www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bevel van het Consortium voor wereldwijde gezondheid en welzijn tot stopzetting van de verkoop van vaccins en maskers

Het Global Health and Wellness Consortium dat de WHO heeft vervangen (wettelijk, maar nog niet in de praktijk) heeft een wereldwijd bevel uitgevaardigd voor de vernietiging van alle C-19-vaccins, het stoppen van de maskers voor kinderen, en instructies voor de enige toegestane behandelingen voor SARS-COV/2:

Dit bevel zal uitgaan naar alle regeringen in de wereld en alle medeplichtige betrokkenen, van het leger en de volksgezondheidsfunctionarissen tot artsen, leraren en apothekers. Als u mee wilt doen met ons onderzoek naar de namen/e-mailadressen van alle beoogde ontvangers van dit bevel, kunt u ons hier bereiken:

()

BESTEL# GHit=SARS-CORROOGS

GELDT ONMIDDELLIJK

Het Global Health & Wellness Consortium (GHWC) is de toonaangevende mondiale gezondheidsautoriteit die in de nationale archieven van elke natie is geregistreerd. De datum van deze bekrachtiging (HR616847221) is 6 juli 2021.

Er is ongeïdentificeerd biologisch afval aangetroffen in de Covid-19-vaccins, dat letsel en/of de dood blijkt te veroorzaken.

De SARS-CoV-2/COVID-19-vaccins in alle vormen, containers, merknamen en afleveringsmethoden zijn biologisch gevaarlijk medisch afval. Voorraden van deze vaccins die in het bezit zijn van artsen, ziekenhuizen, fabrikanten en opslagfaciliteiten moeten worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen van de staat. De vaccins maken deel uit van de volgende categorieën biologisch gevaarlijk medisch afval

 • Menselijke Anatomische/Pathologische Specimens: Monsters van menselijk weefsel of lichaamsvloeistoffen die ziekteverwekkers kunnen bevatten.
 • Vloeistoffen: Vloeibare culturen of specimens die biogevaarlijke ziekteverwekkers bevatten of kunnen bevatten.
 • Scherpe voorwerpen: Scherpe voorwerpen, zoals naalden, scalpels en gebroken glas. Deze voorwerpen zijn bijzonder gevaarlijk omdat zij door incidenteel contact onmiddellijk pathogenen onder de huid kunnen brengen.

Met de verwijdering van dit medisch afval moet onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving worden begonnen.

Bovendien is het verplicht stellen van het Covid-19 vaccin in strijd met de Code van Neurenberg, aangezien het experimenteel is en er nog tot 2023 proeven mee worden gedaan. Geen enkel land, regering of particuliere entiteit heeft de bevoegdheid om een experimenteel vaccin op te leggen. Alle Covid-19 vaccinmandaten zijn onwettig en moeten onmiddellijk worden stopgezet.

Verder is het de verantwoordelijkheid van iedereen die een vaccin toedient (inclusief Covid-19-vaccins) om zijn eigen kennis te vergaren over wat er in de vaccins zit en over waarheidsgetrouwe statistieken van verwondingen en/of sterfgevallen in verband met deze vaccins. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle zorgverleners en gezondheidswerkers, ziekenhuizen, klinieken, dokterspraktijken, spoedeisendehulpfaciliteiten, apotheken en scholen die vaccins toedienen. Iedereen die vaccins toedient.

Hall of Records Hr. 202|-5487991247


Zij zullen zowel persoonlijk als beroepsmatig verantwoordelijk worden gehouden voor alle verwondingen en/of sterfgevallen die verband houden met deze vaccins.

Alle bescherming van zorgverleners, werknemers en vaccinproducenten krachtens de National Childhood Vaccine Injury Act van 1986 is van nul en gener waarde.

Niet-naleving van dit bevel zal leiden tot onmiddellijke gronden voor strafrechtelijke vervolging, en allen die dit bevel overtreden zullen zowel persoonlijk als privé ter verantwoording worden geroepen.

Dit bevel zal worden uitgevoerd door de Global Intelligence Agency en Life Force Enforcement.

Voorzitter, GHWC, Lisa Thomas

Co-Voorzitter, GHWC, Jodi Hadsell

Geratificeerd op 31 Augustus in het jaar 2021

Hal van records Administrateur Lim Goguen

CC: Global Intelligence AgencyLifeforce Enforcement

Hall of Records Hr. 202|-5487991247


BESTEL# GHWC-SARS-COV-HR10001-1A,

MET ONMIDDELLIJKE INGANG

Het Global Health & Wellness Consortium (GHWC) is de toonaangevende autoriteit op het gebied van wereldwijde gezondheid, die is ingeschreven in de nationale archieven van elke natie. De datum van deze bekrachtiging (HR616847221) is 6 juli 2021.

Op last van het Global Health and Wellness Consortium zijn de volgende producten, hulpmiddelen en procedures de aanbevolen bewezen behandelingen die moeten worden gebruikt, aangeboden of aanbevolen door medische instellingen, medische beroepsbeoefenaren, centra voor spoedeisende hulp of door elke persoon of organisatie die medische zorg of spoedeisende hulp biedt voor de behandeling, het herstel of de preventie van de aandoening die wordt gedefinieerd als SARS-CoV-2 of COVID-19, met inbegrip van elke variant of aandoening die vóór deze kennisgeving is geïdentificeerd of gepromoot of die in de toekomst kan worden geïdentificeerd of gepromoot.

Product Typ product Gebruiksaanwijzing
Ivermectine

Farmaceutisch
Alleen op recept
12 mg/dag tijdens ziekte, 12mg/week gedurende
één maand daarna
Met vernevelaar
budesonide


Farmaceutisch
Voorschrift alleen


Budesonide 0,5-1mg/2ml respules - gebruikt budesonide Alleen op recept in een vernevelaar 2x/dag - elke 4 uur ademhalingsmoeilijkheden.
Kan zo vaak als elke 2 uur voor ernstige symptomen
Claritromycine

Farmaceutisch
Voorschrift alleen
500 mg tablet tweemaal per dag
met voedsel
Zink SulfaatVitamine / Mineraal30 mg per dag
Vitamine D3Vitamine / Mineraal5,000-10,000
Vitamine C (ascorbinezuur)vitamine/mineraal800-1600 mg per dag
Quercetinevitamine/mineraal500 mg per dag
Lage dosis aspirineFarmaceutisch -OTC81 mg pil elke nacht
Hydroxychloroquine

Farmaceutisch alleen op recept verkrijgbaarDosering onder begeleiding van arts als alternatief
of supplement voor Ivermectine

Hall of Records Hr. 202|-187521G18221


Deze protocollen worden door het Global Health and Wellness Consortium vergoed voor de behandeling van SARS-CoV-2.

Het niet beschikbaar stellen van bovengenoemde protocollen voor de behandeling of preventie van SARS-CoV-2 of COVID-19 zal onmiddellijk leiden tot strafrechtelijke vervolging, en iedereen die dit bevel overtreedt zal zowel persoonlijk als privé ter verantwoording worden geroepen.

Dit bevel zal worden uitgevoerd door de Global Intelligence Agency en Life ForceEnforcement.

Wereldwijde voorzitter, GHWC, Lisa Thomas

: Jecke Nadel'o-Voorzitter, GHWC, Jodi Hadsell

Bekrachtigd op deze 31e dag van augustus in het jaar 2021 door de Hall of Records en alle Nationale Archieven wereldwijd

Hal van records Administrateur Lim Goguen

Hall of Records Hr. 202|-5487991247

CC: _ Global Intelligence AgencyLifeforce Enforcement


BESTEL# GHWC-SARS-COV-HR10001-1A,

MET ONMIDDELLIJKE INGANG

Het Global Health & Wellness Consortium (GHWC) is de toonaangevende mondiale gezondheidsautoriteit die in de nationale archieven van elke natie is geregistreerd. De datum van deze bekrachtiging (HR616847221) is 6 juli 2021.

Tientallen collegiaal getoetste wetenschappelijke artikelen bewijzen dat gezichtsmaskers gevaarlijk en ondoeltreffend zijn.

Ten minste 47 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen bevestigen dat gezichtsmaskers nutteloos zijn bij het voorkomen van besmetting en verspreiding van Covid-19, terwijl nog eens 32 wijzen op de specifieke gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door het dragen van een masker.

Een onderzoek in Florida in juni 2021 naar gezichtsmaskers van kinderen vond 11 gevaarlijke pathogenen op de maskers:

 1. Streptococcus pneumoniae (longontsteking)
 2. Mycobacterium tuberculosis (tuberculose).
 3. Neisseria meningitidis (meningitis, sepsis).
 4. Acanthamoeba polyphaga (keratitis en granulomateuze amebische encefalitis)
 5. Acinetobacter baumannii (longontsteking, bloedbaaninfecties, meningitis, UTI's resistent tegen antibiotica).
 6. Escherichia coli (voedselvergiftiging).
 7. Borrelia burgdorferi (veroorzaakt de ziekte van Lyme).
 8. Corynebacterium diphtheriae (difterie).
 9. Legionella pneumophila (veteranenziekte)
 10. Staphylococcus pyogenes serotype M3 (ernstige infecties - hoge morbiditeit)11.
 11. Staphylococcus aureus (meningitis, sepsis)

De helft van de maskers was besmet met één of meer stammen van longontsteking veroorzakende bacteriën. Een derde was besmet met een of meer stammen van meningitis-veroorzakende bacteriën. Een derde was besmet met gevaarlijke, antibiotica-resistente bacteriële pathogenen. Bovendien werden minder gevaarlijke ziekteverwekkers geïdentificeerd, waaronder ziekteverwekkers die koorts, zweren, acne, schimmelinfecties, keelontsteking, parodontale aandoeningen, Rocky Mountain gevlekte koorts, en nog veel meer kunnen veroorzaken.

Hall of Records Hr. 202|-94377438182


Alle maskermandaten hebben bewezen contraproductief te zijn in het voorkomen van ziektes en moeten onmiddellijk stoppen. Dat omvat alle vormen van vervoer (luchtvaartmaatschappijen, treinen, bussen, enz.), alle overheidsfaciliteiten, alle openbare gelegenheden, alle plaatsen van het bedrijfsleven, en alle onderwijsinstellingen. Het dragen van een masker is een keuze. Het verplichten van maskers is een schending van ons natuurrecht. Alle mensen verdienen het om vrij te ademen.

Gezondheidsautoriteiten in sectoren die het dragen van maskers verplichten vanwege gevaarlijke omstandigheden of om letsel te voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot, OSHA, NHS, en The Surgeon General eisen allemaal dat maskers elke 2 uur worden afgezet voor een pauze van minimaal 20 minuten vanwege de afname van beschikbare zuurstof. Een verlaagd zuurstofgehalte kan leiden tot hersenmist, hersenletsel op lange termijn en zelfs de dood. Als mensen uit vrije wil een masker willen dragen, moet bovenstaand protocol worden gevolgd.

Indien schoolgaande kinderen met toestemming van de ouders een masker dragen, moet het schoolpersoneel een strikt protocol volgen van tandenpoetsen, gebruik van mondwater en hygiëne na het eten alvorens het masker weer op te zetten om longontsteking, tandvleesontsteking, tandbederf, pleuritis enz. te voorkomen. Er moet een bericht naar de ouders worden gestuurd met de volgende mededelingen:

 • Langdurig dragen van een masker kan leiden tot verminderd oordeelsvermogen, verminderd vermogen om te leren, verminderd vermogen om zich te concentreren, verminderd vermogen om informatie vast te houden, prikkelbaarheid, wazig zien, candida-infecties, longinfecties, ooginfecties, tand- en mondinfecties en vele andere aandoeningen.
 • Als u ervoor kiest uw kind een masker te laten dragen, moeten de maskers schoon zijn en bij voorkeur om de 2 uur worden verwisseld.
 • Als uw kind een masker draagt, moet hij/zij het volgende mee naar school nemen: mondwater, tandpasta, flosdraad en een tandenborstel.

Het niet opvolgen van dit bevel zal onmiddellijk leiden tot strafrechtelijke vervolging en iedereen die dit bevel overtreedt zal zowel persoonlijk als privé ter verantwoording worden geroepen.

Hall of Records Hr. 202|-943774381821


Dit bevel zal worden uitgevoerd door de Global Intelligence Agency en Life ForceEnforcement.

Wereldwijde voorzitter, GHWC, Lisa Thomas

Co-Voorzitter, GHWC, Jodi Hadsell

Bekrachtigd op deze 31ste dag van Puwst in het jaar 2021 door de Hall of Records en alle Nationale Archieven wereldwijd

Hal van records Administrateur Lim Goguen

CC: - Global Intelligence AgencyLifeforce Enforcement

Hall of Records Hr. 202|-943774381821

Bron: Global Health and Wellness Consortium Orde Cease en stop met vaccins en maskers – Silicon Forest