land," bevestigt hij opnieuw de verbintenis van Hamas met haar handvest, waarin staat:

"... het land Palestina is een Islamitische Waqf geweest door de generaties heen en tot aan de Dag der Opstanding; niemand kan er afstand van doen of een deel ervan. Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem behalve door de Jihad [heilige oorlog]. We moeten de geest van de Jihad verspreiden onder de Islamitische Umma, de strijd aanbinden met de vijanden en ons aansluiten bij de gelederen van de Jihad-strijders."

De Hamas-functionaris geeft openlijk toe dat zijn groep aan de verkiezingen deelneemt deels om oorlog te voeren tegen Israël.

Het behoeft geen betoog dat Abu Zuhri en de Hamas-leiding de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken de volgende boodschap sturen: Als u denkt dat Hamas geweld en terrorisme zal afzweren of de zogenaamde tweestatenoplossing zal aanvaarden, helaas, dan houdt u zichzelf voor de gek.

De Palestijnse onderzoeker Walid Khaled heeft erop gewezen dat de verkiezingslijst van Hamas verscheidene terroristen bevat die "heldhaftige gevangenen en symbolen van de Jihad voor dit grote volk" zijn.

De Hamas-terroristen die in Israëlische gevangenissen worden vastgehouden, zo kondigde Khaled aan, "zijn het model dat generaties aanbidden, en families voeden hun kinderen op om hen te evenaren en te volgen."

Op de vraag waarom Hamas ervoor koos om haar kieslijst naar Jeruzalem te noemen, zei Khaled: "Jeruzalem is onze bestemming omdat er geen halve oplossingen zijn met deze entiteit [Israël]; het is noch een buur noch een partner, maar een vijand."

Een andere Hamas-functionaris, Fawzi Barhoum, erkende ook dat zijn groep in de verkiezingen zat om een oorlog tegen Israël te beginnen: "Wij zullen onze strijd en verzet voortzetten tot de bevrijding van Palestina, Jeruzalem en de Al-Aqsa Moskee."

Evenzo heeft de PFLP, waarvan de vertegenwoordigers aan de verkiezingen deelnemen onder de slogan "Slag van het Volk," ook duidelijk gemaakt dat zij van plan is de Oslo-akkoorden te gebruiken als een paard van Troje om diezelfde akkoorden te vernietigen. In een toelichting op haar besluit om aan de verkiezingen deel te nemen, zei de PFLP:

"Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina blijft zijn categorische afwijzing van de Oslo-akkoorden voortzetten en eist dat de Palestijnse Autoriteit dit akkoord opzegt en haar betrekkingen met [Israël] verbreekt. Wij weigeren categorisch de Zionistische entiteit te erkennen."

Net als Hamas heeft ook de PFLP gezworen de strijd tegen Israël voort te zetten "tot de bevrijding van geheel Palestina" - met andere woorden, geheel Israël.

In het licht van het schisma en het interne gekibbel in de regerende Fatah-factie van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, die aan de verkiezingen deelneemt met drie verschillende lijsten, staan groepen zoals Hamas en de PFLP, wanneer de stemming plaatsvindt, op de shortlist om talrijke zetels in het Palestijnse parlement te bemachtigen. Een dergelijke overwinning zou de twee groepen gemakkelijk in staat stellen deel uit te maken van een nieuwe regeringscoalitie.

Onder de huidige omstandigheden lijkt het erop dat Palestijnen die het terrorisme steunen en de "tweestatenoplossing" niet aanvaarden, afstevenen op het domineren van het volgende Palestijnse parlement en de volgende Palestijnse regering.

De VS en de rest van de internationale gemeenschap zijn nog steeds in staat een belangrijke stap te zetten in deze gevaarlijke opeenvolging van gebeurtenissen: bedenk hoe hun oogluikend toezien op de deelname van extremistische anti-vrede groeperingen aan de verkiezingen heeft bijgedragen tot het zich nu aftekenende nachtmerriescenario.

Nu de kandidaten van Hamas en de PFLP door de centrale verkiezingscommissie zijn goedgekeurd, kunnen de VS of de rest van de internationale gemeenschap voorkomen dat dit complot werkelijkheid wordt door duidelijk te maken dat zij geen enkele toekomstige Palestijnse regering met terroristen zullen erkennen. Deze eis moet vóór, niet na de verkiezingen worden gesteld.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinian Elections: What the Biden Administration Does Not Want to Know :: Gatestone Institute