www.wimjongman.nl

(homepagina)


Door het sterke geloof van één vrouw

()

Vrouwen in Iran leven onder onderdrukking die wordt versterkt door een systeem van discriminatie en ongelijkheid. Ze zijn voortdurend kwetsbaar voor bedreigingen met geweld en pesterijen. En het rechtssysteem biedt weinig hoop, omdat het leven van een vrouw maar half zoveel waard wordt geacht als dat van een man.

Maar God werkt machtig in Iran door het geloof van christelijke vrouwen.

Parvin is daar een voorbeeld van.

Zij heeft vier kinderen opgevoed. Twee van haar zonen waren geneigd om agressief te zijn en zelfs gewelddadig gedrag. Eén zoon was vaak depressief en zei dat hij wenste dat hij dood was. Parvin was als moeder doodsbang en ontmoedigd omdat ze voorzichtig moest zijn met elk woord dat ze sprak en elke actie die ze ondernam rondom haar zonen.

Parvin's reis naar het geloof begon met een buurman die haar een boek gaf dat over Jezus en de Bijbel ging. Lezen dat God een "God van liefde" was, maakte haar nieuwsgierig om meer te leren. Op een avond was ze door de satellietzenders aan het bladeren toen ze het Iran Alive Ministry kanaal tegenkwam. Dr. Hormoz Shariat sprak over deze Jezus waar Parvin nieuwsgierig naar was geworden, en ze werd aangetrokken door de kracht van de Evangelieboodschap.

Die nacht gaf Parvin haar hart aan Jezus Christus.

Dat was acht jaar geleden. In de jaren daarna heeft haar gezin veel zegeningen van God ontvangen, zegt Parvin. De Heilige Geest heeft vrede in hun huis gebracht.

Een van haar dochters woont in Canada. Parvin hield haar dochter op de hoogte van hoe Christus hun gezin en huis veranderde. Op een avond belde haar dochter terwijl Parvin naar een uitzending van Iran Alive zat te kijken. Parvin legde de telefoon naast de TV zodat haar dochter de spreker kon horen bidden. De spreker bad: "Ik beveel je keelkanker te stoppen."

Parvin trok snel de telefoon terug en begon zich te verontschuldigen tegen haar dochter. Maar Parvin hoorde gehuil. Haar dochter onthulde dat ze al een jaar vocht tegen keelkanker en het aan niemand had willen vertellen.

De dochter liet zich later opereren. Artsen boden haar weinig hoop en waarschuwden dat ze de operatie misschien niet zou overleven. Haar familie wilde vanuit Iran reizen en, zo verwachtten zij, voorgoed afscheid van elkaar nemen. Maar ze konden geen visum krijgen.

Van de andere kant van de wereld, bad Parvin waakzaam voor haar dochter.

Tijdens de operatie voelde Parvin dat Jezus zei: "Genees haar." De dochter overleefde het niet alleen, maar is nu volledig genezen van kanker!

Iraanse vrouwen zijn sterk. Dat moet wel in een cultuur die hen niet naar waarde schat. Maar God waardeert hen. Hij houdt van hen. En elk van hen is Zijn schepping, ontworpen met een uniek doel. We hebben vaak gehoord dat wanneer een Iraanse vrouw tot een reddende kennis van Jezus Christus komt, haar geloof gekenmerkt wordt door vrijmoedigheid en onwankelbare trouw.

Bron: Iran Alive Ministries