www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zal Kamala Harris deze profetie en visioen uit 1933 vervullen?

Door Perry Stone - 30 januari 2021

()

Ik heb een zeer belangrijke video.

Het gebeurt niet vaak dat ik naar jullie toe kom en twee dingen zeg. Nummer één, kijk naar alles... Maar het tweede: het zevende ding dat ik zal vertellen op deze video is waarschijnlijk het meest belangrijke. Nummer zes en zeven komen eigenlijk overeen en... je gaat iets horen dat ik in feite al 20 jaar vertel, over Hillary Clinton. Toen zij aankondigde dat ze zich kandidaat ging stellen voor het presidentschap, deelde ik met de mensen een visioen uit 1933 en stelde de vraag of zij de persoon kon zijn om het te vervullen, wel, dat was ze niet, duidelijk niet.

Maar nu met Harris als vice-president zie ik een grote mogelijkheid dat dit vervuld gaat worden en wat vreemd is, zelfs de seculiere media heeft dit besproken. Laat me nu teruggaan naar het oorspronkelijke verhaal en het oorspronkelijke visioen

Vele jaren geleden was er een man die zeer bekend was, die een geweldige bediening met een enorme gave had die God hem had gegeven. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet, maar ik weet het wel. Maar de man die nu in de 80 is en in onze stad woont, was orgelspeler voor zijn kruistochten en evangelisatie bijeenkomsten. Ik heb pastors ontmoet over deze man zijn bediening.

Zij zeiden dat het het meest verbazingwekkendste dat ze ooit hadden gezien, dat degenen die hem persoonlijk kenden, van hem hielden en wisten dat hij een man van God was, die nooit zijn woorden van wijsheid fout had, woorden van kennis, profetieën, of als hij zei dat hij een visioen had. Laat me dit herhalen degenen die hem kenden zeggen dat hij het nooit fout had.

Nu is dat mogelijk, het is mogelijk door vasten en bidden en zo God te zoeken, ja, om je geest te trainen om op die manier Hem te horen. Maar dit was een geschenk van God. In de jaren '40 en '50 en in de vroege jaren '60, had hij enkele van de meest opmerkelijke antwoorden op zijn gebeden. Hij bad met mensen op een podium, en je zag dat God de persoon genas door de persoon aan te raken de persoon te bevrijden. Ik heb geen tijd om alle verhalen te vertellen, maar in juni 1959 kwam hij om te preken in een kerk hier in Cleveland in Tennessee. En een engel van de Heer kwam naar hem toe en en zei dat Cleveland in Tennessee het centrum zal zijn van de laatste eindtijdopwekking. We hebben daar vele jaren over gesproken jaren hier in Cleveland, maar we gaan dat nu niet doen, dat is een andere aparte boodschap

Hij was een jonge man van in de 20 en in 1933 had hij een auditorium gehuurd om te preken in een evangelistische opwekking. Hij had net een auto gekocht en was zich aan het voorbereiden om naar de dienst te gaan en toen hij in zijn auto zat, kreeg hij een compleet visioen. Hij zag het recht voor zich. Dit is vergelijkbaar met wat de bijbel noemt, waar Petrus in trance ging, in het boek Handelingen, waar God hem informeerde over Cornelius.

Nadat hij uit die trance kwam en het zevendelige visioen opschreef op een geel stuk papier en stopte het in zijn bijbel met de kop "Ik zag de eindtijd komen". En hier is het waar we in het verhaal komen. Ik ga niet in op de vier dingen die al gebeurd zijn.

In 1933 werd hem verteld dat er drie grote ismen zouden zijn, communisme, fascisme en nazisme en duidelijk, dat is gebeurd. En aan het eind zal er één ander isme zijn en ik denk dat dit dat globalisme is.

Dat is mijn persoonlijke mening. Hij heeft dat niet gezegd. maar dat is mijn mening. Hij voorspelde vier gebeurtenissen: met Roosevelt, Duitsland, Hitler en ze zijn allemaal gebeurd. Hij voorspelde ook dat er een wereldoorlog zou komen, dat Mussolini aan de macht zou komen in Italië en Afrika binnen zou vallen, wat ook gebeurde.

Dit is de informatie die ik je geef: ik heb een collectie boeken. Ik heb elk boek van deze Evangelist van 1948 tot ongeveer 1955. Ik wil ze niet bij naam noemen die kwamen. Uit de grote opwekking die ze toen zo noemden... de genezeningsopwekking die mijn vader bekeerde. Hij werd tot de Heer geroepen om in die tijd te prediken en dus kwam deze informatie van de Realtor Real tapes in de jaren '50 en '60.

Deze prediker, genaamd William Branham, zou spreken en hij zou beginnen hierover te spreken. Nu heb ik een heel klein boekje waar alle informatie in staat, dus ik ging weer naar dat boekje van Real tapes om je de informatie te geven.

Toen hij in het vijfde, zesde en zevende visioen kwam, was dit wat hij zag. Hij zag in 1933 hoe auto's er dan uit zouden zien. Hij zag hoe auto's eruit zouden zien net voor de terugkeer van de Heer. Nu zijn dit citaten. Net voor die tijd van het einde, zullen de auto's eruit zien als een ei. In die tijd waren ze waren stuk voor stuk lange rechthoeken en dat waren ze gedurende vele jaren. Zo zullen ze er uit zien net voor de Opname. Dus ik ga je wat foto's laten zien.

()()

Enkele foto's van auto's die de vorm hebben van eieren en deze kleine het lijkt bijna als een enorm ei waar je in staat en je beweegt rond en je kunt dit gebruiken op stoepen om van het ene gebouw naar het andere te gaan, enzovoort, maar auto's zijn er ook in die vorm. En hier is het tweede ding dat je zag in de auto's, citaat: "Het zal gebeuren dat auto's niet meer bestuurd worden door een stuurwiel, het zal iets anders zijn dan om ze te besturen." Ik citeer hem en zijn grammatica was erg slecht, maar ik citeer hem als zo correct mogelijk. Ik citeer niet verkeerd, of om mijn Engelse grammatica uit te proberen, dit is hoe hij sprak, hij was erg heel simpele man. "Het zal iets anders zijn dat hen zal leiden, zoals er..." en ik stop hier even... "Je kunt een andere auto niet raken omdat hij op afstand bediend wordt." Dat was 1933 voordat ook maar iets van dit spul was ontwikkeld, wat vele jaren later kwam. Hier is nog een citaat van een Realtor-bericht dat ik hier afgedrukt heb.

Ik zag een familie rijden in een auto met een glazen dak - bestond toen nog niet - en deze had ook geen stuur, het werd bestuurd door een soort radar of zoiets - hij wist niet eens hoe het bestuurd werd - ze speelden spelletjes terwijl ze uit zichzelf reden.

Nu mensen. Luister naar me, we zijn hier nu aangekomen. Dus dat is wat me nu doet geloven dat wat hij zag over een vrouw die president zou kunnen worden. Dat kan gebeuren in de komende jaren met Kamala Harris, dat zij van vice-president naar president gaat. Maar ik wil je het eindresultaat laten zien van wat hij zag, aangezien dit nu gebeurt - hij preekt in de jaren '50 en vertelde dit aan de mensen, hij herhaalde het ongeveer vier keer in grote bijeenkomsten - Amerika zal worden geregeerd worden door een vrouw. Dit zijn de citaten, hier een citaat uit het onderwijs over Mozes op 13 mei 1956: "Een vrouw zal de plaats innemen van een president, of iets in hoge macht in Amerika." Hier is een derde citaat dat ik voorspelde voorafgaand aan de komst van de Heer: "Een vrouw zal opstaan opstaan om de leider te zijn. Ik zag een vrouw die ofwel president wordt of een soort van grote macht zal worden in de Verenigde Staten." Voor - en dit is zeer interessant - de vernietiging van de wereld - met andere woorden, dit is hoe ik aanneem dat dit een teken zou zijn dat ergens in de toekomst er iets gaat gebeuren dat een vernietiging in de wereld gaat brengen en daar praten we wat later over.

Laat me teruggaan naar een verhaal dat ik preekte in Huntington in West Virginia, een van mijn grote conferenties, met het bericht dat Amerika een vrouwelijke president krijgt en ik kreeg bezoek van iemand die een voormalig werknemer was in het Witte huis en met directe connecties met Bill en Hillary Clinton. Deze persoon was daar geweest tijdens de zogenaamde omslag naar computers en hielp met dat project. Ze hoorde Hillary praten over het worden van een senator in New York. Ze hoorde Hillary praten hierover, dat was dus voordat ze het Witte Huis verliet. Natuurlijk de Clintons verlieten het Witte Huis en hoe ze de eerste vrouw als president wilde worden. Ze was geïnteresseerd in om te horen wat ik zou gaan zeggen en ik gebruikte deze voorspellingen om te zeggen: zou het zo zou kunnen zijn? Als je geen duidelijk woord hebt en ik heb geen duidelijk woord dat het Harris is, echt niet. Maar mijn punt is dat de kans er zou kunnen zijn, vanwege Bidens gezondheid, hij zou ziek kunnen worden. Ik weet het niet, mijn punt is alleen te zeggen dat die mogelijkheden er zijn en zelfs de seculiere media heeft gezegd dat hij nog een bepaalde tijd aanblijft en dan zal aftreden. Hij heeft er zelf over gesproken, dat als hij het niet kon doen hij gewoon gaat aftreden, je weet wel, zeggen dat hij ziek is en dat zij dan president zou worden. Dus zou zij, als ze president zou worden, de persoon zijn die deze man zag, die een profetische gave heeft, een echte profetische gave, die wist hoe deze correct te gebruiken. Nogmaals, die mensen die ik ken, 25 mensen die ik gesproken heb sinds ik 18 was, die hem persoonlijk kenden, die met hem reisden. Hij had ontmoetingen met hen in hun kerken toen ze kinderen waren en deze zeggen het was fenomenaal, ongelooflijk, ook tot het punt dat mensen hem gingen volgden. Hij leek zoveel op Christus in zijn bediening dat mensen hem in de lucht begonnen te steken en hij vertelde zijn beste vriend: God gaat me wegnemen, omdat de mensen nooit een man zo verheven mogen laten worden. Zoals de mensen doen, en naar me kijken alsof ik Elia ben of zoiets. Je kent wel iets dergelijks. En de Heer liet het toe en hij werd aangereden bij een auto-ongeluk en hij had nog vele jaren kunnen leven als dat niet gebeurd was, maar dat is wat hij zelf zei. Hij zag zijn eigen dood aankomen en voorspelde het

Dit is wat ik wil zeggen, de tijd zal het leren of het deze periode is van 2021 tot 2024, dat ze in zou stappen. We weten dat als ze dat doet, vervult het dit. Dit is het deel dat me echt beroerde. Niet het feit dat ze binnenkomt en niet het feit dat het moreel zal dalen, dat is al aan het gebeuren en het zal nog erger worden, niet het feit dat je ziet dat we de verschillende dingen ziet gebeuren die wij als patriottische Amerikanen, christenen en conservatieven zien, maar hier is het deel uit zijn visie, dat het allemaal juist onmiddellijk daarna als deze vrouw aan de macht komt, die vrouwelijke president. En nogmaals, als het niet in 2024 is zal het in de toekomst zijn. "Ik zag de Verenigde Staten als één smeulende verbrande plaats, opgeblazen in stukjes. Op dat moment zal het einde nabij zijn." Ik ga daar niets in leggen. Ik zal je nog een citaat geven van wat hij zei dat hij zag. "Ik zag wat leek op brandende stronken en rotsen die werden weggeblazen en de hele Verenigde Staten zag er gewoon kaal uit, voor zover ik kon zien vanwaar ik stond."

Laat me hier iets suggereren en ik ben alleen aan het suggereren, dat vulkaanuitbarstingen dit zouden kunnen doen en massale aardbevingen zouden dit kunnen doen, gasleidingen die dingen opblazen, dat is hoe het in veel gebieden zou kunnen gebeuren. Het kunnen ook interne gevechten zijn. Ik hoop dat het nooit zover komt. Voor zover geweld inzake dat mensen kunnen akkoord kunnen gaan. Mensen kunnen het oneens te zijn of protesteren, maar niet het geweld hoop ik, of het kan zijn dat het eigenlijk een invasie is vanuit een ander land, wat heel goed mogelijk is.

Mijn vader zou nooit willen dat ik dit zou delen. Nee, hij liet het me soms iets delen dat hem overkomen is, maar ik ben er voorzichtig mee want er zijn zoveel sceptici als het gaat om een visioen of een droom, of iemand met een profetisch woord of iemand die zegt dat ze een engel hebben gezien, omdat ik weet dat er een heel vaag gedoe bij is bij sommige mensen en daarom heb ik dit nooit gedeeld. Weet je, misschien ergens onderweg, als ik de vrijmoedigheid krijg, zal ik erover praten.

Dus we hebben auto's die eruit zien als eieren. Bestuurderloze auto's. Auto's die zelf kunnen parkeren, auto's die zelf kunnen rijden. Ik heb een voertuig dat als je op een knop drukt, kun je je handen van het stuur halen en het blijft gewoon tussen de lijnen, het is gewoon zoals het is, en het is echt dit soort technologie dat nu gekomen is. Maar opnieuw, de vernietiging zou mogelijk zijn. Iemand zei: wat denk je? kijkend naar dit alles, hoe weten we dat dit gaat gebeuren. Kijk dan naar de reputatie van de persoon die het zegt.

Nu was hij een controversieel persoon, omdat het niet was, hij geloofde dat hij het was, hij kwam in de geest van Elia, met de geest. Niet Elia zelf maar met die zalving en mensen haalden hem neer en bekritiseerden hem en mensen die zeiden dat hij een profeet was, wat hij ook werkelijk was. Voor deze gaven haalden mensen hem neer. Hij kwam in een leer waar sommige van de andere pentecostals het totaal niet met hem eens waren. Daar haalden ze hem voor onderuit. Je hebt mensen die het ene over hem denken, mensen die iets anders over hem denken. Ik heb het over de man die dit zag, maar het feit is "de smaak zit in de pudding", je moet het eten.

Mensen waar ik mee gesproken heb, zeiden dat ze nog nooit onder een bediening hebben gezeten die krachtiger was dan deze. Laat me je één verhaal vertellen en dan ga ik dit zo afsluiten.

In het auditorium in Chattanooga in Tennessee was een man genaamd Larry Stevenson, een jonge man die naar een bijeenkomst kwam van deze man waar we het over hebben, over deze dienaar. En ze brachten een man mee die ze ergens op het balkon zetten. Hij had een auto-ongeluk gehad en was verlamd vanaf zijn middel. En deze prediker die dit visioen had in 1933, was in Chattanooga aan het preken en hij stopte met preken en hij zei... een ogenblik, er zit een man op het balkon, je kunt niet lopen, je bent verlamd vanaf je middel en naar beneden, je zat in een witte auto, je bent een goeie speler. Je had een ongeluk. Je bent verlamd en ze zeiden dat je nooit meer zult lopen. Als mannen je hierheen brengen en je naar het platform dragen, God gaat je genezen.

Chattanooga in Tennessee: daar had hij vrienden die daar waren, oudere voorgangers. Toen pakten deze twee mensen hem en droegen die jongeman de trap af helemaal naar dat podium en toen hij die man zijn hand reikte en zei "Wees genezen in de naam van Jezus," geloof het of niet, het gebeurde dat de kracht van God op hem kwam en hij werd absoluut 100 procent genezen en werd een voorganger iets verderop aan de weg van hieruit naar Cleveland Tennessee, in de volgende stad. Dat was hij tot hij stierf in zijn late 70-er jaren. Hij was nog een jonge man in die tijd.

Denk er nu eens over na. Oh, daar geloof ik niet in. Nou ik heb nieuws voor je, het zal ook nooit met jou gebeuren, je zult het nooit ontvangen, dus maak je geen zorgen over zoiets als je er niet in gelooft, het zal je nooit overkomen.

Ik ben opgegroeid in een cultuur van geloof en een cultuur van families die geloven in het vermogen van God om deze dingen te doen. Ik weet niet wat ik nog meer tegen u moet zeggen, behalve u de informatie te geven. Informatie. En ik ben nog wat andere delen aan het uitwerken, en het aan te vullen, en ik werk op dit moment aan een project dat gaat over van alles wat gaat gebeuren de komende vier jaar. En ik hoop dat ik het aan de mensen kan geven in de komende paar maanden. We zullen zien wat er gebeurt.

Ik moet de richting van de Heer volgen. En er zijn dingen waarvan we onszelf weerhouden om te zeggen op sociale media, of die we in boeken schrijven, en sommige daarvan in mijn laatste profetische boek. Dit is het als je het niet hebt. Dus bedankt voor het komen, ik wil graag dat je dit deelt, ik denk dat het heel belangrijk is om te delen. De tijd zal leren wie deze persoon is. Maar ik zal je vertellen dat in al die tijden dat ik dit visioen heb gekend in mijn leven leven van 61 jaren, dat we nu waarschijnlijk de grootste kans hebben op een vrouwelijke president tussen nu en 2024 en zo niet, dan mogelijk kort daarna, de Heer weet het. Maar deze man heeft het de mensen in 1933 al verteld wat er zou gebeuren. En hij is zo correct over al het andere, dat ik persoonlijk geen reden heb om te twijfelen dat hij niet over al deze dingen van de Heer heeft gehoord.

Bron: Will Kamala Harris Fulfill this 1933 Vision and Prophecy | Perry Stone - YouTube