www.wimjongman.nl

(homepagina)


Poort naar het Beest

Door Bill Wilson - 6 april 2021

Er is geen grotere moderne toegangspoort naar het apocalyptische "Beest", of antichrist, dan de hele wereldwijde COVID-19-reactie. Naties werden vergrendeld, voedselvoorraden werden verstoord, bedrijven, scholen en kerken werden gedwongen te sluiten. Gezonde mensen werden in quarantaine geplaatst. Reizen werd beperkt. Deze beperkingen kwamen binnen enkele maanden na de verspreiding van het virus. En ze waren nog maar het begin.

Na de heropening worden nog steeds een aantal vrijheden ingeperkt, onderdrukt. Vandaag wordt de wereld gevraagd te buigen voor een god die een vaccin heet, ook al heb je minder dan een procent kans om te sterven, dus als je met het virus besmet bent. Zie je hoe snel het kan gaan?

Sprekend over het beest van het einde der tijden, voorspelt Openbaring 13:16-17:

"En hij doet allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en gebonden, een merkteken ontvangen in de rechterhand of in hun voorhoofd: En niemand mocht kopen of verkopen, dan wie het merkteken had, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam."

COVID-19 is niet het beest van het einde der tijden. Noch is dat dit vaccin. Niettemin is het een voorbeeld van hoe een wereldwijde gebeurtenis zoals een eindtijdplaag zo'n angst kan veroorzaken, dat mensen bijna alles zullen doen om te kunnen kopen of verkopen, ofwel te leven. In wezen heeft dit COVID-vaccin de wereld overgenomen. Als je het niet hebt, beschamen je familie, vrienden en buren jou; je regering beperkt je; je handelaren beperken je.

In Amerika is New York de eerste staat die een vaccinpaspoort heeft ingevoerd. De regering-Biden werkt aan "richtlijnen" voor de natie, maar Jen Psaki, de persvoorlichter van het Witte Huis, zegt: "De vaststelling of ontwikkeling van een vaccinpaspoort, of hoe je het ook wilt noemen, zal worden aangestuurd door de particuliere sector."

Met andere woorden, Biden gaat grote bedrijven en media de bevoegdheid geven om u uit te sluiten, net zoals ze groen licht hebben gegeven voor het censureren van uw vrijheid van denken en meningsuiting.

Europa ontwikkelt zijn eigen COVID-paspoort. En Israël, waar het Beest van het einde der tijden zich zal vestigen, was een van de eersten om een "Groene Pas" te eisen. Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid zal het paspoort uitreiken aan de gevaccineerden, waardoor zij exclusieve toegang krijgen tot hotels, sportscholen, theaters, muziekpodia en andere plaatsen zoals restaurants en bars.

Ik herhaal: Het COVID-vaccin is niet het beest van de eindtijd. Maar iedereen die de Heer liefheeft zou zich op zijn minst bewust moeten zijn van hoe snel een antichristelijke figuur, het beest, de wereld zou kunnen misleiden en beheersen. COVID, zo niet een blauwdruk, dan toch een voorbeeld. De mensen waren in paniek over voedsel, financiën en diensten. Als wij het voorrecht hebben de generatie te zijn van de wederkomst van Christus, zorg er dan voor dat u uit angst niet zo misleid en beschaamd bent om het merkteken van het beest aan te nemen.

Zoals Openbaring 20:4 openbaart: "En ik zag de zielen dergenen, die om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods onthoofd waren, en die het beest niet aanbaden, noch zijn beeld, noch zijn merkteken op hun voorhoofd ontvangen hadden, duizend jaren met Christus regeren."

Het is beter je leven te verliezen voor Christus en de eeuwigheid te winnen, dan je leven te behouden maar je redding te verliezen.

[Opmerking vertaler: Je leven behouden en je redding verliezen is voor degenen die achterblijven bij de opname van de Gemeente, de bruid van Christus, want zij zal als koningen met Christus op aarde regeren in het duizendjarig rijk. Openb. 20:4]

Bron: Gateway to the beast – The Daily Jot