www.wimjongman.nl

(homepagina)


Pestilentiën en plagen

4 september 2021

EEN TOEKOMSTIGE VARIANT KAN UITGROEIEN TOT EEN PANDEMIE ERGER DAN COVID-19

()

Van afvlakking van de curve naar verplichte vaccinaties naar misschien vaccin-resistente varianten. Hoe hebben we dit punt bereikt, en wat gebeurt er nu? Dat zijn enkele zeer goede vragen.

De Bijbelse profetie waarschuwt heel specifiek dat de laatste dagen gepaard zullen gaan met pestilentieën en plagen, en dat uiteindelijk velen aan die plagen zullen sterven tijdens de komende periode van Verdrukking.

Er zullen grote aardbevingen, hongersnoden en pestilentiën zijn op verschillende plaatsen, en angstwekkende gebeurtenissen en grote tekenen uit de hemel. Lucas 21:11 NIV

Ik keek, en daar stond voor mij een vaal paard! De ruiter ervan heette de Dood, en Hades volgde hem op de voet. Zij kregen macht over een vierde deel van de aarde om te doden door zwaard, hongersnood en pest, en door het wild gedierte der aarde. Openbaring 6:8 NIV

Het is slechts giswerk van onze kant, en van andere profetie-wachters, als wij suggereren dat er een verband zou kunnen zijn tussen deze toekomstige pestilenties en plagen en het Merkteken van het Beest. Van een eenvoudige periode van twee weken om de curve af te vlakken tot wat we vandaag zien is opmerkelijk. Sommige van deze gebeurtenissen omvatten Orwelliaanse lockdowns, quarantaine kampen, politiestaat-handhaving, en paspoorten die een segment van de samenleving uitsluiten van het normale leven. En als klap op de vuurpijl een groeiende haat van sommigen binnen de gevaccineerde gemeenschap tegen degenen die ervoor gekozen hebben de prik niet te nemen. Al het bovenstaande is een zeer donkere schaduw en een voorbode van wat komen gaat.

Of een wereldwijde pandemie in de toekomst al dan niet zal uitmonden in het Merkteken van het Beest is niet van belang. Wat belangrijk is, is dat de huidige gebeurtenissen in onze wereld laten zien hoe gemakkelijk en snel het toekomstige merkteken tot stand zal komen en uitgevoerd zal worden. Denk niet dat het niet kan gebeuren. U ziet het vandaag. (Kijk naar de zeer korte video hieronder getiteld Het merkteken van het beest is aangekomen).

Er zijn natuurlijk nog vele andere gebeurtenissen en tekenen die erop wijzen dat we heel dicht bij de wederkomst van Jezus Christus zijn. U kunt de krantenkoppen hieronder doornemen om dat te zien. Zoals Jezus zelf zei, de generatie die al deze gebeurtenissen zou zien samenkomen, (inclusief het herstel van de Joodse Staat - 1948), zou niet voorbijgaan.

En toch, als je al deze dingen ziet, weet je dat het nabij is, vlak voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, deze generatie zal zeker niet voorbijgaan voordat al deze dingen gebeurd zijn. Mattheüs 24:33-34 NIV

Het is nu 73 jaar geleden dat Israël een natie werd. Voeg daarbij een periode van 7 jaar voor de Verdrukking en dat zou ons een tijdsbestek van 80 jaar geven voor het leven van een generatie.

Onze dagen kunnen zeventig jaar worden, of tachtig, als onze kracht het uithoudt; maar de beste daarvan zijn slechts moeite en verdriet, want zij gaan snel voorbij, en wij vliegen weg. Psalmen 90:10 NIV

Dus blijf omhoog kijken. We staan aan de deur.

Maranatha en God zegene je


Bron: A future variant may turn into a pandemic worse than Covid-19