www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bezig met oogsten

Door Hal Lindsey 10 oktober 2021

()

Wereldsystemen zijn tot het breekpunt gespannen. Dit zijn dagen van moeilijkheden en pijn. En het zal erger worden - zo niet nu, dan spoedig. Maar er is goed nieuws. God heeft het mogelijk gemaakt voor mensen om zich met Hem te verbinden, zijn woorden te horen en zijn gedachten te kennen. Hij wil mensen adopteren in zijn familie. En omdat de menselijke natuur is wat zij is, maken moeilijkheden en pijn mensen meer geneigd om Gods woorden te horen. Voor degenen onder ons die ernaar verlangen dat zowel vreemden als geliefden deel gaan uitmaken van Gods eeuwige familie, bieden de moeilijkheden van deze tijd een unieke gelegenheid.

In Matteüs 9 zien we Jezus van stad tot stad gaan, de zieken genezend en het evangelie van het koninkrijk verkondigend. De wonderbaarlijke genezingen trokken grote menigten aan. Sommige mensen kwamen omdat ze genezen wilden worden, terwijl anderen alleen voor de grote show kwamen. Het waren allemaal zondaars. In sommige gevallen waren ze daar met slechte motieven. De meesten waren arm en behoeftig. Glamoureus waren ze niet.

Maar zoals het oude liedje zegt, Jezus zag verder dan hun fouten en zag hun noden. Mattheüs 9:36 zegt: "En ziende de scharen, ontfermde Hij Zich over hen, omdat zij benauwd en terneergeslagen waren als schapen zonder herder."

Schapen zonder herder dwalen doelloos rond in de hoop op voedsel. Ze zijn vatbaar voor aanvallen van roofdieren. Ze zijn bang en verloren. Zonder de Goede Herder, zijn mensen ook zo.

De Bijbel zegt dat Jezus "medelijden" voelde. Het Grieks spreekt hier van diep ontroerd zijn. Het zegt dat Jezus sterke emotie voelde toen hij over hen uitkeek, zich bewust van hun pijn en hulpeloosheid. Als antwoord gaf Jezus Zijn discipelen een direct bevel. In Mattheüs 9:37-38 zei Hij: "De oogst is overvloedig, maar de arbeiders zijn weinigen. Smeek daarom de Heer van de oogst om arbeiders in zijn oogst uit te zenden."

Dit is geen "gebedsverzoek." Het is een "gebedsopdracht." Jezus vertelde hen (en ons) om te bidden dat God arbeiders zou zenden in de oogst. Dat betekent God vragen om mensen de wereld in te sturen met Gods boodschap van genade. Het betekent niet alleen sprekers sturen, maar allerlei soorten arbeiders. Timmerlui die werken in het koninkrijk van God zenden de boodschap van genade. Dat doen ook secretaresses, kunstenaars, vrachtwagenchauffeurs, computer technici, en allerlei soorten werkers die werken op buitenlandse zendingsvelden, in plaatselijke kerken, en op vele andere manieren.

Wij hebben de boodschap die de wereld wanhopig nodig heeft. En we hebben die boodschap in een tijd waarin steeds meer mensen zich beginnen te realiseren dat ze een behoefte hebben. Ze hebben de behoefte misschien nog niet geïdentificeerd. Maar als ze het evangelie horen, zullen miljoenen van hen een ah-ha moment hebben. Ze zullen zeggen, "Dat is het! Dat is wat ik heb gemist en nodig had!"

De duivel reageert hierop door te proberen christenen alleen op zichzelf en hun eigen behoeften gericht te houden. Hij werkt om hen te verzwakken en te compromitteren. Hij doet alles wat hij kan om de werkers weg te houden van de oogst. En als hij ze niet weg kan houden, heeft hij een plan B - ze ineffectief maken.

Wanneer je bidt dat de Heer arbeiders naar de oogst zal zenden, dan bid je niet alleen voor jonge mensen, maar voor christenen van alle leeftijden en achtergronden. Je bidt voor hun gezondheid, hun kracht en dat in hun financiële behoeften wordt voorzien. Je bidt dat gelovigen zich wapenen met het woord van God en met het schild van het geloof. U bidt dat hindernissen voor dienstbetoon worden weggenomen en dat gelovigen vervuld en bekrachtigd worden door de Heilige Geest.

U bidt voor al uw medegelovigen in Jezus, en u bidt voor uzelf.

Bron: Hal Lindsey