www.wimjongman.nl

(homepagina)


Reactie op het artikel van T.W. Tramm over de dag van Pesach

[https://www.wimjongman.nl/nieuws/2021/tijden-lentepunt.html]

Arno Lamm heeft een reactie geschreven aan T.W. Tramm, en geeft daarin aan waarom hij het niet eens is met zijn bevindingen.

Lamm stelt dat de gersteoogst bepalend is voor het begin van het jaar. Tramm neemt de equinox. Ik zou daaraan de vraag willen toevoegen dat als je twee gegevens hebt, welke is dan het belangrijkste, de oogstbaarheid van de gerst of de aanwijzing dat de zon en maan bepalend zijn voor de seizoenen. WJ

Hier het commentaar.

Beste T.W. Tramm, Ritan,

Ik heb net uw artikel over de datum van Pesach gelezen. Ik kan uw benadering volgen. Echter, de berekening is misschien niet in overeenstemming met de Bijbelse waarheid. Ja, dit jaar was Pesach vroeg en men zou kunnen zeggen dat er nog een maand moet worden ingevoegd (Adar II). Maar een extra maand Adar II werd al ingevoegd in 2019, dus is het niet gebruikelijk dat er in 2021 weer een extra maand wordt ingevoegd. In het oude Israël keek men niet naar de Equinox om de feesten te laten beginnen. De feesten (volgens Gods instructies) waren gesitueerd rond de oogsten. De eerste vruchten van de gerst moesten in de Tempel voor God worden gezwaaid om de volle oogst te heiligen. Om dat te doen op het Feest van de Eerste Vruchten (na Pesach) bekeek men de gerst aan het eind van de maand, vóór de maand Nisan. Wanneer de aren van de gerst in de maand 'aviv' waren (van groen naar geel kleurden), wisten ze dat de gerst rijp was op het Feest van de Eerste Vruchten. Zo niet, dan voegden zij een extra maand in (Adar II). Als zij zo'n maand verkeerd zouden hebben ingelast, dan zou de gerst nog een maand langer in de velden moeten blijven, maar tegen de tijd van het Feest van de Eerste Vruchten zou alle gerst in het veld dan veel te rijp zijn geweest. Zo is het ook dit jaar. Specialisten op de velden in Israël namen de rijpheid van de gerst waar en zij zagen duidelijk dat de gerst in aviv was om het voor God te zwaaien tijdens het Feest van de Eerste Vruchten. Vandaag is de gerstoogst al in volle gang. Om deze reden kunnen we niet zeggen dat de maand Nisan een maand later begint, zoals u in uw artikel beschrijft. Het kan waar zijn in andere jaren, want soms voegen ze geen maand Adar II toe waar dat wel zou moeten. Ik hoop dat dit de situatie verduidelijkt. Voor meer informatie over de stand van de gerstoogst kunt u elk jaar de verslagen raadplegen op Abib of God | Abib Reports

--

Wake Up Team
Voor meer zie Wake Up! - English edition - Studieboeken - Het Zoeklicht