www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Big Tech Censuur zet het podium voor de opkomst van de antichrist

juli 2021 - door Britt Gillette

In een artikel van augustus 2019 getiteld "Silicon Valley Censorship and the Coming Global Police State," schreef ik het volgende: "Als je van vrijheid houdt, moeten recente acties van high tech bedrijven je zorgen baren. In hun streven naar winst hebben de megabedrijven van Silicon Valley producten gemaakt die de privacy van gebruikers schenden. En ze zwichten gemakkelijk voor de eisen van totalitaire regeringen." Helaas blijkt uit recente gebeurtenissen dat de Verenigde Staten nu een van die totalitaire regeringen is.

Op 15 juli kondigde Jen Psaki, persvoorlichter van het Witte Huis, aan dat ambtenaren van het Witte Huis "ontmoetingen hadden met platforms voor sociale media" en "het onderzoek naar en het traceren van desinformatie hadden opgevoerd". Ze zei dat de regering "problematische berichten van Facebook markeert, die desinformatie verspreiden", en werkt aan "het verbinden van artsen en medische professionals die populair zijn bij hun publiek met nauwkeurige informatie" om "vertrouwde inhoud te stimuleren". Als je me niet gelooft, bekijk dan hier haar persconferentie.

Dit is een flagrante schending van het recht van elke Amerikaan op vrijheid van meningsuiting volgens het Eerste Amendement. Wie bepaalt wat wel of niet "desinformatie" is? In haar woorden doet de regering dat. En wie bepaalt wat wel of niet "accurate informatie" of "betrouwbare inhoud" is? Nogmaals, in de ogen van de Biden-regering is dat de regering. Zij zijn de scheidsrechters van "juiste" meningsuiting. Het is hun taak u te "beschermen" tegen het kwaad van dwalende gedachten.

Alsof dit nog niet erg genoeg was, volgde de Amerikaanse Gezondheids Generaal met zijn eigen lezing over de gevaren van de vrije gedachte en hoe de grootste bedreiging voor onze gezondheid en veiligheid onze hardnekkige onwil is om het met hem eens te zijn. Volgens Dr. Vivek Murthy "leven we in een wereld waar verkeerde informatie een onmiddellijke en verraderlijke bedreiging vormt voor de gezondheid van onze natie. Misinformatie over gezondheid is onjuiste, onnauwkeurige of misleidende informatie over gezondheid volgens de beste gegevens van dat moment. En hoewel het vaak onschuldig lijkt op sociale media-apps, op winkelsites of zoekmachines, is de waarheid dat verkeerde informatie ons onze vrijheid ontneemt om weloverwogen beslissingen te nemen over onze gezondheid en de gezondheid van onze dierbaren."

Stop daar, en lees dat nog eens. Volgens de Gezondheids Generaal "ontneemt verkeerde informatie ons onze vrijheid." Nee, meneer. Dat is niet waar. Onderdrukking van vrije meningsuiting door de overheid ontneemt ons onze vrijheid - dat is de exacte overheidscensuur van meningsuiting die u voorstaat.

Hij ging verder: "Moderne technologiebedrijven hebben het mogelijk gemaakt dat verkeerde informatie onze informatieomgeving vergiftigt, zonder dat hun gebruikers daar verantwoording voor hoeven af te leggen. Ze hebben toegestaan dat mensen die opzettelijk verkeerde informatie verspreiden - wat wij desinformatie noemen - een buitengewoon bereik hebben. Ze hebben producteigenschappen ontworpen, zoals like-knoppen, die ons belonen voor het delen van emotioneel geladen inhoud, niet van accurate inhoud, en hun algoritmen hebben de neiging ons meer te geven van wat we aanklikken, waardoor we steeds dieper in een put van desinformatie worden getrokken."

Ieder vrijheidslievend individu zou deze uitspraken zowel huiveringwekkend als beangstigend moeten vinden. Als de Gezondheids Generaal vindt dat desinformatie het publieke debat is binnengedrongen, dan staat het hem vrij om die desinformatie te bestrijden met feiten en overtuigende argumenten. De regering heeft niet het recht om haar critici te censureren. Nogmaals, als u dit allemaal moeilijk te geloven vindt, bekijk dan zelf de opmerkingen van de Gezondheids Generaal door hier te klikken.

Volgens het Witte Huis en de Gezondheids Generaal is de vrijheid van meningsuiting zo'n ernstige bedreiging dat sociale media platforms moeten samenwerken met de overheid om alle berichten of inhoud te verwijderen die het Witte Huis van Biden beschouwt als "desinformatie". Facebook, YouTube, Twitter, en andere sociale media platforms zijn meer dan blij om hieraan te voldoen, en hun hardhandig optreden tegen het kwaad van de vrije meningsuiting houdt niet op bij openbare postings.

Volgens Politico zijn "met Biden geallieerde groepen, waaronder het Democratisch Nationaal Comité, ook van plan om fact-checkers agressiever in te zetten en samen te werken met SMS-dragers om informatie over vaccins die via sociale media en sms-berichten wordt verzonden, te verjagen." Dit betekent dat overheidsinstanties toekomstige privé-sms-berichten tussen jou en je vrienden kunnen "controleren op feiten". Stelt u zich eens voor dat u midden in een telefoongesprek zit met een vriend en dat de overheid uw gesprek verbreekt, omdat u beiden "desinformatie" aan het bespreken bent. De meeste mensen zouden woedend zijn. Toch is dat precies wat de regering doet met deze desinformatie-censuurcampagne in de sociale media.

Vrije meningsuiting wordt aangevallen

Mensen waarschuwen al jaren voor deze aanval op het vrije woord. Zo publiceerden in juli 2020 meer dan 100 schrijvers, academici en politieke en culturele activisten een open brief in Harper's Magazine over het onderwerp gerechtigheid en open debat. De ondertekenaars waren een gevarieerde lijst van bekende personen, waaronder J.K. Rowling, Margaret Atwood, Noam Chomsky, Salman Rushdie, Malcolm Gladwell, en Gloria Steinem. In hun brief wijzen de auteurs erop dat "de vrije uitwisseling van informatie en ideeën, het levensbloed van een liberale samenleving, nu dagelijks aan banden wordt gelegd". Zij schreven de brief omdat de huidige cancel-cultuur "de grenzen vernauwt van wat gezegd kan worden zonder de dreiging van represailles".

College campussen waren vroeger open fora voor vrije meningsuiting en radicale ideeën. Vandaag de dag zijn ze het terrein van de aanval op de vrije meningsuiting - een plaats waar totalitairen alle afwijkende meningen het zwijgen opleggen. Deze dictatoriale impuls verspreidt zich van de universiteitscampus naar het publieke gesprek, wat leidt tot censuur zowel online als offline - van sociale media platforms tot aan lokale schoolbestuursvergaderingen. De bereidheid van zoveel mensen om het vrije woord te onderdrukken, is een voorbode van de opkomst van een dictatoriale staat. Wijdverspreide steun voor de opheffingscultuur en de demonisering van tegengestelde standpunten vormen de basis voor een onderdrukkende regering, die bereid is geweld te gebruiken om haar edicten op te leggen. Ironisch genoeg zijn veel van de mensen die beweren anti-fascistisch te zijn, precies dezelfde mensen die voorstander zijn van censuur op sociale media van alle ideeën die hen niet aanstaan.

Mensen censureren

Dit alles is een bedreiging voor de fundamenten van de menselijke vrijheid. In een tijd waarin sociale media het publieke debat domineren, is toegang tot deze platforms van vitaal belang om een boodschap uit te dragen. Geloof je me niet? Probeer uw boodschap maar eens aan een groot publiek over te brengen zonder gebruik te maken van Facebook, Twitter, Google, Apple, Amazon, YouTube of Netflix. Het is bijna onmogelijk. Als ze de zittende president van de Verenigde Staten kunnen 'de-platformen' (wat ze met Donald Trump hebben gedaan), dan kunnen ze jou ook de-platformen.

We leven in een wereld waar de grootste technologiebedrijven meer macht hebben dan de meeste totalitaire regeringen in vervlogen tijden hadden. Aangezien de politiemacht van de overheid over deze Big Tech bedrijven heerst, betekent dit dat regeringen over de hele wereld nu machtiger zijn dan ze ooit zijn geweest. De macht en het bereik van Big Tech is wereldwijd, en zij hebben hun bereidheid getoond om deze macht te gebruiken om u het zwijgen op te leggen.

In de afgelopen maanden heeft Big Tech mensen en organisaties geschrapt die als gevaarlijk of niet voldoende "wakker" (woke) werden beschouwd. YouTube kanalen zijn gedemonetiseerd [hun kassa gesloten] of gesloten. Twitter en Facebook accounts zijn opgeschort. Websites zijn verwijderd door hun hosting bedrijven, en bedrijven zijn bevroren uit het gebruik van PayPal, Visa, en MasterCard. Als grote bedrijven je "schrappen" en weigeren je basisdiensten te verlenen, hoe kun je dan in de moderne wereld functioneren? Dat kun je niet. Tenminste, niet zo effectief. Zij hebben de macht om mensen te schrappen.

Wat zegt de Bijbel?

Dus wat zegt de Bijbel over dit alles? De Bijbel zegt dat er een tijd komt waarin een wereldwijde dictator de wereld zal regeren (Openbaring 13:7). Hij zal slagen in alles wat hij doet (Daniël 8:24). Zijn macht zal zo groot zijn dat niemand in staat zal zijn hem te weerstaan (Openbaring 13:4). Zijn controle over de aarde zal zo volledig zijn, dat hij de koop en verkoop van alles zal regelen (Openbaring 13:17). Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis was dit onmogelijk. Op het moment dat dit geschreven wordt, is het waarschijnlijk nog steeds niet mogelijk. Maar het venster van onmogelijkheid sluit zich snel. Naarmate de technologie voortschrijdt, wordt elk aspect van het menselijk leven afhankelijk van en verweven met digitale betalingen en het internet. Als de toegang tot die nutsvoorzieningen wordt afgesneden, wordt ook het vermogen van een individu om deel te nemen aan de moderne samenleving afgesneden.

Dit maakt het mogelijk voor de antichrist om alle koop/verkoop-transacties op de planeet te controleren (Openbaring 13:17) en om naar believen te bepalen wie wel of niet kan deelnemen aan de moderne samenleving. Dit is precies het soort macht dat Big Tech bedrijven vandaag de dag aan het consolideren zijn. De Gezondheids Generaal beweert dat dit slecht is, omdat "Moderne technologiebedrijven misinformatie in staat hebben gesteld onze informatieomgeving te vergiftigen met weinig verantwoording aan hun gebruikers." Hij heeft het mis. Wat Big Tech doet is regeringen in staat stellen de rechten en vrijheden van hun burgers te beperken, te censureren en te vertrappen, zonder dat zij verantwoording hoeven af te leggen aan degenen die zij willen regeren. Dit is de weg naar dictatuur, en ik twijfel er niet aan dat Big Tech een gewillige deelnemer zal zijn in de vestiging van de ultieme dictatuur - de wereldwijde politiestaat van de Antichrist.

Dit alles is weer een nieuwe indicatie van de tijden waarin we leven. Jezus zei: "Wanneer je al deze gebeurtenissen ziet plaatsvinden, kijk omhoog" (Lucas 21:28). Gebruik dus de weinige tijd die ons nog rest om het Evangelie te verspreiden, want Jezus komt spoedig!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, July 2021