www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat is Gods plan?

Door Carolyn Hyde - 12 april 2021

Nadat ik enkele strategieën van de vijand had gehoord, vroeg ik God: "Wat is Uw plan? Hoe moeten wij het plan van de vijand tegengaan, het verstoren, en tot stilstand brengen? Wat moet onze strategie zijn?"

Toen ik deze vragen stelde, was ik volledig voorbereid om in actie te komen, wat Hij mij ook vertelde, en dit is wat ik hoorde:

Een woord van de Heer

Ik zal niet één gebedsgroep de strategie geven. De strategie van de vijand wordt van boven naar beneden gedicteerd. Mijn strategie zal door velen werken als Ik het verdeel. Als Mijn volk luistert en met het deel dat Ik hen geef volgt, zullen zij onbewust samenwerken als een geheel. Wanneer mensen Mij volgen, verenigt Mijn woord hen en kan geen enkele gebedsgroep of bediening de eer opeisen voor het stoppen van de tactieken van de vijand. Elke persoon moet Mij zoeken voor zijn deel in de strijd, evenals elke gebedsgroep, bediening of gemeente. Ik ben en zal zeer selectief zijn in wie Ik kies om een deel van het Masterplan te zijn. Alleen diegenen die bereid zijn om voorbij hun eigen situatie, ziekte, familie, voorkeuren, afkeer, religieuze denkwijzen en voorkeuren te gaan, zullen gekozen worden voor deze kritieke strijd voor Amerika. Zij die eer willen krijgen voor wat zij doen, voor hun aandeel, zullen buiten beschouwing worden gelaten.

Iedere militaire commandant weet dat zijn succes afhangt van het kleinste onderdeeltje tot en met de hoogste persoon. Als zijn eenheid niet werkt als een verenigde strijdmacht, verliezen ze en worden ze onder de voet gelopen door de vijand. Kijk in de Schrift en je zult zien dat Ik zelden de grote mensen van de aarde gebruik. In plaats daarvan zoek Ik de kleine, de obscure en degenen die over het hoofd worden gezien door de massa. Ik neem graag mensen als Gideon en verander ze in zegevierende krijgers-leiders. Davids en hen in koningen veranderen. Schapenhoeders zoals Amos en hen in profeten veranderen. Als ieder individu rechtstreeks naar Mij luistert en naar anderen die ook naar Mij luisteren, zal er eenheid komen en zullen Mijn macht en autoriteit neerdalen. Mijn plan is briljant; het zal de vijand op alle fronten treffen, van alle kanten in een verrassende zet. Zelfs degenen in Mijn leger zullen verrast zijn totdat zij zien en begrijpen hoe hun deel naadloos past in wat Ik een ander geef. Mijn hele plan voor de overwinning hangt af van vertrouwen en gehoorzaamheid in nederigheid. De vijand heeft een enorm, goed getraind en gevarieeerd leger. Maar ik heb een leger van onbetekenende (in de ogen van de wereld) soldaten die niets anders weten dan te vertrouwen en te gehoorzamen. Zij worden bewogen door de liefde en de vreze des Heren. Zij zijn Mijn soort mensen en o!, hoe houd Ik van hen.

Luister! Luister! Luister naar Mij en je zult elke dag je deel weten. Vertel anderen om te luisteren! Luister! Luister! Ga dan voort in gehoorzaamheid. Als Ik wil dat je thuis blijft, blijf dan thuis. Als Ik wil dat je het huis uitgaat, ga er dan uit en doe wat Ik je laat zien, ga waar Ik je heen leid. Het is tijd voor Mijn volk om aan te nemen dat elke dag anders zal zijn dan de vorige, zodat zij zich zullen herinneren om Mij elke dag om leiding te vragen. Onthoud, brood wordt jullie dagelijks gegeven. Dat is waarom Jezus bad zoals Hij deed. Slechts af en toe zal Ik jullie vooraf richting/voedsel geven, zoals Ik het manna gaf in de woestijn. Net zoals Mijn volk het praktische aspect moet leren van hoe werkelijk te bidden zonder ophouden, moeten zij leren hoe te luisteren in elke minuut van elke dag.

Carolyn Hyde

http://www.carolynhydemusic.com/

Carolyn Margolin-Hyde groeide op in een orthodox-joodse synagoge in de buurt van Chicago. Zij studeerde af aan de Universiteit van Illinois, en als verpleegster werkte zij vele jaren in de verpleegkunde. Na Aliyah te hebben gemaakt, diende Carolyn als aanbiddingsleider in K'tsir Asher, De Oogst van Asher Gemeente, in Akko, en leidde vervolgens de aanbidding in Kehilat Poriya, een gemeente in de buurt van Tiberius. Ze heeft vele aanbiddingsliederen geschreven en opgenomen in het Engels en Hebreeuws en haar aanbiddings-cd's zijn onder andere "Just Like Joseph" en "The Latter Rain" - hedendaagse aanbiddings-cd's; "Deep Calls to Deep" - een doorwadings-cd; en "Fine Linen" - aanbidding met een vleugje blues.

Bron: What is God's plan? » Kehila News Israel