www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Top 3 Profetische Nieuwskoppen van 2021

Door Britt Gillette - 21 december 2021

Het nummer één teken van de Wederkomst is de convergentie van alle tekenen waarvan Jezus en de profeten zeiden dat we daar naar moesten uitkijken. Jezus zei: "Wanneer je al deze dingen ziet gebeuren, kijk dan omhoog! Uw verlossing is nabij" (Lucas 21:28). Wat zijn de dingen die Jezus en de profeten zeiden om te verwachten? Israël terug in het land (Jeremia 23:7-8)... Het Joodse volk terug in de macht over Jeruzalem (Lucas 21:24)... Het Evangelie verkondigd aan de hele wereld (Mattheüs 24:14)... En meer. Vandaag zien we deze tekenen. Omdat we die zien, kunnen we er zeker van zijn dat we leven in het periode van Zijn wederkomst. Maar Jezus noemde ook andere tekenen. Dat deden de profeten ook. En wij zien die tekenen ook. Nu 2021 ten einde loopt, wat waren de grootste profetische nieuwsberichten? Hieronder volgt een lijst van wat volgens mij de top drie was:

1) Big Tech Censuur

Gedurende een groot deel van zijn bestaan heeft Google het bedrijfsmotto "Don't be evil" gepromoot. Na zijn bedrijfsherstructurering onder de vlag van Alphabet Inc. in 2015, veranderde het bedrijf het motto in "Doe het juiste." De mensen die Google hebben opgebouwd, beschouwden waarschijnlijk schendingen van de privacy van consumenten, censuur door bedrijven en de overheid, en datamanipulatie om een sociale of politieke agenda na te streven, als slecht. Maar voor de huidige lichting Google-medewerkers? Het is allemaal onderdeel van "het juiste doen."

Nu mensen in hun dagelijks leven steeds afhankelijker worden van slimme apparaten en internet, is de macht van grote technologiebedrijven als Google exponentieel gegroeid. Deze bedrijven hebben de macht om de nieuws- en informatiestroom voor miljarden mensen te controleren. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij machtshongerige politici over de hele wereld. Zij verlangen ernaar deze macht in hun eigen voordeel te gebruiken. Helaas is Big Tech meer dan bereid geweest om te helpen. In juli bijvoorbeeld kondigde Jen Psaki, de persvoorlichter van het Witte Huis, aan dat ambtenaren van het Witte Huis "sociale mediaplatforms" zouden ontmoeten en "het onderzoek naar en het traceren van desinformatie hadden opgevoerd." Ze zei dat de regering "problematische berichten van Facebook, die desinformatie verspreiden, "markeert en werkt aan het verbinden van artsen en medische professionals die populair zijn bij hun publiek met nauwkeurige informatie" om "vertrouwde inhoud te stimuleren".

De U.S. Surgeon General volgde met zijn eigen lezing over de gevaren van de vrije gedachte. Volgens Dr. Vivek Murthy "leven we in een wereld waar verkeerde informatie een dreigende en verraderlijke bedreiging vormt voor de gezondheid van ons land. Misinformatie over gezondheid is onjuiste, onnauwkeurige of misleidende informatie over gezondheid volgens de beste gegevens van dat moment. En hoewel het vaak onschuldig lijkt op sociale media-apps, op winkelsites of zoekmachines, is de waarheid dat verkeerde informatie ons onze vrijheid ontneemt om weloverwogen beslissingen te nemen over onze gezondheid en de gezondheid van onze dierbaren."

Denk daar eens over na. De Surgeon General denkt dat als je toegang hebt tot ongecensureerde informatie, dit je vrijheid wegneemt. Alleen in een dystopische 1984 samenleving heeft zo'n bewering enige zin.

In dezelfde maand meldde Politico dat "met Biden geallieerde groepen, waaronder het Democratisch Nationaal Comité, ook van plan zijn om fact-checkers agressiever in te zetten en samen te werken met SMS-dragers om verkeerde informatie over vaccins die via sociale media en sms-berichten wordt verzonden, te verjagen." Dit betekent dat overheidsinstanties toekomstige privé-sms-berichten tussen jou en je vrienden kunnen "controleren op feiten". Stelt u zich eens voor dat u midden in een telefoongesprek zit met een vriend en dat de overheid uw gesprek verbreekt omdat u beiden "desinformatie" aan het bespreken bent. De meeste mensen zouden woedend zijn. Toch is dat precies wat de regering doet met deze desinformatie-censuurcampagne in de sociale media.

Dit alles is een bedreiging voor de menselijke vrijheid en vrijheden. In een tijdperk waarin sociale media het publieke debat domineren, is toegang tot deze platforms van vitaal belang om een boodschap naar buiten te brengen. Gelooft u me niet? Probeer uw boodschap maar eens aan een groot publiek over te brengen zonder gebruik te maken van Facebook, Twitter, Google, Apple, Amazon, YouTube of Netflix. Het is bijna onmogelijk. Als ze de zittende president van de Verenigde Staten kunnen de-platformen (wat ze met Donald Trump hebben gedaan), dan kunnen ze jou ook de-platformen.

We leven nu in een wereld waar de grootste technologiebedrijven meer macht hebben dan de meeste totalitaire regeringen in vervlogen tijden hadden. Aangezien de politiemacht van de overheid over deze Big Tech bedrijven heerst, betekent dit dat regeringen over de hele wereld nu machtiger zijn dan ze ooit zijn geweest. De macht en het bereik van Big Tech is wereldwijd, en ze hebben hun bereidheid getoond om deze macht te gebruiken om u het zwijgen op te leggen.

In 2021 ging Big Tech door met het elimineren van mensen en organisaties die als "gevaarlijk" of niet voldoende "wakker" werden beschouwd. YouTube-kanalen werden gedemoniseerd, gedemonetiseerd en gesloten. Twitter en Facebook accounts werden opgeschort. Hostingbedrijven lieten websites vallen, en bedrijven werden afgesloten van het gebruik van PayPal, Visa en MasterCard.

Naarmate de technologie voortschrijdt, wordt elk aspect van het menselijk leven steeds afhankelijker van en verweven met digitale betalingen en het internet. Als de toegang tot deze nutsvoorzieningen wordt afgesneden, wordt ook het vermogen van een individu om deel te nemen aan de hedendaagse samenleving afgesneden. Dit betekent dat grote bedrijven (en bij gebrek daaraan ook regeringen) u om welke reden dan ook van de samenleving kunnen afsluiten. En ze kunnen dat doen zonder een eerlijk proces, een rechtszaak, of de mogelijkheid om jezelf te verdedigen. Als grote bedrijven je "elimineren" en weigeren je van basisdiensten te voorzien, hoe kun je dan in de moderne wereld bestaan? Dat kun je niet. Tenminste, niet zo effectief als vroeger. Big Tech heeft nu de macht om mensen te elimineren. De macht van Big Tech maakt de weg vrij voor de Antichrist om alle koop/verkoop transacties op de planeet te controleren (Openbaring 13:17) en om naar believen te bepalen wie wel of niet kan deelnemen aan de moderne samenleving.

2) De Gebroken Wereldwijde Toeleveringsketen

De verspreiding van COVID-19 in het begin van 2020 markeerde het begin van een wereldwijde crisis in de toeleveringsketen. Die crisis duurde het hele jaar 2021 voort. Het meest recente voorbeeld van de gebroken toeleveringsketen deed zich voor in de vorm van scheepvaartproblemen in Amerikaanse havens. Zo lag op 11 november een recordaantal van 111 containerschepen voor de kust van twee Californische havens voor anker. Daarmee werd het vorige record, dat slechts 20 dagen eerder was gevestigd, gebroken.

In reactie daarop beloofde Joe Biden de veerkracht van de bevoorradingsketen te versterken door over te schakelen op 24/7-operaties in de havens van Los Angeles en Long Beach. Hij maakte zich zorgen over het kerstinkoopseizoen en de publieke opinie in een tijdperk van productentekorten en stijgende inflatie. Maar dit is een veel complexere kwestie. De problemen met de knelpunten in deze havens zijn een symptoom van een groter systemisch falen - een falen dat het hele mondiale economische systeem dreigt te doen instorten.

Ondanks de optimistische voorspellingen van politici heeft de gebroken bevoorradingsketen zichzelf niet hersteld in 2021, en dat zal ook in 2022 niet het geval zijn. 24/7 havenoperaties zullen het probleem niet oplossen. Containers bedekken elke vierkante centimeter van de havens van Los Angeles en Long Beach. Voordat nieuwe containers van schepen kunnen worden gelost, moeten vrachtwagens en treinen de bestaande containers naar nieuwe locaties brengen. Door het landelijke tekort aan vrachtwagenchauffeurs is dat een hele opgave. In 2021 bleef het probleem niet beperkt tot de Californische havens alleen. Problemen met de bevoorradingsketen en tekorten teisterden zowat elke industrie en fabriek ter wereld, en betroffen een brede waaier van producten zoals bacon, halfgeleiders, toiletpapier, aluminium, dierenvoeding, pakjes sap, en tal van andere artikelen.

Toen COVID voor het eerst toesloeg, kwam de wereldeconomie abrupt tot stilstand. In 2021 ondervonden we het trauma van die snelle crash - en de schade was enorm. De plotselinge ineenstorting van de wereldwijde vraag leidde in april 2020 tot negatieve olietermijnprijzen. Dit zorgde ervoor dat energieproducenten over de hele wereld hun productie afbouwden. In 2021 keerde de vraag terug, en de producenten konden hun productie niet zomaar van de ene dag op de andere verhogen. Als gevolg daarvan steeg de vraag veel sneller dan het aanbod.

De aardgasprijzen in Europa verdrievoudigden in vijf maanden tijd. Europees aardgas is nu tien keer duurder dan in de Verenigde Staten. De Europese aardgasopslagcapaciteit bevindt zich op een historisch laag niveau om de wintermaanden in te gaan. Ondertussen is een groot deel van Europa nu gegijzeld door Vladimir Poetin, omdat ze zich afhankelijk hebben laten maken van Russische energieleveranties. In China wordt het steeds moeilijker om aan steenkool te geraken (die 50% van de elektriciteit in het land opwekt). Deze hogere energieprijzen betekenen hogere kosten voor bedrijven en consumenten. Het leidt ook tot energietekorten en stroomonderbrekingen. Deze verstoringen van de energievoorziening leiden vervolgens tot extra productiestops en knelpunten in de productie, waardoor de problemen met de wereldwijde toeleveringsketen nog groter worden. En dat is waar we ons aan het einde van 2021 bevinden.

3) Verlies van vrijheid

Als je van vrijheid houdt, was 2021 niet jouw jaar. Veel westerse naties die van oudsher individuele vrijheid omhelzen, zijn ofwel de weg ingeslagen naar totalitarisme of zijn veranderd in regelrechte politiestaten. Hoewel de lijst van dergelijke naties lang is (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, Nieuw-Zeeland, enz.), geeft geen enkel land een beter voorbeeld van deze transformatie dan Australië.

In 2021 is Australië afgedaald naar een politiestaat. In september heeft de regering van Zuid-Australië een nieuwe app in gebruik genomen die burgers verplicht een foto van zichzelf te nemen en hun locatie op verzoek binnen 15 minuten na een verzoek van de regering te melden. Eveneens in september zwoer het Australische parlementslid Daniel Andrews de ongevaccineerden "buiten te sluiten" wat betreft medische zorg en het drijven van handel. Eveneens in 2021 verschenen in Australië "Centres for National Resilience". Dit zijn quarantainecentra die beter als gevangenissen kunnen worden bestempeld. Degenen die positief testen op COVID (en ook hun "naaste contacten") worden opgepakt en onder dwang in deze kampen opgesloten. Eerder deze maand ontsnapten drie tieners uit een van deze kampen. Hun ontsnapping bracht een ware klopjacht op gang, compleet met wegversperringen en politieagenten die willekeurig voertuigen doorzoeken. Afgezien van een revolutionaire opstand, is Australië verloren.

Oostenrijk ligt niet ver achter. In november kondigde het Europese land verplichte vaccinaties aan. Duitsland verklaarde al snel van plan te zijn in de voetsporen van Oostenrijk te treden. In landen over de hele wereld worden ongevaccineerden door de samenleving gestraft. Naast de vaccinatieplicht hebben veel landen, staten en steden een vaccinpaspoort ingevoerd. Wie de COVID-vaccins weigert, riskeert verlies van baan, gezondheidszorg, bewegingsvrijheid en vrijheid in het algemeen. Het doel is om de ongevaccineerden uit de samenleving te verbannen - om maximale druk uit te oefenen en de ongevaccineerden tot naleving te dwingen.

Klinkt iets van dit alles bekend? Het zou moeten. Het Boek Openbaring beschrijft een soortgelijk systeem waarbij de mensen van de wereld gedwongen worden een merkteken op hun rechterhand of voorhoofd te ontvangen. Zij die weigeren te gehoorzamen, zullen niet kunnen kopen of verkopen. Ze zullen effectief worden afgesneden van de samenleving. Vaccin mandaten en paspoorten creëren eenzelfde soort systeem. Ze creëren een sociaal systeem dat het merkteken van het beest mogelijk maakt. Ik geloof niet dat vaccinpaspoorten het teken van het beest zijn. Maar als ze worden toegestaan, zullen ze een systeem creëren dat niet te onderscheiden is van het werkelijke merkteken van het beest. Dit zal de weg vrijmaken voor de opkomst van de Antichrist en een wereldwijde dictatuur.

Wat te verwachten in 2022

Hopelijk zal Jezus in de laatste dagen van 2021 terugkeren. Maar hoe dan ook, verwacht wel dat dezelfde trends zich zullen voortzetten in 2022. Kijk uit voor de Big Tech die doorgaat met het hardhandig aanpakken van ideeën die tegen het officiële regeringsverhaal ingaan. Verwacht dat de problemen met de wereldwijde toeleveringsketen zullen verergeren. En bovenal, kijk uit voor regeringen over de hele wereld die elke nieuwe COVID-variant gebruiken als een handig excuus om vrijheid en vrijheden te vertrappen en steeds meer macht te grijpen.

Combineer deze ontwikkelingen met ontelbare andere die in de Bijbel zijn voorspeld, en we kunnen weten dat de Opname, de Verdrukking, en de Wederkomst nu dichterbij zijn dan ze ooit zijn geweest. Dit is waarom de nummer 1 gebeurtenis waar je je op moet richten in 2022 de terugkeer van onze Verlosser is. Nu we een nieuw jaar ingaan, vertellen alle tekenen ons: "Jezus komt!"

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, december 2021