www.wimjongman.nl

(homepagina)


ISRAËLISCHE WETGEVER WIL DAT STAMMEN VAN ISRAËL GEOORDEELD WORDEN VOLGENS DE PROFETIE VAN EZECHIËL

Door David Sidman | 29 april 2021

En gij, o sterveling, neem een stok en schrijf daarop: "Van Jehuda en de Israëlieten die met hem verbonden zijn"; en neem een andere stok en schrijf daarop: "Van Josef - de stok van Efraïm - en het hele Huis van Yisraël dat met hem verbonden is - Ezechiël 37:16 (De Israël BijbelTM)

( )

Knessetlid Simcha Rothman (screenshot)

Kersvers Knesset-lid advocaat Simcha Rothman (Religieus Zionisme) hield woensdag zijn openingstoespraak in de Knesset. Rothman klaagde een overkoepelend rechtssysteem aan dat zich volgens hem bezighoudt met het uitdelen van straffen in zaken die niets met hun rol te maken hebben.

GEORGANISEERDE ANARCHIE

Tijdens de toespraak verweet Rothman de rechters van Israël "georganiseerde anarchie" te veroorzaken, wat volgens hem de reden is "dat er geen koninschap is in Israël."

"In tegenstelling tot de rechters uit de dagen van weleer waarbij de stam van Dan recht zou spreken over Simson, de stam van Efraïm-Gideon en de stam van Juda-Othniël, blijkt hier dat alle rechters uit één stam komen."

Rothman hekelde de antireligieuze uitspraken van Israëls Hoge Gerechtshof en zei dat "in tegenstelling tot vroeger, toen rechters zich lieten leiden door de goddelijke geest, wat passend was voor de heilige natie in het Heilige Land, de rechters van nu worden beïnvloed door buitenlandse ideologieën."

Hij betreurde de corruptie in Israëls rechtssysteem en zei dat de "terugkeer naar Zion in gevaar is."

EEN VERGELIJKING MET DE STAM VAN JUDA

Rothman uitte zijn bezorgdheid over het feit dat het Hooggerechtshof onnodig en buitensporig veel aspecten van het Israëlische leven minutieus controleert. Maar hij toonde ook begrip voor een dergelijk verschijnsel omdat Israël een Joodse natie is en voegde eraan toe dat "de stam van Juda weerstand bood tegen het toestaan van autonomie aan andere stammen".

"Koning David realiseerde zich dat de stam van Juda niet een eenvoudige was. Hij voegde eraan toe dat David een krijger was en geen bruggenbouwer. Maar Jozef daarentegen was wel degelijk een vredestichter, stelde hij.

Een zichtbaar benauwde Rothman legde vervolgens uit dat Jozefs brug bestond uit "Zebulun en Simon, Issachar en Gad, Dan en Naftali, en geloof het of niet, Benjamin."

"En om het volk Israël te leren met elkaar om te gaan, moeten ze kijken naar het Boek Genesis, dat uitlegt hoe onze voorvaderen zich moreel gedroegen. En het Boek Deuteronomium leert ons hoe we moeten doen wat goed is in Gods ogen. En ja - zelfs het Boek Richteren, dat ons leert hoe te leven zonder een koning. Het is mogelijk als u elke stam een beetje ademruimte geeft om zijn eigen weg te vinden."

EEN BIJBELSE EIS

Rothman legde vervolgens uit dat hij eist wat geschreven staat in het Boek Ezechiël:

En gij, o sterveling, neem een stok en schrijf daarop: "Van Jehuda en de Israëlieten die met hem verbonden zijn"; en neem een andere stok en schrijf daarop: "Van Josef - de stok van Efraïm - en heel het Huis van Yisraël dat met hem verbonden is (Ezechiël 37:16)

"Ik wil dat Efraïm niet jaloers wordt op Juda en dat Juda Efraïm niet arresteert", zei hij.

"En het mooie van overeenkomsten en compromissen en dialogen die nooit eindigen, is dat het rechtssysteem niet in staat is om daar voor mij in te voorzien."

"Ik wil het rechtssysteem niet ten val brengen, maar ik eis dat het rechtssysteem zich de woorden van Rabbi Gamliel herinnert; op drie dingen rust de wereld: oordeel, waarheid en vrede", zo voegde hij eraan toe.

"Het rechtssysteem heeft een monopolie op oordeel, heeft geen waarheid, en heeft zelfs geen idee wat vrede is."

Rothman sloot af met een passage uit Psalmen:

Omwille van mijn verwanten en vrienden bid ik voor uw welzijn; omwille van het huis van Hashem, onze God, zoek ik uw welzijn. (Psalmen 122:8-9)

Bron: Israeli Lawmaker calls for tribes of Israel to be judged according to Ezekiel's Prophecy