www.wimjongman.nl

(homepagina)


De oude-nieuwe diplomatie van Lapid en Bennett

Door Caroline Glick - 17 oktober 2021

Vorig jaar had Israël een op realiteit gebaseerd buitenlands beleid, maar nu lijkt Jeruzalem gebrand op het herinvoeren van het Palestijnse veto en het verheerlijken van de vijanden van de Joodse staat.

De diplomatieke kalender van vorige week benadrukte het verschil tussen de buitenlandse politiek van dit jaar en die van vorig jaar.

Op zondag ontvingen premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid de aftredende Duitse bondskanselier Angela Merkel in Jeruzalem voor een afscheidsbezoek. Hoewel Israëls media en de buitenlands-beleid-elites Merkel lang hebben voorgesteld als een vriend van Israël, heeft zij gedurende een groot deel van haar 16-jarige ambtstermijn een anti-Israël en zelfs anti-Joods beleid gevoerd. Onder haar leiding heeft Duitsland meer geld gegeven aan anti-Israël politieke groeperingen, inclusief de groeperingen die betrokken zijn bij het boycotten van Israël, dan enige andere EU-lidstaat.

Met Merkels steun en diplomatieke bescherming werd in Judea een illegale nederzetting gevestigd. Khan al-Ahmar, een illegaal bedoeïenenkamp, werd gebouwd op staatsgrond op een strategisch knooppunt dat een directe bedreiging vormt voor zowel de Israëlische snelweg 1 als de gemeenschap van Kfar Adumim. Maar zelfs de almachtige rechters van het Israëlische Hooggerechtshof, die meer dan twee jaar geleden de ontmanteling van Khan al-Ahmar beval, waren geen partij voor Merkel.

Dan is er Iran. Sinds haar aantreden in 2005 heeft Merkel de positie van Duitsland als Irans grootste handelspartner in Europa hoog gehouden. Ze heeft zich verzet tegen sancties en haar collega's gesteund toen deze de mensenrechtenschendingen, de nucleaire proliferatie en de sponsoring van terrorisme door Iran aan de kaak stelden. Zij was een onwrikbare voorstander van het nucleaire akkoord met Iran uit 2015, ondanks het feit dat dit Iran een open weg biedt naar een nucleair arsenaal. Ze was onbewogen door het overvloedige bewijs van Irans te kwader trouw onderhandelingen en systematische, materiële schendingen van de beperkingen die de 2015-deal stelde aan zijn nucleaire activiteiten.

Merkel leidde het verzet van de Europese Unie tegen het besluit van toenmalig president Donald Trump om de Verenigde Staten in 2018 uit de nucleaire deal terug te trekken. Ze bracht jaren door met het ondermijnen van Washingtons strategie van "maximale druk" op Iran. Merkel blokkeerde, aantoonbaar in strijd met het volkenrecht, de Amerikaanse poging om de uitvoering van de zogenoemde "snapback-sancties" af te dwingen.

Op grond van Resolutie 2231 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die aan de basis ligt van de overeenkomst van 2015, zijn de sancties opgeschort die de Veiligheidsraad tegen Iran had ingesteld als reactie op de schendingen van het nucleaire Non-proliferatieverdrag. Resolutie 2231 bepaalt dat een partij bij de resolutie het automatische herstel van de sancties kan gelasten ("snapback") als zij vaststelt dat Iran de deal schendt. Merkel voerde de EU-3 aan door absurd te beweren dat de terugtrekking van de VS uit de deal betekende dat zij niet bevoegd was om de sancties opnieuw in te stellen. Zelfs als deze bewering waar was - wat niet zo was - dan nog riep ze de vraag op: Waarom heeft Duitsland de sancties niet opnieuw ingesteld? Het antwoord lag voor de hand: Merkel vond de overtredingen van Iran niet erg.

Ondanks Merkels betrokkenheid bij beleid dat haar strategische schade berokkende, deed Israël zijn uiterste best om te doen alsof zij een "vriendin" was. De beweegreden was duidelijk: Een crisis in de Duits-Israëlische betrekkingen zou Israël veel meer schaden dan het Duitsland zou schaden. Duitsland is Israëls grootste handelspartner in Europa en het machtigste lid van de Europese Unie. Een woedend Berlijn zou Israëls economie kunnen verwoesten en een brutaal politiek en economisch offensief vanuit Brussel kunnen ontketenen. Dus kirden Israëlische leiders over onze "vriendin Angela" telkens wanneer ze iets treurigs zei over de Holocaust.

Maar terwijl het leuk maken van Merkels vijandigheid zin had toen ze nog aan de macht was, is dat nu, nu ze een lame duck is, moeilijk te rechtvaardigen. Bennett behartigde geen waarneembaar Israëlisch belang toen hij Merkels Duitsland "het morele kompas van Europa" noemde. Sterker nog, hij schaadde het land. Door een vrouw te prijzen die Israël bij elke gelegenheid ondermijnt en ondermijnde, gaf Bennett een signaal aan haar opvolgers dat zij alleen maar te winnen hebben bij het mishandelen van Israël.

Merkel vertrok snel op zondagavond. En dat was logisch. Ze zou maandag niet in Jeruzalem hebben willen zijn, want maandag viert Israël de eerste verjaardag van de Abraham-akkoorden. Merkel was een van de grootste tegenstanders van de historische vredesakkoorden tussen Israël en de Arabische staten Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko en Soedan. Zij en haar collega's van de E.U. konden hun woede nauwelijks bedwingen toen Trump ze aankondigde. Berlijn en Brussel boycotten beide de ondertekeningsceremonie van de Abraham Akkoorden in het Witte Huis.

In zijn opmerkingen op het Knesset-evenement ter gelegenheid van de verjaardag van de Abrahamakkoorden zei oppositieleider en voormalig premier Benjamin Netanyahu: "Zolang zij zeiden dat je geen vrede met de Arabische wereld kunt sluiten zonder vrede met de Palestijnen, konden wij geen vrede sluiten. Wij braken het Palestijnse veto en brachten vier historische vredesakkoorden, de Abraham Akkoorden."

Wie waren "zij" die erop stonden de Palestijnen vetorecht te geven over de Arabisch-Israëlische vrede? Onder andere Merkel en haar collega's in de Europese Unie, evenals de Democraten, die ook de ondertekeningsceremonie in het Witte Huis boycotten. Hun verlangen om het "Palestijnse veto" over de Arabisch-Israëlische vrede te handhaven was niet alleen maar een eenvoudige kwestie van prioriteiten. Het was een fundamentele overtuiging, gebaseerd op antisemitisme.

Door de Palestijnen een veto te verlenen over de Israëlisch-Arabische vrede, verwierpen Merkel en haar collega's in feite Israëls bestaansrecht. Alle Palestijnse leiders, van de PLO tot Hamas, verwerpen het bestaansrecht van Israël. Allen streven zij naar de fysieke vernietiging van Israël. De Palestijnen rechtvaardigen hun genocidale houding door te ontkennen dat de Joden een natie zijn, evenals hun historische banden met het Land Israël.

Door de sleutels voor vrede in handen te geven van antisemieten die de vernietiging van de Joodse staat hebben gezworen, hebben Merkel en haar collega's in feite gezegd dat de Arabische oorlog tegen Israël gerechtvaardigd is en voor onbepaalde tijd moet worden voortgezet. Met andere woorden, zij zeiden dat Israël geen recht van bestaan heeft.

Dit brengt ons bij Lapid en Bennett, die zondag met Merkel meekwijlden. De regering Lapid-Bennett heeft een ongemakkelijke relatie met de Abraham Akkoorden om twee redenen. Ten eerste houden ze niet van de akkoorden omdat hun aartsvijand Netanyahu ze heeft gesloten. En ten tweede willen de meeste leden van de regering, die wordt gecontroleerd door linksen en de Moslimbroederschap-georiënteerde Islamistische partij, de Palestijnen hun veto teruggeven.

Maar ondanks hun verzet tegen de Abraham Akkoorden zitten Lapid, Bennett en hun collega's vast. Als Israëli's kunnen zij zich niet verzetten tegen echte vrede met vier Arabische staten.

Sinds zij in juni aan de macht kwamen, zijn Lapid, Bennett en hun collega's met hun dilemma van de Abraham Akkoorden omgegaan door de strategische betekenis van de vrede met de Arabische staten van Afrika en de Perzische Golf te ontkennen, terwijl zij in feite Israëls op appeasement gebaseerde buitenlandse politiek van vóór de Abraham Akkoorden in ere herstelden.

In het geval van Bennett betekende dit een handreiking naar Jordanië. De betrekkingen tussen Israël en Jordanië zijn al jaren slecht. De crisis in de betrekkingen is het gevolg van de vijandigheid van koning Abdullah en de weigering van Netanyahu om voor hem te buigen.

In schril contrast met zijn vader, wijlen koning Hoessein, heeft Abdullah de PLO omarmd. Abdullah steunt het Palestijnse terrorisme en biedt onderdak aan Palestijnse terroristen. Hij is de volwaardige partner van PLO-voorzitter Mahmoud Abbas bij het voeren van een politieke oorlog tegen Israël op het internationale toneel. En net als Abbas heeft Abdullah de Jordaanse media, die hij controleert, gevuld met antisemitische ophitsing. Abdullah heeft alles gedaan wat hij kon om de akkoorden van Abraham te dwarsbomen en te ondermijnen. Hij weigerde zelfs het verzoek van Netanyahu om via Amman te vliegen voor een officieel bezoek aan de VAE eerder dit jaar.

Dan is er nog Iran. De afgelopen jaren heeft Abdullah op slinkse wijze toenadering gezocht tot Iran, terwijl hij militaire bescherming van de VS genoot. Vorige week hebben de media van Abdullahs regime het telefoongesprek van zijn minister van Buitenlandse Zaken met zijn Iraanse ambtgenoot uitgelicht.

Bennett's toenaderingspogingen tot Abdullah zijn volledig gespeend van druk op de Hasjemitische monarch om zijn anti-Israël koers te wijzigen. Bennett heeft er niet bij Israëls ogenschijnlijke vredespartner op aangedrongen in de voetsporen te treden van de landen die partij zijn bij de Akkoorden van Abraham en de betrekkingen van Jordanië met Israël te normaliseren. Hij heeft niet geëist dat Abdullah het verzoek van de VS honoreert om de Sbarro pizzeria bommenlegger Ahlam Tamimi uit te leveren. Tamimi, die carrière heeft gemaakt door zich te verkneukelen over de moord op 15 mensen, waaronder acht kinderen, bij de zelfmoordaanslag die ze 20 jaar geleden in Israël heeft georkestreerd, leeft het goede leven in Amman onder de bescherming van koning Abdullah. Bennett heeft ook niet geëist dat Abdullah ophoudt Iran het hof te maken.

Alle vijandige acties van Abdullah negerend, heeft Bennett Netanyahu de schuld gegeven van de crisis in de Jordaans-Israëlische betrekkingen. Door Netanyahu de schuld te geven, heeft Bennett van het "herstellen" van de Israëlische banden met Jordanië een eenvoudige zaak gemaakt door te buigen voor elke Jordaanse eis. Afgelopen dinsdag prees Bennett's regering een "historische" doorbraak in de betrekkingen: Israël stemde in met een verdubbeling van de hoeveelheid water uit het Meer van Galilea die het tegen kostprijs aan Jordanië geeft.

Dit brengt ons bij Lapid en zijn vreemde bezoek aan Washington.

Hoewel Iran ogenschijnlijk centraal stond tijdens Lapid's bezoek, heeft de regering Biden duidelijk gemaakt dat zij niet van plan is haar toezegging om haar nucleaire appeasement-beleid ten aanzien van Teheran te handhaven, te herzien. Dan zijn er nog de Palestijnen. In de aanloop naar de komst van Lapid maakte de regering gebruik van de verjaardag van de Akkoorden van Abraham (die zij weigert bij de naam te noemen) om te onderstrepen dat zij het met Merkel eens is in haar haat tegen de vredesakkoorden en haar vastbeslotenheid om het Palestijnse veto over de Arabisch-Israëlische vrede weer in te stellen.

"De regering-Biden is begonnen met een duidelijke verplichting tot de tweestatenoplossing.... Wij blijven de economische samenwerking tussen Israël en alle landen in de regio toejuichen. We hopen dat normalisatie een hefboom kan zijn om vooruitgang te boeken op het Israëlisch-Palestijnse spoor," zei een anonieme woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Lapid verzweeg de bezorgdheid van Israël met betrekking tot de pro-Iraanse houding van de regering en de afzwakking van de historische vrede. En dat is logisch. Net zoals Bennett de vijandigheid van Abdullah negeert en Netanyahu de schuld geeft van de slechte betrekkingen met Jordanië, zo wijst Lapid Netanyahu aan als de oorzaak van het antagonisme van de Democraten tegen Israël.

In het belang van het beschuldigen van Netanyahu, heeft Lapid lange tijd zowel de radicalisering van de Democratische Partij als de snelle verspreiding van antisemitisme door de Amerikaanse linkerzijde in het afgelopen decennium genegeerd.

Lapid had dinsdag een ontmoeting met vice-president Kamala Harris, waarbij hij haar prees slechts twee weken nadat ze een student prees die Israël beschuldigde van het plegen van genocide. Harris, zei hij, is "een van Israëls beste vrienden in Washington. Een leider die altijd aan onze zijde staat in alle belangrijke strijd en op wie we altijd kunnen rekenen in moeilijke momenten."

In Lapids vervolg negeerde hij niet simpelweg wat Harris zojuist had gedaan. Hij rechtvaardigde indirect haar gedrag. In zijn verslag van de ontmoeting op zijn Twitter feed, zei Lapid dat naast het bespreken van het nucleaire programma van Iran, hij en Harris spraken over hoe "de bipartisan verbinding met de volgende generatie Amerikanen te versterken."

Lapid uitte geen bezorgdheid over het toenemende antisemitisme op campussen. Hij was vol lof over de jongere Amerikanen. "Ze zijn niet alleen bezig met oorlogen en confrontaties, maar ook met de klimaatcrisis, de wereldwijde immigratiecrisis en met identiteitsvragen," zo kirde hij.

Vorig jaar had Israël een op de realiteit gebaseerd buitenlands beleid. Het was gebaseerd op de fundamentele waarheid dat de rechtvaardigheid van het bestaan en de macht van Israël onveranderlijk is. Dat buitenlands beleid maakte een einde aan het Palestijnse veto en leidde tot vier robuuste vredesakkoorden met Arabische staten. Nu heeft Israël een buitenlands beleid dat de werkelijkheid ontkent en dat het Palestijnse veto opnieuw invoert en Israëls vijanden verheerlijkt.

Caroline Glick is een bekroond columniste en auteur van "The Israeli Solution: A One-State Plan for Peace in the Middle East."

Bron: Lapid and Bennett’s old-new diplomacy