www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dagen van Profetie

()

Door Daymond Duck - 28 maart 2021

Jezus vergeleek het einde van het tijdperk met de dagen van Noach en de dagen van Lot.

Zoveel Bijbelprofetie wordt vervuld, dat deze dagen ook wel de dagen van profetie genoemd kunnen worden.

Hier zijn enkele recente gebeurtenissen die mijn aandacht trokken.

Eén, begin maart 2021 kondigde Israël plannen aan om de "Vredesspoorlijn" te bouwen om Israël te verbinden met de Golfnaties, China, de EU en anderen.

Dit kan een paar jaar duren, maar het is profetisch significant omdat China al honderden miljarden dollars heeft uitgegeven aan de bouw van de "zijderoute" naar het Midden-Oosten, en de Bijbel leert dat de koningen van het Oosten (waarschijnlijk China en anderen) het Midden-Oosten zullen binnenvallen tijdens de Verdrukkingsperiode.

Twee, wat vrede in het Midden-Oosten betreft: op 16 maart 2021 zei de Israëlische premier Netanyahu dat er nog 4 normalisatie-akkoorden (vredesverdragen) op komst zijn.

Netanyahu noemde niet de namen van de 4 landen, maar men gaat ervan uit dat 3 van hen Indonesië, Mauritanië en Saoedi-Arabië zijn.

Als er dus nog 4 akkoorden worden getekend, zou dat de "Abraham Akkoorden" op 8 landen brengen.

Israël komt dichter bij het verbond met de dood (Jes. 28:14-15; Dan. 9:27).

Drie, betreffende de strijd van Gog en Magog: op 19 maart 2021 zei Midden-Oosten deskundige Joel Rosenberg "dat de dreiging van oorlog tussen Israël, Iran en Hezbollah toeneemt."

Hij merkte op dat drie Israëlische leiders alarmeringsreizen naar Europa en Rusland hebben gemaakt om Israëls bezorgdheid over een op handen zijnde oorlog over te brengen.

Israels president Rivlin en IDF stafchef Kochavi bezochten Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

Israëls minister van Buitenlandse Zaken Ashkenazi bezocht Rusland.

Rivlin heeft zich ook verzekerd van een uitnodiging om de VS te bezoeken en een gezamenlijke zitting van het Congres toe te spreken (het tijdstip hiervan hangt af van wanneer het Congres kan vergaderen in verband met Covid).

Vier, ook met betrekking tot de Slag van Gog en Magog: op 21 maart 2021 werd gemeld dat er een groeiende alliantie is tussen Rusland, Iran en Turkije en een groeiende afkeer van deze drie naties voor de V.S.

Rusland, Iran en Turkije werken samen om Syrië op te delen en meer invloed in het Midden-Oosten te krijgen.

Vijf, wat betreft de VS als zegen of vloek voor Israël: op 18 maart 2021 werd gemeld dat de regering-Biden de relatie van Amerika met Israël op vier gebieden zal resetten: 1) De VS zullen opnieuw diplomatieke banden aanknopen met de Palestijnen; 2) De VS zullen terugkeren naar de tweestatenoplossing (deling van Israël); 3) De VS zullen zich verzetten tegen het aanbrengen van het label "Made in Israel" op producten van de Westelijke Jordaanoever; en 4) De VS zullen terugkeren naar het geven van miljoenen Amerikaanse belastingdollars per jaar aan de Palestijnen.

Zes, wat betreft de wereldregering: in een video die naar verluidt viraal is gegaan op de sociale media, waarschuwt een arts uit Ierland, Anne McCloskey, dat "The Great Reset" wordt gepusht door globalistische elite-individuen en -groepen die de bevolking van de aarde drastisch willen verminderen.

McCloskey gelooft dat de Coronavirus-crisis een gecreëerde gebeurtenis is die mensen gebruiken om een totalitaire wereldregering te vestigen.

McCloskey waarschuwt dat deze mensen komen voor jou en alles wat je hebt, inclusief al je bezittingen, spaargeld en vrijheid.

Het is belangrijk te begrijpen dat de antichrist en de valse profeet de economie (kopen en verkopen) zullen gebruiken om de mensen te beheersen en degenen die het niet eens zijn met hun goddeloze wereldregering het zwijgen op te leggen of te elimineren.

Zeven, wat betreft de cashloze samenleving: er wordt gemeld dat een doel van "The Great Reset" is om het wereldwijde geldsysteem volledig te veranderen in een cashloze samenleving.

Centrale banken in verschillende landen, waaronder de VS, praten al over de creatie van digitale valuta's die kunnen worden getraceerd.

Deze digitale valuta's zullen uiteindelijk papiergeld waardeloos maken.

Mensen zullen zonder deze munt niet meer mogen kopen en verkopen.

Voor uw informatie: de Republikeinse Gazette meldde onlangs dat de markt voor cryptocurrency's een biljoen dollar in waarde is gepasseerd.

Dit is een feit, geen samenzweringstheorie die nog diverse jaren in de toekomst zou kunnen liggen.

Zoiets als dit zou een voorloper kunnen zijn van het Merkteken van het Beest.

Acht, over de komende economische ineenstorting:

 • Op 17 maart 2021 werd gemeld dat Biden het Congres heeft gevraagd om de Tax Cuts and Jobs Act van 2017 te hervormen, zodat hij de vennootschapsbelastingen kan verhogen om een deel van zijn uitgaven te dekken, en de Tax Foundation heeft geschat dat dit 159.000 banen zal vernietigen (wees u ervan bewust dat dit in een tijd is waarin veel bedrijven op slot zitten en op een faillissement afstevenen).
 • Op 17 maart 2021 werd gemeld dat Biden op de dag van zijn inhuldiging een decreet ondertekende dat de verkoop annuleerde van olie- en gascontracten op 80 miljoen hectare land in de Golf van Mexico, en de Louisiana Oil and Gas Association schat dat dit een industrie in gevaar zal brengen die werk biedt aan ongeveer 250.000 mensen (deskundigen waarschuwen dat alle energierekeningen de pan uit zullen rijzen).
 • Op 22 maart 2021 wordt gemeld dat Biden regelmatig overlegt met voormalig president Obama over een aantal zaken (vergeet niet dat Obama beloofde Amerika te veranderen, Trump bespioneerde, zijn mensen betrokken waren bij de Russian Collusion Hoax, etc.).
 • Op 22 maart 2021 werd gemeld dat Biden van plan is meer dan 100 miljoen dollar uit te geven aan bus- en vliegtickets, hotelkamers, detentiefaciliteiten, Covid-behandeling, enz. voor illegale immigranten.
 • Op 23 maart 2021 werd gemeld dat Biden een stimuleringspakket van 3 biljoen dollar voorbereidt om de klimaatverandering aan te pakken, de infrastructuur van Amerika opnieuw op te bouwen, enz. (Weet dat veel Amerikaanse burgers geen stimuleringscheque hebben ontvangen uit het laatste stimuleringspakket).

Negen, met betrekking tot verplichte vaccinaties en het volgen van mensen: op 17 maart 2021 heeft de Israëlische Knesset een wetsvoorstel goedgekeurd om bepaalde mensen te verplichten een elektronische armband te dragen die zal controleren of ze zich houden aan de Israëlische quarantaine wetten of niet.

Deze armbanden, die "Vrijheidsarmbanden" worden genoemd, zullen de bewegingen van een persoon niet volgen, maar als die persoon het gebied verlaat waar hij in quarantaine is geplaatst, zullen de autoriteiten worden gewaarschuwd.

Officials gebruiken Covid als een excuus om zich te haasten in de richting van vele soorten volgsystemen om de bewegingen van mensen te lokaliseren en bij te houden.

Tien, ten aanzien van het coronavirus meldde het Center for Disease Control and Prevention (CDC) onlangs dat er in de VS 85,01 miljoen vaccindoses zijn gegeven tussen 14 december 2020 en 5 maart 2021.

1524 mensen stierven in de eerste 48 uur, er waren 31.079 bijwerkingen (5507 ernstige), en 85 meldingen van miskraam of vroeggeboorte.

Het kortetermijnrisico van overlijden of ernstige aandoeningen is klein, maar het is er, en er is niet genoeg tijd geweest om onbekende langetermijnrisico's vast te stellen.

In aanvulling op het bovenstaande meldde het Office of Attending Physicians op 16 maart 2021 dat slechts 75% van de leden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is gevaccineerd.

Ondanks het feit dat 25% niet is gevaccineerd, mogen alle leden van het Huis gebruik maken van de douches en kleedkamers en zwembad van de Huis-sportzaal.

Dus waarom zijn sportscholen e.d. in verschillende steden en staten afgesloten als leden van het Huis gebruik maken van de sportschool e.d.?

Elf, ik wil een e-mail delen van een lezer die zich niet wil laten vaccineren.

Veel ervan gaat boven mijn pet, maar het is goed verwoord en, naar mijn mening, zeer belangrijk.

 • Bewust de naam van Lucifer in je lichaam stoppen is je letterlijk met hem identificeren (het enzym dat de quantum dots in Gates' vaccin activeert, heet Luciferase. Lucifer was de naam van Satan toen hij viel; Jes. 14:12).
 • Het bewust opnemen van geaborteerd menselijk foetaal weefsel in je lichaam is niet veel anders dan kannibalisme (als je niet via de mond kunt eten, krijg je dit via een infuus in je lichaam, dus wat is het echte verschil?).
 • Satan zit achter dit alles, omdat het onnatuurlijk is voor een mens om zijn eigen soort te willen uitroeien; zelfs dieren hebben respect voor hun eigen soort!
 • Hij (Satan) begon zijn aanval op het menselijk genoom (DNA) in Genesis 6, en verwezenlijkte bijna zijn agenda, MAAR GOD greep in en beschermde het menselijk ras door Noach en zijn familie, omdat zij de enige mensen op aarde waren die schone genetica hadden (het zuiver menselijk genoom).
 • Jezus kwam als mens met een zuivere, ongecorrumpeerde menselijke dubbele helix van DNA; daarom werd Zijn offer als mens gedaan en is het alleen voor mensen, niet voor dieren, of synthetici, of "transhumanen" omdat geen van hen "naar het beeld van God" zijn.
 • Dit huidige vaccin zal een begin maken met het proces van verandering van het menselijk genoom, maar het splitst zich nog niet in de dubbele helix met het volledig DNA; veranderen als zijnde het "merkteken van het beest" (dat de Quantum Dot Tattoo is) dat echter het menselijk genoom volledig zal corrumperen, door zich dan wel in de dubbele helix te splitsen, zodat de persoon die het inneemt niet langer "naar het beeld van God" zal zijn, maar "naar het beeld van Lucifer" met een vreemde vorm van DNA, één die niet door God is geschapen, maar een gruwel is, net als de Nephilim.
 • Ik had nooit gedacht dat ik Hosea 4:6 zo duidelijk zou zien als vandaag: "Mijn volk wordt vernietigd door gebrek aan kennis; omdat gij de kennis verworpen hebt, zal ik ook u verwerpen, zodat gij voor mij geen priester zult zijn; omdat gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten." Ik vraag me af of de gelovigen die het aannemen een prijs zullen betalen in de eeuwigheid? Als zij wedergeboren zijn, kunnen zij hun redding niet verliezen, maar God zegt dat zij geen "priesters" zullen zijn, en Hij zal "hun kinderen vergeten". Betekent dit dat zij beloningen zullen verliezen? Ik denk het wel! Het is aan ieder van ons om verantwoordelijk te zijn voor onze daden, want God zegt in Romeinen 1:20 dat 'zij zonder verontschuldiging zijn'.

Twaalf, hier is nog een interessante e-mail van een lezer.

Niemand is aan het dateren, maar dit is opmerkelijk, als het waar is, en ik bid dat het uw dag zal opfleuren.

De voorganger van de lezer vroeg zijn gemeente op hun bijbelstudie op woensdagavond hun Bijbel te openen naar de laatste twee verzen in de Bijbel (Openb. 22:20-21).

De verzen zijn 20 en 21 (als in het jaar 2021), en zij luiden: "Die deze dingen getuigt, zegt: Ik kom haastelijk. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen."

Sommigen zouden dit graag zien, dat Jezus snel komt voor Zijn Gemeente in 2021.

Ten slotte, als je naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Days of Prophecy :: By Daymond Duck - Rapture Ready