www.wimjongman.nl

(homepagina)


Openbaring 22:12 Zie, Ik kom spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om een ieder te geven naar zijn werk.

MIJN PLOTSELINGE VERSCHIJNING

Julie, 21 augustus 2021

Mijn familie in Yehoshua,

We zijn nu getuige in de wereldgebeurtenissen van het einde van een tijdperk, terwijl een nieuw tijdperk zal worden ingeluid, en de vervulling van de vastgestelde tijden waar het Woord ons over leert. Yehoshua waarschuwt al zo lang voor de komende donkere dagen van het beest-systeem, de vrijlating van het kwaad uit de poorten van de hel, en de oordelen die nodig zijn om te vergelden waar het verschuldigd is. Het is een uiterst ontnuchterende tijd om in te leven, en tenzij je een intieme relatie hebt met onze Koning en Messias, zul je geen stand houden. Wij zijn niets zonder Hem, en die waarheid is nu duidelijker dan ooit tevoren, en zal blijven spelen totdat de vastgestelde tijd van het oordeel is voltooid.

Als je nog geen tijd hebt gemaakt om Yahushua te zoeken met alles wat je hebt, laat dan alles vallen en ren. Ren zo snel en hard als je kunt voor Hem, en Hij zal je niet teleurstellen. Hij is onze enige Verdediging en Toevlucht en beschutting door de storm.

Voor degenen die Hem liefhebben, Hem te gehoorzamen en Hem te vertrouwen, zal dit volgende seizoen, hoewel het een radicaal geloof vereist, de meest ongelooflijke vertoning van Zijn macht, autoriteit en glorie zijn die deze aarde ooit heeft gezien. Ik hoor steeds weer in de Geest: BLIJ OP KOERS. We staan op het punt om gesterkt en gezalfd te worden voor onze laatste en meest belangrijke opdrachten, en discipline en een uiterste focus is cruciaal.

Zoals ik zeker weet dat de meesten van jullie hebben gedaan, heb ik de laatste maanden veel nagedacht, en vooral de laatste paar weken, nu we dichter bij de Joodse hoogtijdagen van Yom Teruah komen, meer algemeen het Bazuinenfeest of Rosh Hashanah genoemd, en de 10 dagen van Berouw, of Dagen van Ontzag, die dan leiden naar Yom Kippur, een dag van vasten, bekend als de Dag van Vergeving. Dit jaar, 2021, is Yom Teruah gezet op 6 september, van zonsondergang tot 8 september zonsondergang. Het is een dag van geroep of shofargeschal, en is ook bekend als het begin van het nieuwe jaar in de Joodse traditie, en een tijd van berouw en vergeving die leidt tot een nieuw begin.

Als gelovigen is het een heilige tijd om na te denken over het afgelopen jaar en ervoor te zorgen dat we in een staat van genade en bekering blijven, omdat het feest ons er ook aan herinnert door het blazen van de sjofar of bazuin dat het oordeel hier is voor de onrechtvaardigen, en we geroepen zijn om elk moment klaar te staan voor Zijn wederkomst.

Het is ook een zeer heilige tijd met veel profetische betekenis, vooral voor degenen in Zijn overgebleven leger dit jaar van 2021, omdat we zoveel vervulling van profetieën in het Woord hebben gezien betreffende de eindtijd en de vertaling van Zijn eerstelingen. Er zijn zoveel markeringen in de hemelen, evenals bewijzen in Zijn lichaam, dat Yehoshua Zijn wijze maagden nu op korte termijn zal komen halen.

Het is nog nooit zo belangrijk geweest als nu om vele malen per dag naar Yehoshua te gaan en Zijn Heilige Geest te vragen om ons te overtuigen van elke onberouwelijke zonde, en om ons te helpen om te blijven werken in de vruchten van de Geest, en niet in de vruchten van het vlees. We moeten nu zo ongelooflijk omzichtig zijn, zo onderscheidend van het geestelijke, en zo voorzichtig met waar we aan denken, naar kijken/luisteren, en vooral met de woorden die we tot anderen of over hen spreken. We moeten ook luisteren naar de stille kleine stem van Zijn Geest die ons leidt over welke relaties in ons leven Hem verheerlijken en welke niet, afstand nemen en/of verwijderen van die relaties die giftig, destructief, of afleidend zijn in ons proces van rijping in Yehoshua.

Vader legt de laatste hand aan ons als vaten, het voltooide werk dat onze harten van steen zal veranderen in harten van vlees, terwijl deze vaten uiteindelijk gevormd zullen worden tot fijn afgestemde instrumenten die dan door onze Vader gebruikt kunnen worden als instrumenten van gerechtigheid en heiligheid, om Zijn Koninkrijk hier te bevorderen en de grootste oogst binnen te halen die de aarde ooit gekend heeft.

Mijn gebed voor jullie allemaal, mijn familie in Yehoshua, is dat jullie in staat zijn om alles uit het verleden nu voorgoed los te laten. Er is geen tijd meer te besteden aan wat was, of wat had kunnen zijn. We moeten hier op gefocust zijn en in hoge staat van paraatheid. Ik bid dat je iedereen zult vergeven die jou of je dierbaren ooit pijn heeft gedaan, zoals jij ook volledig vergeven bent. Ik bid dat u zich zult realiseren, als u dat nog niet hebt gedaan, dat elke gedachte, elk woord, elke handeling, elk oordeel of gedrag wordt vastgelegd, en dat wij verantwoordelijke geestelijke wezens zijn die geen excuus hebben als we ongehoorzaam en onboetvaardig blijven. Vader kijkt naar ons hart, onze motieven, de toestand van ons hart, en niet hoe vaak we zondigen, ook al doen we nog zo ons best dat niet te doen. We gaan de meest ernstige en opwindende tijd in de geschiedenis binnen, maar we zijn geroepen om GEREED te zijn. Vader heeft ons een ongelooflijke geschiedenis van waarschuwingen, raad en instructies gegeven. Laten we de wapenrusting nog een laatste keer aantrekken voordat onze Bruidegom arriveert en samen standvastig zijn!

Laten wij allen tezamen ook onze medebroeders en zusters opheffen die overal ter wereld zwaar worden vervolgd, vooral degenen die nu lijden in Afghanistan en Haïti, hoewel er ook veel andere gebieden zijn die zwaar te lijden hebben. Er vindt meer vervolging tegen gelovigen plaats dan ooit tevoren in de geschiedenis van de wereld, waarmee opnieuw wordt vervuld wat geschreven staat. Verhef u ook over allen die lijden onder de oordelen over branden, overstromingen, aardbevingen, pestilentie, droogte en de nu dreigende hongersnood. Er is zoveel om nu elke dag en nacht voor te bidden, maar als Zijn heilig overblijfsel zullen wij de hoop niet verliezen, zullen wij niet vrezen of ontmoedigd worden, en zullen wij voor onze Koning en Bruidegom staan en Zijn overwinning uitroepen! De late regen komt eraan! Wees standvastig in gebed, nooit ophoudend Hem te bidden en te zoeken, wetende dat Hij ons zal wreken van de vijand wanneer Hij komt voor Zijn uitverkorenen.

DE KONING KOMT!!!

Liefde en shalom,

Julie en familie

Bron: Behold I Come: MY SUDDEN APPEARANCE